BBY 154

            Information Services

              (Bilgi Hizmetleri)

           

            BBY 156

            Information Retrieval

              (Bilgi Erişim)

           

            BBY 253

            Information Use

              (Bilgi Kullanımı)

           

            BBY 371

            Reference Services

              (Danışma Hizmetleri)

           

            BBY 454

            Research Report

              (Araştırma Raporu)

           

            BBY 461

            Project Management

              (Proje Yönetimi)

           

            BBY 462

            Inovation Management

              (Yenilik Yönetimi)

           

            BBY 601

            Seminar

              (Seminer)

           

            BBY 604

            Evaluation of Information Systems and Services

              (Bilgi Sistemleri ve Hizmetlerinin Değerlendirilmesi)

           

            BBY 713 / 714 / 716

            Issues in Information and Records Management

              (Bilgi ve Belge Yönetimi Sorunları)

           

 

   

 

Tel:  +90 312 297 82 00 / 121

Fax: +90 312 299 20 14

e-mail: soydal@hacettepe.edu.tr

 

Dr. İrem Soydal

Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi

Department of Information Management / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

           

Courses / Dersler