AGF GENEL TURNUVA KURALLARI

Kaynak: http://www.eurogofed.org/egf/tourrules.htm

Çeviri: Çağatay Tavşanoğlu

 

1.      TÜM TURNUVALARA UYGULANABİLECEK KURALLAR

1.      Genel

Buradaki kurallar Avrupa Go Federasyonu’nun (AGF) genel turnuva kurallarıdır ve AGF’nun turnuvalarında kullanılır. Aşağıdaki kural setleri uygulanır:

a.       Buradaki Genel Turnuva Kuralları

b.      AGF’nun Turnuva Sistemi Kuralları

c.       Her bir faaliyetin, Genel Turnuva Kuralları’ndan farklılıkları ayrıntılı bir şekilde belirtilen kendi Özel Turnuva Kuralları

d.      Aşağıdaki oyun kurallarından birisi:

                                                                          i.      Ing oyun malzemeleri ile alan-taş puanı hesaplama (area scoring)

Eşit oyunlar için 8 komili Ing Kuralları ve Ing sayım tekniği. Eşitlik durumunda siyah kazanır.

                                                                        ii.      Japon oyun malzemeleri ile alan-taş puanı hesaplama (area scoring)

Eşit oyunlar için 7,5 komili Ing Kuralları ve Japon sayım tekniği. Bir oyuncu pas geçtiğinde, rakibine esir olarak bir taş verir. Karşılıklı paslaşmada, en son pası beyaz geçer.

                                                                      iii.      Alansal puan hesaplama (territory scoring)

Eşit oyunlar için 6,5 komili Avrupa-Japon Kuralları ve Japon sayım tekniği. Tam sayılı kominin olduğu avanslı oyunlarda eşitlik durumunda beyaz kazanır. Yorumlamadaki anlaşmazlıklar hakem kararı ile çözülür.

2.      Oyun kuralları

Burada belirtilen temel oyun kuralları ve parametreleridir. Bir turnuvanın Özel Turnuva Kuralları’nda, özel turnuvalarda ya da daha küçük boyutlu tahtalarda avanslar ya da farklı oyun ve komi kuralları uygulanabilir.

3.      Özel turnuva kuralları

Bir turnuvanın Özel Turnuva Kuralları, alan-taş puanı ya da alansal puan hesaplama kullanılıp kullanılmadığını, kullanılan asıl turnuva sistemini, süre sınırlarını, kayıt sürecini, seviyelerin yorumunu, formların kullanımını, avans taşlarının yerleştirilmesini ve diğer özgül turnuva durumlarından herhangi birini açıklar.

4.      Geçerlilik

Bu metinde, “turnuva” tek bir turnuvayı, hem bir turnuva serisinin parçası olan bir turnuvayı, bir karşılaşmayı ya da Avrupa Go Kongresi gibi daha büyük bir organizasyonun bir parçası olan bir turnuva ya da karşılaşmayı kapsar. Kural setleri bütün turnuvalara ya da AGF’nin desteğinin olduğu organizasyonlarda uygulanır.

5.      Öncelik sırası

Aşağıdaki kural seti ve diğer kriterlerin oluşturduğu liste, en yukarıdan başlayarak aşağıya doğru öncelik sırasına göre sıralanmıştır:

a.       AGF tarafından bir turnuva setinde yapılan değişiklikler (sırasıyla; AGF yıllık genel kurulu, AGF yönetim kurulu, AGF kurallar komisyonu, turnuvanın turnuva yöneticileri)

b.      buradaki AGF’nun Genel Turnuva Kuralları

c.       AGF’nun Turnuva Sistemi Kuralları

d.      turnuvanın Özel Turnuva Kuralları

e.       Oyun Kuralları

f.        kural setlerindeki boşlukları doldurmak için AGF tarafından yapılan açıklamalar (sırasıyla; yukarıdaki AGF organları, turnuvanın organizasyonu)

g.       daha önceki itirazlar konusunda verilmiş kararlar konusundaki baskın görüşler (özellikle de daha yüksek örnekler söz konusu olduğunda)

h.       sportmenlik

i.         oyuncunun kastı

6.      AGF tarafından düzenlenmeyen turnuvalar

Buradaki Genel Turnuva Kuralları, AGF tarafından düzenlenmeyen turnuvalarda da kullanılabilir. Bu durumda, organizasyon komitesi turnuva için, öncelik sırası bakımından buradaki Genel Turnuva Kurallarından önce yer alan, Özel Turnuva Kurallarını belirler, ya da diğer oyun kurallarını kullanır.

