Doç. Dr. Özgür KÜLCÜ

 

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

06800, Beytepe Ankara

 

Tel: (312) 297 82 00-116

Faks: (312) 299 20 14

E-Posta: kulcuqhacettepe.edu.tr;  ozgurkulcu@gmail.com

 

 

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

 

Öğrenim Durumu

 

Derece

 Bölüm/Program

    Üniversite

                  Yıl

Doktora

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

            2005

Yüksek Lisans

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

            1998

Lisans

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hacettepe  Üniversitesi

            1994

 

 

 

Görevleri

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doçent. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

           2010 -

Yrd. Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2007 - 2010

Öğr.Gör. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2005 - 2007

Arş.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

1997 - 2005

Birim Yöneticisi

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arşivi

1994 - 1997

Operatör

Milli Kütüphane Otomasyon Projesi

1992 - 1994

 

 

 

PROJELER

 

 

TÜBİTAK Projesi

 

 

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Araştırma Projesi (UBAP,1011)

Proje Adı

Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi: Türkiye’de Üniversitelerin Değerlendirilmesi

Projedeki Görevi

Proje Yürütücüsü

Proje Ekibi

Prof. Dr. Yaşar Tonta (Danışman), Dr. Arif Yılmaz (Araştırmacı), Hande Uzun Külcü (Araştırmacı), A. Fuat Kartal (Araştırmacı), Tolga Çakmak (Bursiyer), Güleda Düzyol (Bursiyer)

Proje İçeriği

“Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi kapsamında ülkemizde üniversitelerde elektronik belge yönetimi uygulamalarına dönük mevcut koşullar analiz edilecektir. Proje sonucunda ülkemizde üniversitelerde, kurumsal içerik yönetimi, elektronik belge yönetimi ve elektronik ortamda belge iletişim güvenliği ile arşivlik kaynaklarının uzun süre korunması gibi konular üzerine el kitapları ve düzenlemeler dâhil olmak üzere çeşitli rehber dokümanlar hazırlanacaktır. Geliştirilecek rehber dokümanlar üniversitelerimizin; uluslararası düzenlemeler ve uygulama örnekleri ile uyumlu, ülke perspektifinde beklentileri karşılayacak, üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda eşgüdümlü çalışabilecek elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerini temin etmeleri ya da bu içerikte programlar geliştirmelerine yardımcı olacak nitelikte olacaktır.

 

Proje Süresi

Nisan 2010- Ekim 2012

 

 

 

Uluslarası Proje

 

Proje Adı

InterPARES 3; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi)

 

Projedeki Görevi

Türkiye Takımı Direktörü

 

Proje Partnerleri

 

Team Africa ; Team Brazil ; Team Canada ; Team Catalonia ; Team China ; Team Netherlands And Belgium ; Team United Kingdom And Ireland ; Team Italy ; Team Korea ; Team Malaysia ; Team Mexico ; Team Norway ; Team  Singapore; Team Turkey

 

Proje Süresi

Ocak 2007-Ocak 2012

 

Proje İçeriği

Elektronik ortamda belgelerin özgünlüğü ve güvenilirliğinin sağlanması, bütünlüğünün korunması ve uzun süre saklanabilmesi üzerine yürütülen uluslararası bir proje.

Proje InterPARES 1 ve 2’nin çıktıları üzerine inşa edilmiştir. Daha önceki aşamalarda elektronik ortamda belge uygulamalarına dönük geliştirilen kuramsal olarak geliştirilen uygulama örnekleri, rehber doküman ve standartların yaşama geçirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde uyguma koşullarının incelenmesi Projenin hedefleri arasındadır. Yine ilgili alanda eğitim programlarının tanımlanması, sürekli eğitim ve akademik programlarının oluşturulması eğitim modüllerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

Avrupa Birliği Projesi

 

Proje Adı

ACCESSIT (Accelerate the Circulation of Culture through Exchange of Skills in Information Technology (Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Çerçevesinde Kültür Döngüsünün Hızlandırılması)

 

Projedeki Görevi

Araştırmacı

 

Proje Partnerleri

Mılutın Bojıc Lıbrary, RS; Verıa Central Publıc Lıbrary GR, Turkısh Lıbrarıans' Assocıatıon, TR,  Instytut Chemii Bıoorganıcznej Pan, PL

