YARARLI BİYOLOJİ BAĞLANTILARI  

GENEL BİYOLOJİ:

Kimball’s Biology Pages: Site, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş davranış, biyokimya, kanser, hücre biyolojisi, kimya, ekoloji, evrim, genetik ve daha pek çok konuyu içermektedir.

www.ultranet.com/~jkimball/BiologyPages/

On-line Biology Book: Son derece güzel resimlerle desteklenmiş, kapsamlı bir içeriğe sahip olan site, kullanıcıya sözlük de sunmaktadır.

http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookTOC.html

BOTANİK:

Henriette’s Herbal Homepage: Bu sitede yaklaşık 1800 adet bitki resmi, bitki isimleri içeren veri tabanı dosyaları ve tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

www.ibiblio.org/herbmed/index.html

Köhler’s Medicinal Plants: Bu sitede pekçok tıbbi bitkinin çizimleri bulunmaktadır.

www.mobot.org/MOBOT/research/library/kohler

Botanic Sorting Machine: Bu sitede taksonomi ve bitki coğrafyası üzerine pekçok bilgi ve resim bulunmaktadır. Bunun yanında çeşitli zamanlara göre hangi bitkilerin çiçeklendiğini göstermektedir.

www.euronet.nl/users/mbleeker/index_e.html#welc

Pollen Lab: Bu site yaklaşık 75 adet familyanın polen resimlerini  ve tekniklerini içermektedir.

http://scrl.usda.gov/scrl/apmru/imms/pollen/index.htm

Botany 301: Site, botanik ile ilgili ders notları, laboratuvar çalışmaları, test soruları ve seminerler içermektedir.

www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfp/tfphome1.html

Vascular Plant Image Gallery: Site, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş vasküler bitkilerin resim galerisini sunmaktadır.

www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery1.htm

Gimnosperm Database: Site, gimnospermlerin tümü hakkında temel bilgi ve resim içermektedir.

http://www.conifers.org/index.htm

SİTOLOJİ:

A Web Atlas of Cellular Structures: Site, sitoloji ile ilgilenenlere kapsamlı bir eğitimsel kaynak sunmaktadır. Ayrıca mikroskopi yöntemleri ve diğer farklı konularda bilgi içermektedir.

www.itg.uiuc.edu/technology/atlas

The Biology Hypertextbook: Site, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji üzerine kurs materyalleri ve çeşitli problemler içermektedir.

http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/7001intro.html

Webcytology:  Site, hücre biyolojisi üzerine detaylı bilgi ve eğitici bir simülasyon  ortamı sunmaktadır.

http://library.thinkquest.org/27819/

Dictionary of Cell Biology: Site, hücre biyolojisi üzerine 7070 kayıt içeren on-line bir sözlük sunmaktadır.

www.mblab.gla.ac.uk/dictionary/

Cell’s Alive: Site, çeşitli hücreleri (prokaryotik ve ökaryotik) görsel bir biçimde sunmaktadır.

http://www.cellsalive.com/

FİZYOLOJİ:

Animal Physiology Study Guide: Site, karşılaştırmalı hayvan fizyolojisini sorular ve cevaplar ile anlatmaktadır. Ayrıca konu içerisindeki linklerle sözlüksel bilgiye de ulaşılabilmektedir.

http://academics.smcvt.edu/dfacey/animalphysiology/

Biology 324 Animal Physiology: Site, uzaktan eğitimi amaçlamakta, ders notları, laboratuvar notları ve soruları içermektedir.

www.sonoma.edu/biology/hanes/b324 

Physiology at the Uni. of Arizona: Site, fizyoloji teknikleri, laboratuvarlar, ders notu arşivi ve seminer arşivi sunmaktadır.

http://server.physiol.arizona.edu/Physiology/

Principles of Physiology: Site, uzaktan eğitimi amaçlamakta ders notları ve slaytları, ödevler, projeler içermektedir.

http://www.science.wayne.edu/~bio340/

HİSTOLOJİ:

Biodidac: Site, “Histology” başlığının altında içerdiği doku resimlerinin yanısıra “Protista”, “Fungi”, “Plant” ve  “Animal” başlıkları altında kapsamlı ders notları ve resimler sunmaktadır.

