Adı Soyadı           : Mehtap Öztekin
Doğum yeri ve yılı   : Ankara, 1971
Uyruğu                  : T.C.
Medeni hali                    : Bekar
Mesleği        : Biyolog

Öğrenim Durumu  :
İlkokul : 1982 -  Ankara / Keçiören , Fevziatlıoğlu İlkokulu
Ortaokul ve Lise : 1982-1988 - Ankara / Sıhhiye, Ankara Atatürk Lisesi
Üniversite : 1988-1992 - Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü.
Üniversite mezuniyet derecesi : 4 / 3.58
Yüksek Lisans           :  
 1. 1992-1993 , Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Botanik Anabilim Dalı
 
 1. 1993-1996 , Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Sistematik Botanik Birimi
   
Yüksek Lisans Tez Konusu : Sultan Sazlığı ( Kayseri ) Florası
Yüksek Lisans mezuniyet derecesi : 4 / 3.75
Doktora : 1996 - ( halen devam etmektedir) Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Sistematik Botanik Birimi.
Doktora Tez Konusu :

TÜBİTAK, Temel Bilimler Araştırma Grubuna ait 1682 Nolu Proje  

“Türkiye’nin Satureja L. (Lamiaceae) Cinsine Ait Türler Üzerine Taksonomik Araştırmalar ”

 konulu Revizyon çalışması.

İş Tecrübesi :
 • 1993-TÜBİTAK / DPT-TBAG Çevre-Sek. 4 Nolu “Türkiye Endemik Bitkileri Projesi”nde Yardımcı Araştırıcı Personel. ( proje tamamlandı).

 • 1993 Aralık -Hacettepe Üniversitesi , Biyoloji Bölümü,Botanik A.B.D. ‘da  Araştırma Görevlisi.

 • 1998 - 2000 İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği işbirliği ile yürütülmekte olan “Türkiye Önemli Bitki Alanları Projesi ”nde Kayseri-Erciyes ve Sultan Sazlığı bölgelerinden sorumlu araştırıcı. ( proje tamamlandı).

Yabancı Dili :  İngilizce
Çalışma Alanları :

Flora , Revizyon, Labiatae ( Lamiaceae ) familyası, Genus Satureja L.,

Sistematik Botanik , Sulak Alan Bitkileri ve Tıbbi Bitkiler

Projeler : ( Devam eden)
 1.  “ Türkiye’nin Satureja L. (Lamiaceae) Cinsine Ait Türler Üzerine Taksonomik Araştırmalar ” TÜBİTAK - TBAG ( Temel Bilimler Araştırma Grubu ) , 1682 No’lu proje.(Yardımcı Araştırıcı ). ( Doktora Tez Konusu ).

 2.   “ Ticareti Yapılan Satureja L. Türlerinin Doğadaki Durumu ”  TÜBİTAK - TBAG / Ç SEK  12 No’lu proje.(Yardımcı Araştırıcı ).

Faaliyetler :
 1. Sultan Sazlığı - Erciyes - Kayseri Çevre Sorunları Sempozyumu, 5-6 Mayıs 1994,   ayseri Çevre Koruma Vakfı, Kayseri.

 2. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne.

 3. TÜBİTAK, ODTÜ ve Akdeniz Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen I. Taksonomi Yaz Okulu , 7-13 Eylül 1997, Antalya.

 4. Uluslararası  I. Balkan Botanik Kongresi, 19-22 Eylül 1997, Selanik - Yunanistan.

 5. XI. Dünya Ormancılık Kongresi , 13-22 Ekim 1997, Antalya.

 6. XII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 20-22 Mayıs 1998, Ankara.

 7. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, 21-23 Eylül 1998, İstanbul.

 8. Uluslararası II. Balkan Botanik Kongresi, 14-18 Mayıs 2000, İstanbul- Türkiye.

 9. VI. Plant Life of South-West Asia Symposium, 10-14 June 2002, Yüzüncü Yıl University, Van – Turkey.

 10. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya.

Yayınlar :
 1. Yıldırımlı, Ş., Öztekin, M., 1994, Sultan Sazlığı Bitki Örtüsü ve Çevre, 5-6 Mayıs 1994, Sultan Sazlığı- Erciyes- Kayseri Çevre Sorunları Sempozyumu Tebliği, Kayseri Çevre Koruma Vakfı Yayınları No:2. 

 2. Pınar, M. N., Öztekin, M., Oybak, E., 1995, Pollen Morphology of Cistanche salsa (C.A. Meyer) G. Beck ( Orobanchaceae), OT Sistematik Botanik Dergisi, 2,1, 147-150.

 3. Öztekin, M., Yıldırımlı, Ş., 1998, Aquatic Plants of Sultan Marshes Wetland, 19-22 September 1997 Proceeding of the 1’st Balkan Botanical Congress in Greece, published by Kluwer Academic publishers, p. 101-104, Netherlands.

 4. Yıldırımlı, Ş., Öztekin, M.,2000, The flora of Sultansazlığı ( prov. Kayseri, Turkey ), Botanika chronika, 13: 389-408.

 5. Gömürgen,A.N., Öztekin, M., Erik, S. ,2002, Satureja cuneifolia Ten. ( Labiatae )      Türünün Kromozom Sayısı ve Karyotip Analizi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, İnönü Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya. ( Poster Bildiri - yayınlanmadı )