Bilimsel Yayınlar
(Scientific Publications)


Popüler Bilim
(Popular Science)


Araştırma Projeleri
(Research Projects)


Atıflar
(Attributions)


Tez Yönetimi Ve Danışmanlık
(Thesis Directed)


Verdiği Dersler
(Courses Instructed)

Hacettepe ve Erciyes Üniversitelerinde Lisans ve Lisansüstü düzeyde çok sayıda ders verilmiştir
A. Lisans Düzeyinde
1-Genel Kimya ve Temel Kimya, (6 yıl Hacettepe Tıp Fakültesi) 2-Enstrümental Analiz
3-Analitik Kimya I ve II,4-Çevre Kimyası, 5-Su Kimyası (Seçmeli),6-Eser Analiz Yöntemleri (Seçmeli),7-Özel Spektroskopik Yöntemler (Seçmeli), 8-Ayırma Teknikleri (Seçmeli)
B. Lisans Üstü Düzeyde
1-Atomik Spektroskopi,2-Moleküler Spektroskopi, 3-Çevre Kimyası,4-Anilizde Yöntem Seçimi ve Optimizasyon, 5-Ayırma Yöntemleri, 6-X -Işınları Spektroskopisi, 7-Elektroanalitik Kimya 8-Yüzey Analizi Teknikleri, 9-Eser Element Analizi Teknikleri