 

Proje Süresi

 

Mayıs 2009-Kasım 2011

 

Proje İçeriği

Access IT Projesi kapsamında, ilerleme yapmanın sınırlı olduğu, ülkelerdeki küçük yerel organizasyonların için açık ve anlaşılır rehberlerle desteklenen bir pratik eğitim ve yetenek geliştirme paketi hazırlanacaktır. Proje kapsamında, kültür ve sanat eserlerinin Avrupa vatandaşlarına en etkili biçimde sağlanması ve yayımına yönelik teknolojik olanakları maksimize etmek,  kültür ve sanat çalışmaları ve ürünlerinin geniş çaplı ve demokratik erişimini sağlamak ve ortak bir Avrupa Dijital Arşivi kurulmasını cesaretlendirmeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilecektir. Aktiviteler eğitim, konferans ve workshopları içermektedir.

 

 

 

HÜ Kapsamlı Araştırma Projesi

 

Proje Adı

Hacettepe Üniversitesi Örneğinde Üniversitelerde Belge Sistemlerinin Analizi ve Belge Saklama Programının Geliştirilmesi

 

Projedeki Görevi

 

Proje Başkanı

 

Proje Süresi

 

12 Ay

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 

10.10.2008 – 10.10.2009

 

Proje İçeriği

 

Projede, çağdaş uygulamaları başarılı sonuçlar veren belge saklama programlarının Hacettepe Üniversitesi’nde geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Projemizde bu çerçevede resmi iletişim sistemlerinin ve belge yönetim programlarının incelenmesi, ilgili konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası düzenlemeler, standartlar ve uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, ülkemizde resmi iletişim ve belge uygulamalarını ilgilendiren mevzuatın değerlendirilmesi ile Hacettepe Üniversitesine yönelik bir belge saklama programının oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

 

 

TÜBİTAK Destekli Doktora Sonrası Araştırma Projesi

 

Başlık

Ülkemizde Üniversitelere Yönelik Kalite Sistem Dokümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi ve Belge Alıkoyma Programlarinin Geliştirilmesi

 

Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum 

 

 

British Colombia Üniversitesi Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Okulu (School of Library, Archival and Information Studies at British Colombai University, Vancouver/Kanada

Araştırma Süresi:

12 Haziran- 14 Ekim 2006

 

Proje Danışmanı

 

Prof.Dr. Terry Eastwood

 

içerik

 

British Colombia Üniversitesi Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Okulu ile ikili görüşmeler ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi’nce yürütülmekte olan 2219 – Yurt Dışı Araştırma Burs Programından kazanılan desteklerle çalışmalar Kanada’da British Colombia eyaletinde gerçekleştirilmiştir. Proje sürecince British Colombia eyaletinde yer alan bilgi ve belge hizmeti veren kurumlarda inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Proje danışmanı ile birlikte yapılandırılan metodoloji çerçevesinde British Colombi ve Simon Fraser Üniversitelerinde ayrıntılı analiz ve anketler gerçekleştirilmiştir. Veriler Türkiye örnekleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları British Colombia Üniversitesinde düzenlenen geniş katılımlı bir konferans ile tartışılmış ve TÜBİTAK’a proje raporu olarak sunulmuştur

 

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

 

Türk Kütüphaneciler Derneği Üyesi

 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Üyesi

 

TÜBİTAK UBAP 1011 InterPARES Projesi Başkanı

 

InterPARES 3 Uluslararası Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

AccessIT adlı Avrupa Birliği Projesinde Araştırmacı

 

Bilgi Dünyası Dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu Üyesi

 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu Üyesi

 

The Electronic Library Dergisi Dış Hakem

 

 

 

 

 

ESERLER

 

 

Makaleler_ Social Science Citation Index Kapsamında Dizinlenen

 

 

Külcü, Özgür, Çakmak, Tolga. (2010). Evaluation of the ERM Application in Turkey within the framework of InterPARES Project. International Journal of Information Management,  30 (3), 199-211

 

 

Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2010). The Contextual Analysis of the e-Records Management Requirements of Turkish Red Crescent Society. The Electronic Library, 28(2), 314-333

 

 

Külcü, Özgür. (2009). Records Management Practices in Universities: Comparative Study of Examples in Canada and Turkey. The Canadian Journal of Information and Library Science, 33(1/2), 85-107

