Makaleler    Kitap Tanıtımları

  • "Dr.Muhtar Tevfikoğlu'nun Yeni Eserleri" Türk Kültürü Araştırmaları Oktay Aslanpa'ya Armağan, yıl XXX1/1-2 1993, Ankara 1995, s.471-474.
  • "Bilgi Üzerine", Bilge Dergisi, Sayı:12, 1997, s.108-114.
  • "Cemaleddin Efgani ve Türk Dünyası", Bilge Dergisi, Sayı:20 1999, s.61-66.


    Tezler

  • "Kendi Gökkubbemiz'de Ahenk Kavramına Bağlı Tespitler ve Değerlendirmeler" (1980).
  • "Samih Rifat'ın Hayatı ve Eserleri Üzerinede Çalışmalar" (1993).


    Diğer Çalışmalar

  • Atatük Kültür Merkezi'nin "Türk ve Dünya Edebiyatları" projesinde madde yazarlığı.
  • Atatük kültür Merkezi'nin yeniden yayımlamaya hazırlandığı "Son Asır Türk Şairleri" ismli eserinin 4.cildinin baskıya hazırlanması.
  • SEBİT isimli firmanın "Vitamin" CD'lerinin türkçe redaktörlüğü.