ana sayfa

Yayınlar

  • Semra Arıkan, Aysun Çetin "Kültürün Girişimciliğe Etkisi ve Türkiye'de Girişimcilik  " Hacettepe Üniversite'si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı:1 2003 (Yayında)

çalışma konularım
öz geçmişim hobilerim
tezim fotograflarım
konferanslar bağlantılar