http://biodidac.bio.uottawa.ca/

Histotechnology Technic Methodes: Site, Nottingham Üniversitesinin laboratuvarlarında kullanılan laboratuvar protokollerini içermekte ve yaklaşık yüz adet teknik sunmaktadır.

www.nottingham.ac.uk/~mpzjlowe/default.html

General Histology Images: Site, insan vücudundan doku preparasyon örneklerinin fotoğraflarını sunmaktadır.

www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/index.html

The JayDoc HistoWeb: Kansas Üniversitesinin hazırladığı bu site, bir Histoloji atlası sunmaktadır.

www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/index.htm

Lumen Histology: Loyola Üniversitesi tarafından hazırlanan bu site pek çok doku örneğinin resimleri ile geniş bir kaynak sunmaktadır.

http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/Histo/frames/histo_frames.html

ENTOMOLOJİ:

Entomology at Texas University: Site, görsel bilgiler, böceklere ait yüzlerce resim içeren resim galerisi ve entomoloji ile ilgili seçkin sitelere linkler içermektedir. Ayrıca aynı üniversitenin sunduğu Böcek Fizyolojisi ve Laboratuvarlar ve Projeler isimli sitelerine erişilebilmektedir.

http://insects.tamu.edu/

Introduction to Insects: Iowa State Üniversitesi tarafından hazırlanmış, uzaktan eğitimi amaçlayan ve haftalık ders yayınlayan bir sitedir.

www.ent.iastate.edu/ent201/

Iowa S.U. Entomology Image Gallery: Site, yüzlerce böceğin resimlerini içeren bir resim galerisi sunmaktadır.

www.ent.iastate.edu/imagegallery/

World-Wide Web Virtual Library: Site, entomoloji ile ilgili olaylardan, iş fırsatlarından, internetteki entomoloji gibi konulardan oluşmak üzere kapsamlı bir ortam sunmaktadır.

www.colostate.edu/Depts/Entomology/

Entomology Discussion Groups: Site, entomoloji ile ilgilenenlere entomolojinin pekçok alt konusu hakkında bir tartışma ortamı sunmaktadır.

www.entomon.net/

MİKROBİYOLOJİ

Microbeworld: Site, mikrobiyoloji üzerine pekçok bilgi, resim, animasyon ve video görüntüsü sunmaktadır.

www.microbeworld.org/

Microbial Genetic Problems: Site, mikrobiyal genetik üzerine sorular ve cevaplar sunmaktadır.

www.life.uiuc.edu/micro/316resources/

Laboratory in General Microbiology: Site, genel mikrobiyoloji laboratuvar deneyleri sunmaktadır.

http://leahi.kcc.hawaii.edu/~johnb/micro/m140/

Mycology Resources: Site, mikoloji üzerine kapsamlı bilgi sunmaktadır.

www.keil.ukans.edu/~fungi/

Science.org Virology Lab: Site, virüsler hakkında geniş bilgi sunmaktadır.

http://virology.science.org/

Institute of Moleculer Virology: Site, virüsler hakkında pekçok bilgi, kaynak, multimedya kütüphane, kurs notları, haberler ve olaylar içermektedir.

www.bocklabs.wisc.edu/Welcome.html

Infection and Immunity: Site, mikrobiyoloji, immünoloji, epidemoloji, patoloji ile ilgili abstract ve tüm makaleler sunmaktadır.

http://iai.asm.org/

Biofind.com: Site, dünya çapındaki biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi, haber ve olayları sunmaktadır.

http://www.biofind.com/

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Dr. Sata’s Homepage: Site, moleküler biyoloji üzerine kurs materyalleri sunmaktadır.

www.esb.utexas.edu/sata/main.html

Genetics Education Center: Kansas Üniversitesinin hazırladığı bu site, insan genetiği ve insan genom projesi ile ilgilenen eğitimciler için insan genom projesini, kaynakları, ders planları, sözlük gibi imkanlar sunmaktadır.

www.kumc.edu/gec

Blazing a Genetic Trail: Howard Huges Medical Institute tarafından hazırlanan bu site, moleküler genetik üzerine bilgiler sunmaktadır.

www.hhmi.org/GeneticTrail/

Molecular Biology and Biotechnology Web Course: Site, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji üzerine kurs materyali sunmaktadır.