 

 

Külcü, Özgür. (2009). Quality documentation and records management: a survey of Turkish universities. Aslib Proceedings, 61 (6), 459-473

 

 

Külcü, Özgür. (2009). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections from Turkey. The Electronic Library, 27 (6), 999-1009

 

 

Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2009). The Records Management Capacity Assessment  System (RMCAS) as a tool for program development at the Turkish Red Crescent Society. International Journal of Information Management, 29 (6), 483-487

 

 

 

 

Makaleler_MLA (Modern Language Association of America) Kapsamında Dizinlenen

 

Külcü, Özgür. (2007). Belge Yönetim Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesine Yönelik Gerçekleştirilen Yasal Analiz Uygulaması. Edebiyat Fakültesi Dergisi 24 (1): 153-178

 

 

Külcü, Özgür. (2006).Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi 23 (1): 205-229

 

 

 

Makaleler_ LISA (Library and Information Science Abstract) Kapsamında Dizinlenen

 

 

Külcü, Özgür ve Ünal, Yurdagül . (2011). AccessIT Projesi Kapsamında Gerçekleştiirlen Faaliyetler ve Geliştrilen Elektronik Sistemler.  Türk Kütüphaneciliği, 2011, 25(1), 125-131

 

Külcü, Özgür. (2010). Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları. Bilgi Dünyası, 2010, 11 (2), 290-331

 

Deniz Tümer ve Özgür Külcü. (2010). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum. Bilgi Dünyası, 2010, 11 (2), 408-443

 

Deniz Tümer ve Özgür Külcü. (2010).Eğitim Kurumlarında Belge Yönetimi Koşullarının Değerlendirilmesi: 22 İlk ve Orta Dereceli Özel Okulda Yapılmış Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 2010, 24 (3), 404-438

 

Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2010). Belge Yönetiminde Kapasite Değerlendirme Sistemi: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği.  Bilgi Dünyası, 11 (1): 22-48  

 

 

Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2009). Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi. Bilgi Dünyası, 10 (2): 261-286  

 

 

Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2009). “Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri”, Bilgi Dünyası, 10(2): 287-302. 

 

Külcü, Hande Uzun ve Külcü, Özgür. (2009). Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği. Bilgi Dünyası, 10 (1): 35-59

 

 

Külcü Özgür. (2008). Hacettepe, British Columbia ve Simon Frazer Üniversitelerinde Belge Yönetimi Uygulamalarının

      Karşılaştırmalı Analizi. Bilgi Dünyası 2008, 9(2)

 

 

Külcü Özgür. (2007). Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar. Bilgi Dünyası 8 (2): 230-279

 

 

Külcü Özgür. (2006). Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası 7 (2): 202-229.

 

 

Külcü, Özgür. (2003). Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler II: Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi. Türk Kütüphaneciliği 17 (1): 421-440

 

 

Külcü, Özgür. (2002). Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler I: Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimine. Türk Kütüphaneciliği 16 (4): 421-440

 

 

Külcü, Özgür. (2001). Toplumsal ve Ekonomik Değişim Sürecince Bilgi ve Bilgi Hizmetleri. Türk Kütüphaneciliği 15 (1):3-19

 

 

Külcü, Özgür. (2000). Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümünde  Epistemoloji Bilgi Hizmetleri İlişkisi I. Türk Kütüphaneciliği 14 (4): 386-411

 

 

Külcü, Özgür. (2000). Modern Kurumlarda Bir Denetim Aracı Olarak Belge Yönetimi ve Ülkemizdeki Durum. Türk Kütüphaneciliği 14 (1): 18-46

 

 

 

 

Kitaplarda Yayımlanan Bölümler

 

 

Külcü Özgür ve Külcü, U. Hande. (2007). Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S. Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay.Haz.). 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara,  245-252

 

 

Baydur, Gülbün ve Külcü Özgür. (2007). Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Deneyiminin Ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S. Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay.Haz.). 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara, 24-31

 

 

Külcü, Özgür. (2005). Kurumsal Belge Yönetim Programları ve Yasal Düzenlemeler/. Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan Kitabı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2005 185-207

 

 

Külcü, Özgür.(2001). Üniversitelerde Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Üretilen ve Kullanılan Belgelere Yönelik Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu Bildirileri Kitabı TKD: Ankara, 146-157

