HAVA DURUMU
 
 
      ANKARA     ANKARA
 

ÇEVRE EĞİTİMİ
Çevre Eğitimi Seminer Konuları...

Konular

* Toprak kirliliği
* Besinlerin bozulması
* Hava kirliliği
* Biyolojik dengenin bozulması
* Biyoindikatörler
* Ormanların Önemi
* Çevre kuruluşları
* Suyun önemi ve tasarrufu
* Turizm ve Çevre
* Ziraatçılık ve Çevre
* Çevre etiği
* Agenda 21 ve önemi
* Su tasarrufu
* Muslukların verimli kullanılması
* İlkögr. 1.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 2.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 3.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 4.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 5.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 6.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 7.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 8.sınıf matematik dersi için çevre eğitimi
* İlkögr. 4.sınıf Fen Bilgisinde Çevre eğitimi
* İlkögr. 5.sınıf Fen Bilgisinde Çevre eğitimi
* İlkögr. 6.sınıf Fen Bilgisinde Çevre eğitimi
* İlkögr. 7.sınıf Fen Bilgisi dersinde Çevre eğitimi
* İlkögr.8.sınıf Fen Bilgisi dersinde Çevre eğitimi
* Otobüs Firmalarının plastik ürün tüketimi
* Mikroorganizma ve solucanların önemi
* Küresel Isınma
* Nesli Tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri
* Çevre Deneyleri
* Atıkların degerlendirilmesi
* Enerji Tasarrufu
* Gömme işlemi
* Özel konular
* Kağıt yapımı(projeler için)
* Örnekler
* Kişi başına yıllık üretilen emisyon miktarı
* Yerli Ürün ile ithal ürünlerin karşılaştırılması
* Çevre kavramlarının değerlendirilmesi
* Beytepedeki plastik ürünlerin tüketimi
* Çöplerin azaltılması(atıkların geri dönüşümü)
* Aşti araştırması
* Beytepe ve merkez kampüsteki bozuk musluklar
* Kız ve Erkek yurlarındaki bozuk muslukların tespiti
* Türkiyede Çevre Eğitimi
* Yenilenebilir enerji kaynakları

* Fakültede çevreyi biliçlendirme çalımaları