 

2.      OYUN PROTOKOLÜ

Aşağıdaki kurallar oyun süresince uygulanır:

1.      Hamle

Bir hamle, oynamak ya da pas geçmektir.

2.      Bir hamlenin yapılışı

Bir taş, planlanan kesişim noktasına en yakın yere hızlı bir şekilde oynanmalıdır. Taş bir kez tahtaya dokunduğunda, planlanan kesişim noktasına taşı yerleştirmek için gerekli olan minimum seviyede bir fiziksel hareket gerçekleşmelidir, ve daha sonra taş bir an önce bırakılmalıdır. Taş oynandıktan sonra (gerekiyorsa) rakibin taşlarının kaldırılması gerçekleştirilir.

 

Bir hamle, hamlenin oynandığı el ile saate basılarak tamamlanır. Bir kez saate basıldığında, kullanılan el seri bir şekilde saatten çekilir.

 

3.      Esirler

Esirler ve ek süre (overtime) taşları oyun süresince rakip tarafından net bir şekilde görülebilir konumda bulunmalıdır.

4.      Sıra ile oynama

Tüm hamleler, dame ve teire’ler dahil, saat ilerlerken sıra ile oynanmalıdır.

5.      Terk etme

Bir oyuncu, oyunu net bir şekilde “terk ediyorum” diyerek ya da tahtaya aynı anda iki taş yerleştirerek terk edebilir.

6.      Komi

Komi, skor hesaplama sırasında eklenir.

7.      Nigiri

Eğer nigiri kullanılıyorsa, daha yaşlı olan oyuncu taşların bulunduğu kaseden görülemeyen sayıda beyaz taş alır. Rakip, beyazın aldığı taş sayısının tek ya da çift olduğunu tahmin etmek için kaseden bir ya da iki siyah taş alır, ve beyaz taşlar gösterilir. Eğer tahmin doğru ise, rakip siyah taşları alır, değilse daha yaşlı oyuncu siyahı alır.

 

3.      OYUNCU VE İZLEYİCİ DAVRANIŞLARI

Aşağıdaki kurallar oyuncuların ve izleyicilerin davranışlarını düzenler:

1.      Oyuncular ve izleyiciler için genel kurallar

a.      Turnuva kuralları ve yetkililer

Tüm kişiler turnuva kurallarına ve turnuva yetkililerinin gereksinimlerine tahammül etmek zorundadırlar.

b.      Sessizlik

Oyun oynanan odanın içinde ya da yakınındaki tüm kişiler sessiz olmak zorundadır. Cep telefonları kapalı tutulmalıdır.

2.      Oyuncu davranışı

a.      Üst gruplar

Temel olarak, bir turnuvadaki üst gruplarda yer alan oyuncular tüm turları oynamak zorundadır. Bir McMahon turnuvasında üst gruplar süpergrupları, bariyer üzeri grubu ve bariyerin altındaki grubu içerir. Üst bir grupta başlayan bir oyuncu, ancak bir doktor raporu ile onaylanmış sağlık sorunu ya da ailesinden birinin ölümü gibi sıradışı durumlar söz konusu olduğunda bir turu oynamadan geçebilir.

 

Diğer oyuncular, herhangi bir tura katılmamak için turnuva için yayınlanmış olan prosedürlere uymak zorundadırlar.

 

Gereğinden fazla sayıda tura katılmayan oyunculara yaptırım uygulanır.

