Bilimsel Yayınlar
(Scientific publications)

Araştırma Projeleri
(Research Projects)


Atıflar
(Attributions)


Tez Yönetimi Ve Danışmanlık
(Thesis Directed)


Verdiği Dersler
(Courses Instructed)

Popüler Bilim(Popular Science)

1-Bilgi Toplumu
2-Bilimsel Araştırma
3-Csi Ardından
4-Çevre
5-Yurt Dışında Doktora
6-Enerji Alternatif
7-Nasıl Görüyoruz,Nasıl Öğreniyoruz?
8-Kürtler
9-Kimya Tarihi
10-Mesleki Ve Teknik Öğretime Öğretmen Yetiştirme
11-Öğretmen Yetiştirme Politikası
12-Paralı Eğitim
13-Türkiye Sorunları
14-Türkiye'de Kentleşme
15-Üniversiteye Giriş
16-Yabancı Dil Öğrenimi Ve Yabancı Dilde Öğretim
17-Yabancı Dil Öğrenimi Mi, Yabancı Dilde Öğretim Mi?
18-Yanlışlık Nerede?
19-Bilime Saygı
20-Sağlıklı Yaşam
21-Bilimsel Yayın Ama Niçin?
22-Yükseköğretim Yasası ve Yükseköğretimin Sorunlarına bazı yaklaşımlar
23-Uzaktaki Yakın Komşu Yunanistan
24-Ukrayna Yolculuğu
25-G.Afrika Gezisi
26-Alet Savurganlığı
27-Altın Üretimi Sorunu
28-Türkiye'nin Araştırma Ve Üretim Stratejileri
29-Müdürlükten İstifa Gerekçesi
30-Aktüel Bilim Yayın Listesi Ve Kısa Özgeçmiş
31-AB-Türkiye
32-Almanya'daki Türkler ve Alman Bakışı ile Türkiye
33-Avrupa’da biz (Wır In Europa)
34-Yurtdışı Gezi Anıları
35-Madenlerimiz
36-Gerekçe
37-Üniversitelerimiz Ve Temel Sorunları
38-Hacettepe Tarihi
39-Kağnıdan İnternete Bir Dönüşümün Hikayesi
40-Romanya Gezisi
41-
21. Yüz Yıl’ın Teknolojisi Nanoteknoloji
42-Kimyada Nanoteknoloji Devri
43-
Mesleki ve Teknik Eğitim İçin Model ve Yapılanma Arayışı (Teknoloji Fakülteleri Açılmalı)
44-
Üretmeden Tüketen Türkiye
45-Araştırıcıların Bilimsel Başarılarının Değerlendirilmesinde Yeni Ölçütler H- Faktörü
46-Atmosfer Olayları
47-Bilim Ve Teknoloji Her şeye Muktedir Mi?
48-Küresel Isınma, Sera Gazları Ve Etkileri
49-
Rusya Beyaz Gece
50-Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Ve Kimya Alanında Gelişmeler
51-Nanoteknoloji Ve Uygulamaları - Kimya İle İlişkisi
52-Bilim Ve Bilimsel Başarının Değerlendirilmesi
53-Analitikciler h Faktörü
54-Araştırıcıların Bilimsel Başarılarının Değerlendirilmesinde Yeni Ölçütler H- Faktörü - (Kimyacılarımızla ilgili bir Deneme)

55-Çin Anıları
56-Rusya Beyaz Gece
57-Enerji Tüketimi
58-Popüler Yazılar
59-BİLİMSEL YAYIN ve BAŞARI DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ
60-Hacetepe Tarihine Değişik Bakış
61-CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK GELİŞMELER
62-KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ ÜZERİNE
63-ANALİTİK KİMYA VE YAŞAM
64-ÜLKEMİZDE BİLİM VE TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
65-ÜRETEN EKONOMİYE GEÇMELİYİZ
66-Teknoloji Fakülteleri Açılmalı (Mesleki ve Teknik Eğitim İçin Model ve Yapılanma Arayışı)
67-ÜLKEMİZDE KİMYA ÖGRETİM ve EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ
68-ÜLKEMİZDE BİLİM VE TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
69-TÜRKİYE YAYIN GÖSTERGELERİ ÜZERİNE
70-TÜRKİYE’DE BİLİM –TEKNOLOJİ NİÇİN YAVAŞ GELİŞİYOR?