Bilimsel Yayınlar
(Scientific Publications)


Popüler Bilim
(Popular Science)


Araştırma Projeleri
(Research Projects)


Atıflar
(Attributions)


Verdiği Dersler
(Courses Instructed)


Tez Yönetimi ve Danışmanlık
(Thesis Directed)

5 doktora tezi tamamlatılmış olup, doktorantlardan 4'ü profesör, biri doçenttir. 10 yüksek lisans tezi yönetimimde tamamlanmış, ayrıca birçok yükseklisans ve doktora tezine yardım edilmiştir.