AĞ SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

Bilgisayar:

Bir ağ sistemi en az bir SERVER (sunucu) ve buna bağlı olarak CLİENT (istemci)'lerden oluşur. Sunucuların belli noktalara (NOD) yerleştirilerek en üstte başka bir sunucuya bağlanmasıyla, geniş tabanlı bir bağlantı sistemi oluşturulabilmektedir.

Ethernet:

(Network Interface Card - NIC) yerel ağların oluşturulmasında ver alış verişini yöneten ve gerçekleştiren elemanlardır. Teknolojileri 100 Megabit veri transferi yapabilecek kapasiteye kadar çıkmıştır.. PCI veya ISA yuvalara takılan bu kartların kablo bağlantıları BNC ya da RJ45 konnektörleri ile yapılabilmekte; yani iki tip kablo ile birlikte kullanılabilmektedirler.

Kablolar:

yaygın olarak Twistedpair (UTP) yada koaksiyel (BNC) kanlo kullanılmaktadır.

Hub:

Twistedpair kablo ve RJ45 konnektörlerle oluşturulan ağ sistemlerinde, ağın temel dağıtım elemanıdır.

Switch:

Hub gibi dağıtım elemanı olup, veri anahtarlama ve iletinin güçlendirilmesini sağlar.

Gateway:

Haberleşme kontrolünü üstlenen ağ geçididir. Ağa giren çıkan tüm veriler bu aygıttan geçer.

Repeaters:

bir repeaters kablodaki sinyali yükseltir ve erişim mesafesini uzatır. Data transferi için ek bir yazılıma ihtiyaç duymaz. Hiç beklemeye gerek kalmadan, giriş sinyalini yükseltmiş olarak çıkışa verir. Ayrıca bazı repeaterler gürültüler için filtrasyon görevi de yaparlar.

Bridges:

Bridge'ler repeaterlere göre daha akıllı cihazlardır. Aynı yada farklı topolojiler kullanan iki network'ü , data-link seviyesinde birbirine bağlar. Basit olarak, bir Server'a iki ayrı sınıftan network kartı takmak suretiyle bir bridge yapılabilir. Örneğin, bir server'a aynı anda hem ethernet hem de tokenring kartla kurulan network kullanıcıları, her iki topolojideki bilgisayarlarla iletişim kurabilirler. Ayrıca bir server'a aynı tip iki ethernet kartı takılarak da çok geniş bir LAN'ı; iki parçaya ayırarak, daha basit bir yapı elde edilebilir.bu yolla da bir bridge yapılmış olunur.
Bir bridge, Data-Link seviyesindeki Media Access Control alt seviyesini (MAC) kullanır. Bu seviye, hedef Workstation adresini içerir. Gerçekte doğru Workstation adresini tespit eden bu seviye, kendine bağlı olan tüm Workstationları tanımakla yükümlüdür.

Routers:

Router'lar repeater'lardan bir üst seviyede işlem yapar. Bu seviye, IPX'in de çalıştığı Network seviyesidir. IPX 'ler router'lar ile ilgili emir ve talimatları da (Instructionları) içerirler.bir Nowel Netware Server, ikiş ya da daha fazla network interface kartının otomatik olarak kullanabilir. Bir router'ın Bridge'den farkı, paket içindeki LAN adreslerini ve Workstation adreslerinin her ikisini de okur ve kullanır. Bridge'ler sadece kendilerine bağlı Workstationların adresi hakkında bilgi sahibi iken router'lar hem Workstation hem de LAAN adresleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Aksi halde en doğru route bilgisini tespit etmeleri mümkün olmazdı.

Modem:

Uzak ağ sistemlerine erişimi, çevirmeli ağ (Dialup Networking) erişimini sağlayan aygıttır. Modem (Modulation DEModulation) temel olarak Analog veriyi Dijital'e; Dijital veriyi Analog'a çevirerek, telefon hatlarıyla iletilmesini sağlar.
Modem bilgisayara bağlanma biçimi olarak iki türlüdür.
1) Harici Modemler (external):
bilgisayara COM portları kullanılarak bağlanan bu tip modemler genişleme yuvası problemi yaşayan kasalar için idealdir. Baskı devrelerde yaşanan eleman yerleştirme problemleri bunlarda daha az olduğundan, Hata doğrulama ve Parazit engelleme gibi özellikleri barındırabilmekte; bu özellikleriyle de hat kopmaları bu Modemlerde daha az yaşanmaktadır.
2) Dahili Modemler (İnternal):
Doğrudan anakart üzerine ISA veya PCI slotlara takılan bu modemler, yazılımla veri yolu üzerinde çalışan COM3 veya COM4 iletişim kanalını kullanarak haberleşirler. Modülasyon işlemlerinin bir kısmını, üzerlerindeki chip'ler yerine aygıt sürücüsü yazılımlarıyla yapan modemler daha ucuzdur.
Modemler, iletişim standartlarını ve iletişim komutlarını içeren chip setlerine sahiptirler. Bu chip setlerinden Hyes, Rockwell, Motorola en yaygın olanlarıdır.
Modemler veri iletim kapasitelerine göre değerlendirilirler. Bu neden le daha yüksek değere sahip olanlar her zaman tercih edilenlerdir.günümüzde 56K'lık modemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Modemlerin veri iletim kapasitelerinin yüksek olması her zaman yeterli olmamaktadır. Zira bağlantı yaptığınız karşı sistemin veri iletim miktarı ve kullandığınız şebekenin niteliği bu değere hiçbir zaman ulaşamamanıza neden olabilmektedir. Veri iletme sırasında yazılım sıkıştırması kullandığınızda, kapasite yaklaşık olarak 4 katına çıkmaktadır.


NOT: Bu Sayfa En İyi 1024*768 Çözünürlükte Görüntülenebilir...

<<<<---Proje Ana Sayfasına Geri Dön

Sayfayı Tasarlayan:
Umut KARAMAN. Web: http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0343752/ E-posta: b0343752@hacettepe.edu.tr
E-posta: umutkaraman38@yahoo.com
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü06532, Beytepe - ANKARA


Son Güncelleme Tarihi : 21.05.2004