 

b.      Sportmenlik

Kuralların uygulanması önceliğe sahiptir, ancak iyi bir şekilde değerlendirdikten sorma bile kurallar bazen yetersiz kalsa bile, her bir oyuncu oyunlarını kazanmak için ciddi olarak çabalarken, oyuncuların davranışı karşılıklı saygı ruhunu taşımalı ve doğru bir şekilde olmalıdır.

c.       Rahatsız etme

Bir oyuncu, diğer oyuncuları taşlarla ses çıkararak, hamlelerle ilgili yorum yaparak, hamleyi uygun olmayan bir şekilde yaparak, kötü vücut dili kullanarak ve masaya dikkat dağıtıcı nesneler koyarak rahatsız etmemelidir.

d.      Çalışma yardımı

Oyunları ya da verilen ara sırasında, oyuncular farklı bir tahtada oyunlarını gözden geçiremezler ya da çalışma amaçlı herhangi bir malzeme/makine kullanamazlar. Oyuncular üçüncü kişilerden tavsiye isteyemezler, ancak hakemlere kurallarla ilgili olarak danışabilirler.

e.      Kaydetme

Eğer herhangi bir kaydetme aracı kullanılıyorsa, hamle kaydedilmeden önce tamamlanmış olmalıdır.

 

3.      İzleyici davranışı

a.      İletişim

İzleyiciler bir oyunu herhangi bir anlamda (yüksek sesli yorumlar yaparak, vücut dili kullanarak ya da oyun malzemesinin herhangi bir parçasına dokunarak) etkilememelidirler.

b.      Kalabalık yapmak

İzleyiciler, sürmekte olan bir oyun civarında çok fazla kalabalık yapmamalıdırlar.

c.       Kuralları çiğnemek

Eğer bir izleyici kuralların çiğnendiğini belirtecekse, bunu oyunculara doğrudan söyleyerek değil, hakeme durumu belirterek gerçekleştirmelidir.

 

4.      KURAL DIŞI DURUMLAR

Bu bölüm yaygın olarak karşılaşılan kural dışı durumları bertaraf etme kurallarının listesini vermektedir. Bu listede verilmeyen herhangi bir duruma, mutlaka hakemle tartışılarak karar verilmelidir.

  1. Renk ya da avans hatası

Bir oyuncu oyuna yanlış renkle ya da avansla başlarsa, bu durum üçüncü hamle tamamlanmadan önce belirtilir, daha sonra oyun tekrar baştan başlamalıdır. Eğer hata daha sonra fark edilirse, oyun devam eder ve eşleştirme kullanılan gerçek renk ve avansı yansıtacak şekilde düzeltilir.

  1. Belirsiz taş yerleştirme

Henüz oynanmış bir taşın konumu belirsizse, bir oyuncu rakibinden taşın konumunu net bir şekilde belirtmesini isteyebilir.

  1. Yasak hamle

Eğer bir oyuncu yasak bir hamle yaparsa ve eğer bu durum üç hamle içerisinde fark edilirse, oyun yasak hamlenin yapıldığı noktaya kadar geri alınır ve oyuna devam edilir. Hakem, süre ile ilgili ayarlamaya izin verebilir.

  1. Pozisyona müdahale

Eğer bir pozisyon kaza ile bozulduysa, ya da verilen ara sırasında yanlış bir şekilde kaydedildiyse ve oyuncular bunu basit bir şekilde düzeltemeyecek durumda ise, hakem aşağıdaki prosedürü sıra ile uygulayabilir:

                                                                          i.      poziyonu düzeltir

                                                                         ii.      mevcut posizyon ile devam edilir

                                                                       iii.      üzerinde fikir birliğine varılan bir noktaya kadar oyun geriye alınır

                                                                       iv.      pozisyonu bozan oyuncunun yenilgisine kadar verir

                                                                        v.      oyunu iptal eder ve muhtemelen daha kısa süre sınırları ile yeniden başlatır

  1. Engelleme

Kurallara uygun bir şekilde oynamayarak sürekli kuralları çiğneyen bir oyuncunun rakibini engellemeye çalıştığı düşünülür ve bu oyuncuya hakem tarafından yaptırım uygulanabilir.