http://wine1.sb.fsu.edu/bch5425/bch5425.htm

National Center for Biotechnology Information: Site, moleküler biyoloji üzerine bilgi kaynakları içeren veri tabanları sunmaktadır.

www.ncbi.nlm.nih.gov/

Primer on Molecular Genetics: Site, resimlerle moleküler genetiği DNA’dan başlayarak, haritalandırmaya ve sekanslandırmaya kadar ayrıntlı bir şekilde anlatmaktadır.

www.bis.med.jhmi.edu/Dan/DOE/intro.html,

Molecular Biology Today

 

EĞİTİM

Accessexcellence: Dünya çapındaki bu site, yüksekokul biyoloji ve yaşam bilimleri eğitimcileri için önemli yeni bilimsel kaynakları sunmaktadır. Ayrıca haberler, aktiviteler ve tartışma ortamları gibi kapsamlı içerikler de  verilmektedir.

www.accessexcellence.org/

National Association of Biology Educators: Tüm öğrenciler için biyoloji ve yaşam bilimleri üzerine mümkün olan en iyi eğitimi sağlamayı amaçlayan ve eğitimcilere katkıda bulunmayı amaçlayan bu organizasyon, hazırladığı sitede de bu yöndeki çalışmalarını aktarmaktadır.

www.nabt.org/

Association of College&University Biology Educators: Site, biyoloji eğitiminin daha iyi verilmesi için biraraya gelmiş biyoloji eğitimcilerinin aktivitelerini sunmaktadır.

http://acube.org/

Association of Biology Laboratory Education: Öğrencilerin laboratuvar yeteneği kazanmalarını destekleyen bu organizasyon, sitesinde de bu yöndeki çalışmalarını aktarmaktadır.

www.zoo.toronto.edu/able/

Beyond Bio: Sitede, Amerika’da ki kolej ve üniversitelerde biyoloji eğitiminin transformasyonunu, yapılan değişiklikler ve bunun önemi anlatılmaktadır.

www.hhmi.org/BeyondBio101/

DİĞER

A Hypermedia Glossary of Genetic Terms: Site, genetik terimlerinin anlamlarını sözlüksel bir biçimde sunmaktadır.

http://hal.weihenstephan.de/genglos/asp/genreq.asp?list=1

Ecology 408: Site, ekoloji laboratuvar notları, simülasyonlar v.b. bilgiler sunmaktadır.

http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Ecology_Home.htm

Classification of Living Things: Site, canlıların sınıflandırılmasında temel prensipleri içermektedir. Taksonomi ile ilgili sözlük ve ilgili sitelere linkler mevcuttur. Bu linkler ile ilgilenilen grubun sitelerine ulaşılabilinmektedir.

http://daphne.palomar.edu/animal/

Biology Seminars 495: Site, öğrencilere verilmiş seminerleri ve öğrencilerin sunumlarını içermektedir.

http://bio.winona.msus.edu/berg/495/Sem-w98.htm#topics

Science.komm: Site, tartışmalar, tıbbi ve biyolojik dergiler, tüm makaleler ve abstractlar,sözlükler ve araştırıcı için gerekli pekçok şeyi sunmaktadır. Yaklaşık 4000 adet link içermektedir.

http://www.sciencekomm.at/

Bioline International: Site, gelişen ülkelerde yapılan kaliteli araştırmaları sunmaktadır.

http://bioline.bdt.org.br/

American Biological Safety Association: Biyolojik güvenliliği bir bilimsel disiplin olarak ilerletmek ve tüm dünyada biyolojik güvenliliğin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan bu kuruluş tarafından hazırlanan bu site de, biyolojik güvenlilik hakkında bilgi ve bu yönde yapılan çalışmalar aktarılmaktadır.

www.absa.org/

Biyoloji Labs on-line: Bu sitede, kardiyoloji, demografi, enzim, evrim, sinek, hemoglobin, yaprak, mitokondri, populasyon genetiği, populasyon ekolojisi ve translasyon laboratuvarlarında interaktif olarak deneyler yapılabilmektedir.

www.biologylab.awlonline.com/

HHMI’s Biointeractive: Site, bakteri, kardiyoloji, nörofizyoloji ve elisa laboratuvarları, animasyonlar, resimler ve bir müze sunmaktadır.

http://www.biointeractive.org/