Bilişim Teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına Yönelik Hazırlanan Tezlerin İncelenmesi

Bu çalışma da bilişim teknolojilerinden faydalanılarak yapılan eğitim faaliyetlerinin konu edildiği tezler biçim ve içerik bakımından incelenmiştir.Bilişim teknolojileri gümümüzde eğitim alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Teknoloji Kullanılarak eğitimin kalitesi ve verimliliği artırılmaya çalışılmaktadır.Bunun sağlanması kolay gözükmemekle birlikte yapılan çalışmalar ümit vericidir.Okullardaki bilgisayar sayısının yetersiz olması,yeterli olsa bile mbilgisayar okuryazarıeğitimcilerin az sayıda olması en önemli sorunlardandır.İncelenen tezler hem bu sorunların saptanması,hem de varolan sorunların çözümüne yönelikkatkıları nedeniyle önem taşımaktadır.


1.TEZ

I.BİÇİM

1. Tezin Başlığı: " Ortaokullarda Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü"
2. Araştırmacının Adı -Soyadı : Murat Tanaçan
3. Basıldığı Yıl : Şubat 1994

II. İÇERİK2.TEZ

I.BİÇİM

1.Tezin Başlığı: " Bilgisayar Destekli Öğretimde bilgisayarla bireysel , homojen ikili vheterojen ikili olarak çalışan öğrencilerin erişilerine ve bilgisayara yönelik tutumlara etkisi
2.Araştırmacının Adı - Soyadı : Çoşkun Akansel
3.Basıldığı Yıl :1993 Aralık

II. İÇERİK3.TEZ

I. BİÇİM

1.Tezin Başlığı: " Bilgisayar Ders Yazılımlarının Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi"
2.Araştırmacının Adı - Soyadı : Feza Orhan
3.Basıldığı Yıl : Aralık 1995

II. İÇERİK4. TEZ

I. BİÇİM

1.Tezin Başlığı. " Genel Liselerde Haftalık Ders Dağıtım Çizelgelerinin Bilgisayarda Hazırlanması" "Alanya Lisesi Örneği"
2.Araştırmacının Adı - Soyadı : Can Ahmet Mıngır
3.Basıldığı Yıl : Şubat 1996

II. İÇERİK5. TEZ

I.BİÇİM

1.Tezin Başlığı : Bilgisayar Destekli Öğretim için hazırlanan eğitim yazılımlarında bulunması gereken öğretim tasarımları ölçütleri ile varolan eğitim yazılımlarının bu ölçütler açısından incelenmesi.
2.Araştırmacının Adı - Soyadı : Cemalettin Maden
3.Basıldığı Yıl : Ekim 1996

II. İÇERİK


6. TEZ

I. BİÇİM

1.Tezin Başlığı : " Bilgisayar Destekli Öğretim için özel ders türünde bir ders yazılımının hazırlanması , uygulanması ve değerlendirilmesi"
2.Araştırmacının Adı - Soyadı : Nadir Çeliköz
3.Basıldığı Yıl : Ankara , Mayıs 1996

II. İÇERİK7.TEZ

I.BİÇİM

1.Tezin Başlığı: " Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE' e ilişkin görüşleri"
2.Araştırmacının Adı - Soyadı : Berrin Arslan
3.Basıldığı Yıl : Şubat , 1996

II. İÇERİK8.TEZ

I.BİÇİM

1.Tezin Başlığı : 7 . sınıf Düzeyinde Denklemler konusunun öğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin öğrenci başarısına etkileri.
2.Araştırmacının Adı ve Soyadı : Gülçin KİRNİK
3.Basıldığı Yıl : 1998 , Ankara

II. İÇERİK9. TEZ

I. BİÇİM

1.Tezin Başlığı : " Ortaöğretimde İkinci Dereceden Fonksiyonların grafiği konusunun öğretiminde Bilgisayar Desteğinin rolü"
2.Araştırmacının Adı ve Soyadı : Tayyar Genel
3.Basıldığı Yıl : 1998

II. İÇERİK10.TEZ

I.Biçim:

1.Tezin Başlığı:"Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi Uygulamaları"
2.Araştırmacının Adı ve Soyadı: Rıdvan Say
3.Basıldığı Yıl:Şubat,1992

II.İçerik:11.TEZ
I.Biçim:

1.Tezin Başlığı:"MEB'na Bağlı Ticaret Meslek Liseleri IX.Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Dersi Programı Hakkındaki Görüşleri"
2.Araştırmacının Adı ve Soyadı:Uğur Başboğaoğlu
3.Basıldığı Yıl:Ağustos,1993

II.İçerik:KAYNAKÇA

1-Akansel,
Çoşkun


1993 " Bilgisayar Destekli Öğretimde bilgisayarla bireysel , homojen ikili ve heterojen ikili olarak çalışan öğrencilerin erişilerine ve bilgisayara yönelik tutumlara etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

2-Arslan,
Berrin

1996 " Bilgisayar destekli eğitime tabi Tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE' e ilişkin görüşleri"Hacettepe Üniversitesi,Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

3-Başboğaoğlu,
Uğur

1993 "MEB'na Bağlı Ticaret Meslek Liseleri IX.Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Dersi Programı Hakkındaki Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi,Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

4-Can,
Ahmet Mıngır

1996 " Genel Liselerde Haftalık Ders Dağıtım Çizelgelerinin Bilgisayarda Hazırlanması" "Alanya Lisesi Örneği" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

5-Çeliköz,
Nadir

1996 " Bilgisayar Destekli Öğretim için özel ders türünde bir ders yazılımının hazırlanması , uygulanması ve değerlendirilmesi" Ankara Üniversitesi,Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

6-Genel,
Tayyar

1998 " Ortaöğretimde ikinci dereceden fonksiyonların grafiği konusunun öğretiminde bilgisayar desteğinin rolü" " Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

7-Kirnik,
Gülçin

1998 " 7 . sınıf Düzeyinde Denklemler konusunun öğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin öğrenci başarısına etkileri." Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

8-Maden,
Cemalettin

1996 " Bilgisayar Destekli Öğretim için hazırlanan eğitim yazılımlarında bulunması gereken öğretim tasarımları ölçütleri ile varolan eğitim yazılımlarının bu ölçütler açısından incelenmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezi

9-Orhan,
Feza

1995 " Bilgisayar Ders Yazılımlarının Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi" Hacettepe Üniversitesi,Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Doktora Tezi

10- Say,
Rıdvan

1992 "Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi Uygulamaları" Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

11-Tanaçan,
Murat

1994 " Ortaokullarda Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü" Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans TeziBu tezler hakkında aşağıdaki adreslerden bilgi edinebilirsiniz.

1- http://www.library.hacettepe.edu.tr
2- http://www.mkutup.gov.tr

EBB 467 Bilgisayar Destekli Ögretim Ana Sayfasına Geri Dön
Kişisel Sayfama Geri Dön