  1. Süre hatası

Oyuncular, oyun başlamadan önce saatin yanlış bir şekilde kurulmuş olduğunu fark edip onu düzeltebilirler. Ancak, oyuncular bir yetkili tarafından başlatılmış ve doğru bir şekilde çalışan bir saati yeniden başlatamazlar.

 

Bir kez oyun başladığında, geçen sürede ortaya çıkabilecek herhangi önemsiz bir hata yalnızca bir hakem tarafından düzeltilebilir.

 

Doğru bir şekilde işlev görmeyen bir saat, bir hakem tarafından değiştirilir ve kurulur. Eğer bir analog saat geçen süreyi anında gösteremiyorsa, bu saat, saatin doğru göstermesi gerektiğinin ne olduğu tartışıldıktan sonra değiştirilmelidir.

 

5.      SÜRE KURALLARI

Sürenin yönetimi aşağıdaki kurallar ile gerçekleştirilir:

  1. Başlangıç

Hakem, saatin tahtanın hangi tarafına yerleştirileceğine karar verebilir. Eğer böyle bir karar gerekli değilse, öncelikle Beyaz, sonrasında ise Siyah saatin nereye yerleştirileceğini seçebilir.

 

Turnuva yöneticisi tarafından belirlenen bir zamanda, Siyah’ın saati bir hakem ya da oyuncunun kendisi tarafından başlatılabilir. Özel durumlarda, farklı bir zamanda bazı tahtalardaki saatleri hakem başlatabilir.

 

Eğer bir oyuncu 60 dakika ya da daha fazla gecikirse oyunu kaybeder.

  1. Kanada ek süresi (Canadian overtime)

Temel olarak, bir oyuncunun süresi dolduğunda Kanada Ek Süre sistemi uygulanır: oyuncu belirli sayıda hamleyi belirli bir zaman periyodu içerisinde tamamlamak zorundadır. Tüm hamleler yapıldığında, saat bir sonraki ek süre periyodu için başa döndürülür (sıfırlanır).

 

Her bir ek süre periyodunun başında, gerekli sayıda ek süre taşı kaseden alınır ve rakibin net olarak görebileceği bir şekilde masaya yerleştirilir. Bu süreç boyunca, eğer elle yapılması gerekiyorsa rakip saati sıfırlar.

 

Ek süre içerisindeki bir oyuncu her bir hamlesi için kasedeki taşları değil, ek süre taşlarını kullanır. Pas geçme durumunda, bir ek süre taşı kaseye geri atılır ve daha sonra saate basılır.

 

  1. Diğer ek süre sistemleri

Japon Byoyomi’sinin bir saat hakemi ile birlikte kullanıldığı durumlarda, byoyomi süresi olarak bir zaman dilimi ayarlanır. Saat hakemi son 10 saniyeyi sayar ve byoyomi zaman periyodu içerisinde bir hamle mutlaka tamamlanmalıdır.

 

Japon Biyoyomisi’nin sayısal bir saatle birlikte kullanıldığı durumlarda, bir hamle byoyomi zaman periyodu içerisinde mutlaka tamamlanmalıdır.

 

Ing Ek Süresi’nde, her bir oyuncu üç ek süre periyodu satın alabilir. Her bir ek sürenin uzunluğu temel sürenin 1/6’sı kadardır. Her bir ek süreye geçiş 2 puan demektir. Üçüncü ek süre periyodunu aşan oyuncu, oyunu zamandan kaybetmiş sayılır.

 

Herhangi bir ek süre uygulaması içermeyen sonlu düşünme süresi.

 

  1. Zamandan kaybetmek

Ek süre yok ise, temel süre dolmadan önce hamlesini tamamlayamamış bir oyuncu oyunu zamandan kaybeder. Eğer ek süre var ise, önceden belirlenmiş bir ek süre periyodu içerisinde belirli sayıda ek süre taşının hepsini oynayamamış olan bir oyuncu oyunu zamandan kaybeder.

