TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN ÜNİVERSİTELERİN WEB ADRESLERİ


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hacettepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Harran Üniversitesi Işık Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi İnönü Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
Atılım Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi
Başkent Üniversitesi Beykent Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Koç Üniversitesi Mersin Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi Çağ Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Muğla Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Niğde Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesi Osman Gazi Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi Ege Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi
Fatih Üniversitesi Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi Gazi Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi Uludağ Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi Yedi Tepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Bir Önceki Sayfa