ana sayfa

Tezim:
Örgüt- Çevre Etkileşimi Açısından Kriz Yönetimi, Erzurum'da Faaliyette Bulunan İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi )

 

çalışma konularım

öz geçmişim

hobilerim

yayınlarım

fotograflarım

konferanslar

bağlantılar