İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1984'te Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını "Yeni Türk Edebiyatı" Ana Bilim Dalı'nda yaptı. Mezun olduğu yıl, Hacettepe Üniversitesi Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı'nda okutman oldu. 1996'da aynı üniversitenin İlköğretim Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak geçti.

  1997'de Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun "Haberleşme Üyeliği" ber'atına layık görüldü. Aynı kurumun yeniden yayımladığı "Son Asır Türk Şairleri" adlı eserin IV. cildini baskıya hazırladı. Kısa bir süre ÖSYM'de ve TED Ankara Koleji'nin "Türkçemiz" projesinde görev aldı.