 

Durdurulmuş zaman sırasında üç ya da daha fazla sayıda taşın kaldırılması için zaman prosedürü şu şekildedir:

a.       Oyuncu taşı yerleştirir.

b.      Saat durdurulur.

c.       Oyun kurallarına bağlı olmak üzere, özgürlüğü kalmamış olan taşlar tahtadan kaldırılır.

d.      Oyuncu rakibin saatini başlatır.

 

Oyunun sonundaki üst üste iki pas durumu için zaman prosedürü şu şekildedir:

a.                  Bir oyuncu pas geçer ve hamlesini saate basarak tamamlar. Oyuncu eğer saate basmamışsa zamandan kaybetmesi mümkündür.

b.                  Rakip pas geçer ve hamlesini saate basarak tamamlar. Aynı şekilde, rakip eğer saate basmamışsa zamandan kaybetmesi mümkündür.

c.                  Saat durdurulur.

 

  1. Alansal puan hesaplama altında sonlu düşünme süresi

Aşağıda yazılanlar alansal puan hesaplama için uygulanır. Ing Ek Süre Sistemi ile uyumlu değildir.

 

Birbiri ardına gelen bir rekabet evresi bir de nötr evre vardır. Rekabet evresi sırasında, bir ya da her iki oyuncu bir sonraki hamleyi skorunu geliştirmek amacı ile ya da temel bir oyun sonu kosunu kapatmak için yapabilir. Nötr evre sırasında, hiçbir oyuncu bu şekilde oynayamaz, çünkü sadece, eğer varsa, dame ve teire kalmıştır.

 

Rekabet evresi sırasında iki ardışık pas hamlesi gerçekleşti ise, saat durdurulur, her bir oyuncunun süresi kesin 1 dakikaya ayarlanır, ve saat yeniden başlatılır.

 

Nötr evresi sırasında iki ardışık pasa kadar, kurallar dahilindeki bütün oyunlar/hamleler sportmenlik dahilinde değerlendirilir.

 

Nötr evre boyunca, bir oyuncu eğer rakibi pas geçti ise o da pas geçmek zorundadır. Sonra durdurulmuş zaman sırasında, daha çok sayıda dame ve teire hızlı bir şekilde sıra ile doldurulur.

 

  1. Saati durdurma

Saat, aşağıdaki durumlarda her iki oyuncunun zaman dilimi eşzamanlı olarak sabitlenecek şekilde durdurulabilir.

a.       Oyuncular tarafından, ardışık pas hamlelerinden sonra, bir oyunun ana evrelerinin devamı ya da başlangıcı olmayan her bir durum belirleme evresinin başında.

b.      Oyuncular tarafından, sayım sürecinin başında.

c.       Oyuncular tarafından, bir sonraki ek süre periyodu için saati sıfırlamak ya da ek süre taşlarını saymak için.

d.      Bir oyuncu tarafından, ek süre öncesinden ya da sırasında tuvaleti kısa bir ziyaret için. Ancak, oyuncu bu hakkı kötüye kullanamaz.

e.       Bir oyuncu tarafından, ek süredeyken ya da sonlu düşünme süresi kuralları ile oynandığında, -taşını yerleştirdikten sonra- özgürlüğü olmayan üç ya da daha fazla sayıda taşı kaldırırken.

f.        Oyuncular tarafından, saatin yanlış çalıştığına dair bir uzlaşmaya varıldıysa, ya da saatle ilgili olarak hakemi çağırmak için. Oyuncular kendi zaman sınırlarını artıramazlar.

g.       Bir oyuncu tarafından, resmi bir aranın başlangıcında.

h.       Bir oyuncu tarafından, verilecek bir ara için mühür formunu almaya gitmek için.

i.         Bir oyuncu tarafından mühür formunu doldurmak için.

j.        Bir oyuncu tarafından, rakibi bilgilendirdikten sonra, bulunamayan hakemi çağırmak için.

k.      Hakem tarafından, kural doğrulama ya da sorun çözme işleminin başlangıcında.

l.         Acil bir duyuru sırasında turnuva yöneticisi tarafından.

