AGF TURNUVA SİSTEMİ KURALARI

Kaynak: http://www.eurogofed.org/egf/toursysrules.htm

Çeviri: Çağatay Tavşanoğlu

 

Turnuva Sistemleri

 

Bir turnuva ya da turnuvaların bir evresi için en sık uygulanan turnuva sistemleri şunlardır:

 

 

Temel sistem McMahon’dur. Bir turnuva sistemi bir “seeding” belirleyebilir. Bir turnuva bir seri turnuvanın bir parçası olabilir. Özel amaçlar için, sistemlerin iyi tanımlanmış farklı kombinasyonları kullanılabilir.

 

Üst Bariyer

 

 

Oyun sonucu

 

Genel

 

1

 

½

 

0

 

Eşit oyuncular

 

Eğer eşitlik bozucular hiç kullanılmadığında ya da birçoğu kullanılsa bile eşitliği bozamadıklarında, oyuncular nihai sonuç listesinde eşit olarak yer alabilir. Temel olarak eşit oyunculara aşağıdakiler uygulanır:

 

 

Eşitlik bozucular (tiebreakers)

 

Genel

Eşitlik bozucular aşağıdaki amaçların hiçbiri, birisi ya da birçoğu için kullanılabilir:

 

Farlı eşitlik bozucular farklı amaçlar için kullanılabilir. Eşleştirme programları bunlara izin vermektedir.

 

Eğer sadece bir eşitlik bozucu kullanılıyorsa, aşağıdaki eşitlik bozucular önerilir:

 

Birden fazla eşitlik bozucu göreli öncelik sırasına göre uygulanabilir.

 

Sadece özel bir sisteme sahip turnuvalarda diğer eşitlik bozucular kullanılabilir. Örneğin; bir birleşik gruplar ve KO sisteminde, küresel bir eşitlik bozucu her bir grup eşitlik bozucusundan sonra ve kuradan önce kullanılabilir.

 

Doğrudan karşılaştırmanın tanımı

 

Diğer eşitlik bozucuların tanımı

 

Oynanmayan oyunların etkisi

 

Bir turdaki rakibi gelmeyen ya da Bye ile eşleşen bir oyuncunun SOS, SOS-1 ya da SOS-2’si için, McMahon turnuvasında, oyuncunun başlangıç McMahon Skoru eklenir ve bir İsviçre turnuvasında 0 eklenir.

 

Eşit oyuncular ve eşitlik bozucular için önerilen sıra

 

 

Eşitlik bozucuların önerilen kullanımı

 

 

Bir McMahon ya da İsviçre turnuvasının nihai sonuçları için, eşitlik bozucular sadece sonuç tablosunun en üstüne yakın oyuncular için anlamlı olduğu düşünülmeli ve daha aşağıdakiler için eşitlik bozucular yok sayılabilir.

 

Özellikle şu eşitlik bozucuların kullanımı önerilmez : SOSOS, SODOS, ROS (CUSS), IROS.

 

Diğer

 

 

Ek