 

 

Külcü, Özgür.(1999). Kurumsal Bilginin Denetlenmesinde Belge Yönetimi: Üniversitelerde Belge Yönetim Çalışmaları. Bilginin Serüveni Dünü Bugünü Yarını. Türk Kütüphaneciler  Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı. TKD: Ankara, 384-421

 

 

Külcü, Özgür. (1997). Belge Yönetiminde Form Üretimi Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a  Armağan Kitabı. Bülent Yılmaz (Yay. Haz.). Ankara: H.Ü.Kütüphanecilik Bölümü: 226-241

 

 

 

Makaleler  (Editör Düzeltmeli)

 

 

Külcü, Özgür, Çakmak, Tolga. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri (InterPARES Project on the Electronic Records Management and Team Turkey Activities). Bilgi Dünyası, 10(2), 287-302

 

 

Külcü, Özgür. (2001) “Yönetimde İletişim: İletişim Türleri ve Özellikleri”. Düşünceler, Sayı 56: 15-28

 

 

 

 

Konferans, Sempozyum ve Zirve Bildirileri

 

 

 

 

Külcü, Özgür. (2011). New digital libraries and aggregation in Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011,  İstanbul.

 

 

Külcü, Özgür. (2011). Registration for training and certification program: progress report of team Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011,  İstanbul.

 

 

Külcü, Özgür. (2011). How could take up the online course best be promoted in each country: Developed systems by Team Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011,  İstanbul.

 

 

Külcü, Özgür. (2010). AccessIT Projesi Çerçevesinde Dijitalleştirme ve Dijital İçerik Yönetimi Uzaktan Eğitim Modülünün Tanıtımı. İstanbul Kongre Merkezi Beylerbeyi Salonu, 18 Aralık 2010,  İstanbul.

 

 

Külcü, Özgür. (2010). AccessIT AB Projesi Çerçevesinde Türkiye Takımı Tarafından Geliştirilen Elektronik Sistemler.   AccessIT Projesi Türkiye Tanıtım Toplantısı Sunumları, 5 Ekim 2010  Milli Kütüphane, Ankara.

 

 

Külcü, Özgür. (2010). Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar. 23 Eylül 2010. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu Kırmızı Salon. 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,22-24 Eylül 2010, Ankara.

 

Külcü, Özgür. (2010). The New Challenges In Records Management:  Digitization And Enterprise Content Management Practices. CITRA  ICA/CITRA Conference Site Event InterPARES 3 Project Presentations.  17 Eylül 2010 Norveç, Oslo.

 

Külcü Özgür. (2010). InterPARES Project Team Turkey Activity Report. InterPARES Projesi 4. Zirvesi. 13-14 Eylül 2010  Norveç,  Oslo

 

Külcü, Özgür. (2010).  Enterprise Content Management. InterPARES 3 Projesi 3. Zirvesi Türkiye Takımı Sunumu. 27 Mayıs 2010, Kanada, Vancouver.  

     

Külcü, Özgür. (2010). E-mail Management in the Context of Enterprise Content Management: Reflections from Turkey. InterPARES 3 Project 3th International Symposium. 29 Mayıs 2010, Kanada, Vancouver.

 

 

Külcü, Özgür, Külcü; Hande Uzun. (2010). The Contextual Analysis of the E-Records Management Requirements of Turkish Red Crescent Society. 8th European Conference on Digital Archiving, 28-30 Nisan 2010,  İsviçre,  Cenevre.

 

 

Külcü, Özgür. (2010). Kent Bilgi Kaynaklarının Dijitalleştirilmesi ve Dijital İçerik Yönetimi Uygulamaları (26-27 Mart 2010).Kent Hafıza Merkezleri: Kent İhtisas Kütüphaneleri,  Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri. Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kayseri

 

 

Külcü, Özgür. (2009). E-Devlet Kapsamında e-Belge Yönetimi Uygulamalarının Gelişimi, Sorunlar ve Beklentiler: Türkiye’den Yansımalar. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (14-15 Ekim 2009). Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Faküktesi Adalet Meslek Yüksek Okulu.