 

6.      ARA VERME

Bazı turnuvalarda, bir oyuna ara verilebilir. Ara verme uygulaması gerektiğinde bunu düzenleyecek olan kurallar aşağıdadır:

 

  1. Başlangıç

Turnuvanın başında, turnuva yöneticisi ara verme için olası zamanları ve araların maksimum süresinin bir listesini yayınlamalıdır. Bir hamlenin başlangıcında, bir oyuncu hamlenin mühürleneceğini belirterek hamlesini erteleyebilir. Bir hakem süreci yönetir.

  1. Bir hamlenin mühürlenmesi

Oyuncu, hamleyi oynayarak ve saati durdurarak, ya da bir mühür formu doldurarak hamleyi “mühürleyebilir”. Eğer bir mühür formu kullanılırsa, prosedür şu şekilde olmalıdır:

a.       Oyuncu mühürlenecek hamleyi düşünürken, rakibi formu doldurmaya başlamalıdır.

b.      Oyuncu hamleye karar verdiğinde, saat durdurulur.

c.       Daha sonra oyuncular hızlı bir şekilde mühür formu verilerini tamamlar.

d.      Gecikmeden, oyuncu açık bir şekilde forma hamlesini işaretler, rakip hamlenin konumunu göremez.

e.       Oyuncu formu bir zarfın içine koyarak mühürler.

f.        Oyuncular tahta numarasını, eşleşmeyi ve oyuna yeniden başlama zamanını zarfın üzerine kaydeder.

g.       Her iki oyuncu zarfı gerektiği gibi turnuva yöneticilerine vererek odadan ayrılır.

  1. Oyuna yeniden başlama

Oyuna yeniden başlama zamanı geldiğinde, oyuncular odaya girer, pozisyonu ve süreleri doğrulamak için 1 dakika kullanır, eğer bir mühür formu kullanıldı ise mühürlü hamleyi uygular ve rakibin saati başlatılır.

 

7.      HAKEM KARARI

  1. Genel

İtirazları (anlaşmazlıkları) çözmede kullanılan ‘hakem kararı’ süreci üç işleme seviyesine sahiptir: hakem, başvuru komitesi ve AGF kurallar komisyonu. İtirazı olan bir oyuncu ilgili konuyu ilk önce hakeme iletir. Eğer oyuncu verilen karardan ya da kararın sonuçlarından memnun olmadıysa itirazını bir üst seviyeye iletir. Bir üst seviye, önceki örnek kararları ve doğru olduğu çok açık olan nedenleri dikkate alarak durumu geri almayı reddedebilir.

 

Tartışmak ve anlaşmazlığı çözmek için gösterilen tüm çaba ayrı bir odada ya da en azından oyunları ile meşgul olan oyunculardan uzakta yapılmalıdır

 

Kararlar, ilgili kişilerin görüşlerini dikkate alarak verilmelidir. Şahitler çağrılmalıdır.

 

Herhangi bir seviyedeki bir itiraz ile ilgili herhangi bir karar açık bir dille açıklanmalı ve doğruluğu dikkatli bir şekilde kanıtlanmalıdır.

 

Kararlar adil bir şekilde verilmelidir. Özel olarak, puanlama kurallarının doğru bir şekilde uygulanması gerekmesine karşın, bir karara varırken pozisyona göre karar verme yolu kullanılmamalıdır.

 

Herhangi özel bir itirazda, bir oyuncu aynı zamanda itirazı görüşen organın bir üyesi olamaz. Hiçbir kişi aynı itiraz konusunda tek bir seviyeden fazlasından söz sahibi olamaz.

 

  1. Hakem

Hakemler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

 

Hakemin görevi, turnuva için geçerli olan kurallar hakkında oyuncuları bilgilendirmek, kuralları uygulamak ve yürütmektir.

 

Oyuncular, kuralları ya da sayısal bir saatin açıklamalarını görmek isteyebilirler, ve karşılaştığı ilk örnekte bir hakem kurallara basitçe açıklık getirebilir. Eğer bu anlaşmazlığı çözerse, ek bir karar verilmesi gerekmez ve konu kapanır.

