Bilgisayar   Virüsü  Çeşitleri

        1.Açılış sektörü Virüsleri :

Açılış disketlerinin açılış sektörüne yerleşir ve bilgisayar açılınca etkinleşirler.Reset yoluyla silinemezler.Bilgisayarın temiz bir sistem disketi ile açılması ya da antivirüs programıy yardımıyla temizlenebilir.
2.Komut İşlemci Virüsleri :
İşletim sistemi dosyalarına bulaşır ve bu dosyalara girdikten sonra kolayca yayılırlar.Özellikle Command.com dosyasını hedef alırlar.
3.Genel Amaçlı Virüsler :
Kolayca farklı dosya türlerine bulaşabilirler.Alt dosyalar yerine genel amaçlı sistem dosyalarına ve açılış sektörlerine bulaşırlar.
4.Çok Amaçlı Virüsler :
Açılış sektörü komut işlemcisi ve genel amaçlı virüslerinini en güçlü özelliklerine sahiptir.Bir dosyadan diğer dosyalara ulaşmak için birden fazla yol ve teknik kullanırlar.
5.Kütük Tipi Virüsler :
İşletilebilir dosyalara bulaşarak yayılırlar. Bellekte yerleşik kalan ve kalmayan tipleri vardır.
5.Bellekte Yerleşik Duran (TSR) Virüsler :
Bulaştıkları bir dosyanın çalıştırılması ile belleğe yerleşerek diğer program dosyalarına bulaşırlar.


geri