Ar. Gör. Levent Bayram

Hacettepe Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Genel Jeoloji Anabilim Dalı
 
 
 

Duyuru


2018-19 Bahar

Jeo 152 - 03 2. Ödev 3.Soru Teslim edenler Ödev hazırlanırken kullanılacak örnek kapak JEO116 Rule of V's (password protected) Visible Geology Makalesi, Cockett et.al, 2016 JEO499 Uygulama 7(Şifreli) JEO499 Uygulama 7 Cevap Anahtarı(Şifreli)

Derslerle İlgili
Kısayollar
 
Oxford University
Rocks under the Microscope

Visible Geology
Kısayollar
 
AAPG
SEPM Stratigraphy
Geology In
Geology Page
Schlumberger Oilfield Glossary
Sedimantoloji Çalışma Grubu
Sketchfab Geological Models

İletişim :
leventbayram@hacettepe.edu.tr
Y4-107