Web Sayfası Sorumlusu: Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK
Hacettepe Üniversitesi
Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)
aozkok@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe-Ankara