Hücre Türleri

Hücreler gelişmişlik düzeyine göre prokaryot (ilkel) hücreler ve ökaryot (gelişmiş) hücreler olmak üzere ikiye ayrılır.

1- Prokaryot (İlkel) Hücreler :

En basit yapılı hücrelerdir. Prokaryot hücrelerde çekirdek zarla çevrilmemiştir ve kalıtsal madde (DNA) sitoplazma içinde dağınık haldedir.

Prokaryot hücrelerde hücre zarı, sitoplâzma ve zarsız organel olan ribozom bulunur. Ribozom dışında organelleri bulunmaz.


Bütün bakteriler ve mavi- yeşil algler (siyanobakteriler) prokaryot hücrelidir.


2- Ökaryot (Gelişmiş) Hücreler :

Gerçek hücre olarak bilinen bu hücrelerde zarla çevrili çekirdek, mitokondri gibigelişmiş organeller bulunur. Gelişmiş bir ökaryot hücre; zar, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Bazı tek hücreli canlıların, mantarların, bitkilerin, insanların ve hayvanların (çok hücreli canlılar) hücreleri ökaryot hücredir.

Bütün protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücrelidir.

Amipin yalançı ayak hareketi
 
 
 
©Tüm hakları saklıdır.