 

  1. Oyuncuların sorumlulukları

Bir itiraz (anlaşmazlık) durumunda, oyuncu aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 

Bir oyuncu mümkün olan en kısa sürede hakemi çağırmalıdır, ve lehine bir karar elde etmek için bunu geciktirmemelidir.

 

Eğer hakem anlaşmazlığa konu olan oyunun devamına karar verirse ama oyuncular halen daha yüksek bir makama başvurmak istiyorlarsa, oyuncu hakeme ve rakibine oyunun protesto altında oynandığını belirtmelidir. Bir sonuç formu imzaladığında, oyuncu oyunun protesto altında oynandığını belirtmelidir. Bunları yapmadaki eksiklik, oyuncunun bir üst makama başvuru hakkının ortadan kalkması demektir.

 

  1. Başvuru komitesi

Eğer bir oyuncu bir itiraz konusunda hakemin kararı ile aynı görüşte değilse, konu başvuru komitesine iletilir.

 

Başvuru komitesi birinci turun başında üç kişiden oluşturulur ve yedekler de içerir. Eğer itiraz anında üçünden daha azı orada mevcutsa, sayısı tamamlamak için orada bulunan diğer oyuncular komiteye alınmalıdır. Eğer komite oluşturulamazsa, anlaşmazlığa konu olan oyun ertelenir.

 

Eğer komitenin tüm üyeleri turnuvanın bir sonraki turundan önce buluşamamışlarsa, komitenin sadece mevcut üyeleri söz sahibi olurlar. Sadece bir sonraki turun eşleşmelerini yapmak amacıyla, başvuru komitesinin kararı nihaidir.

 

  1. AGF kurallar komisyonu

Eğer itirazda bulunan bir oyuncu başvuru komitesinin kararı ile aynı fikirde değilse, konu turnuvanın bitmesinden sonra AGF kurallar komisyonuna iletilmelidir. Eğer itiraza neden olan anlaşmazlık unvanları ya da ödülleri etkiliyorsa, turnuva yöneticisi AGF kurallar komisyonu konu hakkında nihai bir karara varana kadar kazananları ilan edemez ve ödülleri veremez.

 

8.      YAPTIRIMLAR

Bir oyuncunun ya da bir izleyicinin kuralları çiğnemesi yaptırıma uğramalarına neden olabilir. Yaptırım son çaredir, ve hakemler turnuva organizasyonundaki zayıflıkları, kurallardaki tanımlanmamış noktaları ya da oyuncu ve izleyicilerle ilgili konularda yanlışlar olup olmadığını iyi bir şekilde gözden geçirmelidirler. Dolayısıyla, hakemler hile ya da sportmenlik dışı davranışlar hakkında kararlarını uygulamadan önce çok dikkatli olmalıdırlar. Bir yaptırımın uygun olduğuna karar verilirse, aşağıdakilerden biri uygulanabilir:

 

  1. Tavsiye

Hakemler doğru davranışın ve kuralların ne olduğunu belirtir. Oyuncu ve izleyicilerin tavsiyeye saygı göstermeleri gereklidir.

 

  1. Uyarı

Hakem, bir ya da her iki oyuncuyu uyarabilir. Eğer bir oyuncu aynı oyun içerisinde iki kez uyarılırsa, hakem hükmen yenilgi yaptırımını uygulayabilir.

 

  1. Hükmen yenilgi

Hakem oyunculardan birinin ya da her ikisinin oyunu hükmen kaybettiğini açıklar.

 

  1. Diğer yaptırımlar

Farklı sertlikte yaptırımlar uygulanabilir: süre sınırlarının değiştirilmesi, turlardan men etme, turnuvadan men etme, gelecek turnuvada supergruptan alıkoyma, nitelik puanlarının düşürülmesi.

