Uzaktan Eğitimin Eğitimde Uygulanışı

Uzaktan Eğitim öğrenci ile öğretim elemanlarının ayrı ortamlarda bulunduğu, bireylere yeni eğitim seçeneklerinin sunulduğu, oldukça çok çeşitli öğretim ortamlarının kullanıldığı, öğrenci destek hizmetlerinin verildiği, sistemli yapıya sahip bir eğitim yaklaşımıdır.

Uzaktan Eğitim yaklaşımıyla bireylere şu olanaklar sağlanır.

Uzaktan Eğitimde öğretim ortamları aşağıda verilmiştir.

 1. Basılı Gereçler
  Yazışmalı öğretim metinleri, özel olarak yazılmış ders kitapları, özel okuma kitapları, yayınlara ilişkin notlar, ödevler, kendi kendini değerlendirmeye yönelik problemlerle alıştırma ve sorular, yönergeler, resimler, fotograflar, haritalar vs.

 2. Görsel-İşitsel Ortamlar
  Filmler, film şeritleri slaytlar,video bantları, ses bantları, resimler, TV ve radyo yayınları

 3. Uygulamalı Etkinlikler
  Fen takımlarının evde kullanılması, yerel deneyliklerde yönlendirilmiş çalışmalar yapılması, yakın çevrede araştırma ve alan çalışmaları yapılması, bilgi işlem aygıtlarının kullanılması

 4. Bireyler Arası Etkinlikler
  Uzaktan Eğitim Programlarında öğretim elemanlarınca yazışmalı öğretim yapılması ve öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki yazılı ve telefonla iletişim öğretim elemanınca verilen yerel düzeydeki derslerle seminer ve konuşmalar kısa süreli yüz yüze yapılan derslere katılım bireyler arası etkinliklerin başında gelmektedir.

Değerlendirme

 1. Basılı gereçlerde ünite sonlarına konan kendini değerlendirme soruları
 2. Ödevler
 3. Projeler
 4. Sınavlar

Mesude'nin Sayfasına Geri Dön