 

 

Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2009). Türkiye’de Elektronik Belge Yönetimine Dönük Koşulların Değerlendirilmesi: 17 Kurumda Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları/ Evaluation of Institutional Conditions for ERM in Turkey: Results of Surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler, (01-92 Ekim 2009). İstanbul: UNAK

 

 

Külcü, Özgür. (2008). Evolution of the e-records management practices in terms of e-government, the issues and expectations, reflections from Turkey.  InterPARES 3 Project 2nd International Summit, 28-30 April 2008. Presenter: Özgür Külcü, Date of Presentation April 28, 10:30-11:30, Location: Det Norske Veritaas, Norveç, Oslo.

 

 

Külcü, Özgür. (2007). Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar. Inet-Tr 07: 12. ‘Türkiye’de İnternet’ Konferansı. 08-10 Kasım 200, Bilkent Üniversitesi Ankara. Bildiri 08 Kasım 2007 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında ‘A’ Salonunda ‘Uluslararası Boyut’ oturumunda sunulmuştur, Ankara.

 

 

Külcü, Özgür ve Külcü, U. Hande. (2007). Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara. Bildiri 26 Ekim 2006 tarihinde 14:00-16:00 oturumunda Beytepe Yerleşkesi ‘K’ salonunda sunulmuştur., Ankara.

 

 

Baydur, Gülbün ve Külcü Özgür.(2007). Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Deneyiminin Ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim Beytepe, Ankara.

 

 

Külcü Özgür (2006) Developing Records Management Programs for the University Environment: A Comparative Study Between Canada and Turkey (Üniversitelerde Belge Yönetim Programlarının Geliştirilmesi: Kanada ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma). School of Library, Archival and Information Studies, University of British Colombia, Vancouver, Kanada. Colloquium Series, Sherrington Room, Woodward Biomedical Library, UBC 2198 Health Sciences Mall. Konferans

http://www.slais.ubc.ca/NEWS/colloquia.htm. 06 Ekim 2006, saat:12:15-1:15,  Kanada, Vancouver.

 

 

Külcü, Özgür. (1999). Kurumsal Bilginin Denetlenmesinde Belge Yönetimi: Üniversitelerde Belge Yönetim Çalışmaları/ Records Management for the Control of Institutional Information . Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum, 17-21 Kasım 1999, Ankara.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

 

Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). “Evaluation of Institutional Conditions for Electronic Records Management (ERM) in Turkey: Results of Surveys Carried Out in 17 Institution”. InterPARES 3 Symposium. 4-5 June, Seoul, 303-311

 

 

 

 

Diğer Konferans ve Proje Etkinlikleri

 

 

2010 - Külcü Özgür  Kütüphanelerde e-kitap, Dijitalleştirme Örnekleri. Oturum Başkanı, 2. Oturum.  İstanbul Dijital: İstanbul Dijital Paneli ve İstanbul  Kütüphaneleri Portalı Tanıtım Programı. İstanbul Kongre Merkezi Çamlıca Salonu. 18 Aralık 2010. İstanbul

 

 

2010 - AccessIT Project Management Board, Goethe Institute, 20 Ekim 2010,  Yunanistan,  Atina.

 

 

2010- 2.Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (22-24 Eylül 2010). Sektör Temsilcisi Firma Sunumları Oturum Başkanı, 23  Eylül 2010, Ankara.

 

 

2010- AccessIT Avrupa Birliği Projesi Dijtalleştime ve Dijtal İçerik Yaratma Üzerine Eğitim Programı (Seminar on Digital Skills), Katılımcı, 15-20 Şubat  2010, Yunanistan,   Veria.

 

 

2010- BOBCATSSS 2010, Parma.  Bridging the digital divide: Libraries providing access for all?, Katılımcı, 25-27 Ocak 2010, İtalya,  Parma.

 

 

 

 

Çeviriler

 

 

Macket Terry and Kitty Mackey. (2002). “Kaliteyi Düşün! Deming’in Yaklaşımının Kütüphanelerde Uygulanması/ Think  Quality! The Deming  Appoach Does Work in Libraries. Özgür Külcü (Çev.). Düşünceler, Sayı 57:  15-26

 

 

Fleet James. (2000).  Çalışanlara (Diğerlerine) Karşı Güçlü Bir Lider Olmak İçin 11 Kişisel Nitelik”/ 21 Days to Unlimited Power with People: New York McGraw Hill, 1992  Özgür Külcü (Çev). Düşünceler, Sayı 53-54: 20-31