Hacettepe Üniversitesi

                                                                  

    EDA  KARGI YAYIN LİSTESİ
1-Kargı,E. (2002). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Okuyan Öğrencilerin Benlik Algıları ile Mesleki Olgunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,Ankara.
2-Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., Boz, M., Güler, T.(2002). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profili Araştırması,Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı(23)
3-Akbayrak Akhun, B., Kargı, E., (2003). Okul Öncesi Dönemindeki Çoçuklar ve Sanat Eleştirisi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 5-11 Ekim 2003,Kuşadası,Türkiye.
4-Akman, B., Üstün, E., Kargı, E.,(2003). Özel Gereksinimli Çoçuklarda  Sosyal Beceri Eğitiminin Önemi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 5-11 Ekim 2003,Kuşadası,Türkiye.
5-Kargı, E., Akman, B.,(2003). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Sahip Üstün Yetenekli Çoçuklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı(24)
6-Tuğrul B.,Kargı, E., (2003). Antik Çağdan Günümüze Bilimde ve Sanatta Çoçuk İmgesi,IV. Ulusal Çoçk Kültürü Kongresi,15-17 Ekim, Ankara, Türkiye
7-Akman, B,. Kargı, E.(2004). Adli Yargı Mensuplarının Görüşlerine Göre Boşanma Sürecindeki Ebeveynlerin Çoçukların Haklarına İlişkin Beklentileri v Yardım Gereksinimlerinin Belirlenmesi, 1. Ulusal Sosyal Hizmetler Şurası, 19-21 Nisan, Ankara,Türkiye
8-Kargı, E., Akman, B.(2004). Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi, Basımda
9- Erkan, S., Kargı, E.(2004). Okul Öncesi Dönem Çoçuklarının Davranışlarının Psikolojik Belirtiler Yönünden İncelenmesi (Ankara İli Örneği), 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

    Ana Sayfa