 

9.      YETKİLİLER

Aşağıdaki yönerge ve kurallar yetkililerin genel rolünü tanımlar:

 

  1. Organlar ve karşılıklı ilişkileri hakkında yönerge

a.       AGF bir turnuva talep eder ve yerel organizasyonu için ulusal bir derneği ya da doğrudan yerel organizatörlerden oluşan diğer yetkilileri görevlendirir.

b.      Eğer AGF bir turnuva için ulusal bir derneği görevlendirmişse, dernek de turnuva için yerel yetkilileri görevlendirir ve turnuvanın iyi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için onları cesaretlendirir.

c.       Birçok turnuvanın yer aldığı daha büyük bir faaliyet düzenleniyorsa, koordinasyon faaliyet yöneticisi ve ona yardım eden faaliyet organizatörleri tarafından gerçekleştirilir. Faaliyet organizatörleri, her bir turnuva için faaliyet yöneticisi tarafında görevlendirilirler. Faaliyet yöneticisi turnuva alanında ev sahibi konumundadır, alan sahibinin bir görevi olmadıkça ona bağlıdır.

d.      Turnuva yöneticisi yerel turnuva organizasyonunun başıdır. Turnuva organizatörleri ona yardım eder. Turnuva yöneticisinin de olabildiği kura çekici, eşleşmeleri yönetir.

e.       Hakemler kuralları uygular ve anlaşmazlıkları çözer. Hakemler aynı zamanda turnuva organizatörleri olarak da davranabilirler. En azından hakemlerden biri AGF’ndan sertifikalı bir hakem olmalıdır.

f.        AGF komitesi ya da AGF kurallar komisyonu bir turnuva için turnuva danışmanları görevlendirebilir. Bunlar, diğer yetkilileri denetler ve bir süpergrubun oluşturulması ya da nihai sonuç listesinin doğrulanması gibi bazı kilit organizasyon görevlerini yürütür.

 

  1. Organizasyon yönergesi

a.       Yetkililer, kaydı, oyun alanını, mobilyaları ve oyun malzemelerini makul bir kalitede düzenler.

b.      Turnuva süresince, yetkililer tahtaları oyunculara verir ve iyi oyun koşullarını sağlar (ör; ışık seviyesi, sıcaklık, nem, ses seviyesi, eşleşme listelerine, mevcut sonuç listesine, oyun materyaline ve formlara ulaşılabilirlik). Eğer bir yetkili bir oyunu kaydederse, bunu oyuncuları rahatsız etmeden yapmalıdır.

c.       Yetkililer turların zamanında başlamasını sağlamalıdır.Birinci tur özel bir hazırlık gerektirir.

d.      Yetkililer geçerli kuralları açık bir biçimde yayınlamalıdır ve isteyen oyunculara bunları göstermelidir.

e.       Yetkililer eşleşmeleri yapar, sonuçları duyurur ve AGF derecelendirme komisyonuna bunları iletir.

 

  1. Kurallar

a.       Faaliyet yöneticisi, faaliyet organizatörleri, turnuva yöneticisi ve turnuva organizatörleri, bir AGF organı, turnuva danışmanları, başvuru komitesi ya da hakem tarafından karar verilen çözümlerin sonuçlarına ya da kuralların uygulanması konusunda turnuva ile ilgili önerilerine uyarlar.

b.      Turnuva organizasyonun uygun olmayan bir şekilde gerçekleşmesi durumunda, AGF kurallar komisyonu AGF komitesine, ulusal derneğe ya da yetkililere turnuva düzenleme konusunda bir yaptırım uygulanmasını önerebilir.

 

10.  KURALLARIN STATÜSÜ

Mevcut ve eski AGF kural setlerinin statüsü aşağıdadır:

  1. Buradaki AGF Genel Turnuva Kuralları 21.07.2007’den itibaren geçerlidir.
  2. Buradaki AGF Genel Turnuva Kuralları, Ağustos 1997’den beri geçerli olan Avrupa Go Federasyonunun Turnuva Kuralları’nı, AGF Fujitsu Grand-Prix Düzenlemelerini ve AGF Fujitsu Grand-Prix Turnuvaları Yönergesini ortadan kaldırır.
  3. Her bir turnuva ya da faaliyet kendi Özel Turnuva Kurallarına sahip olacaktır.