PROF.DR. HİKMET TİMUR 

 

  E-Posta: timur@hacettepe.edu.tr
  Telefon:+90.312.297 87 07
  Telefon:+90.312.297 87 00
  Fax:+90.312.299 20 55
   
   
LİSANS: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekim-1961
YÜKSEK LİSANS: New York University Graduate School of Public Administration, Ekim-1969 Tez:Milletlerarası Kuruluşlarda Çalışan Memurların karşılaştıkları Sorunlar.
DOKTORA: New York University Graduate School of Arts and Science, USA, Ekim-1973
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: İngilizce
VERDİĞİ DERSLER: [Bus107-Yönetime Giriş I]
[Bus209-Organizasyon Teorisi]
PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ: 9.1976’dan -bugüne Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi  İşletme Bölümü Beytepe-ANKARA (İşletme Bölüm Başkanı ve Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı)

7.1974-4.1975 Integrated Control System, INC. Beach Street, Litchfield, Conn.USA İş Ölçümü Uzmanı

4.1971-3.1974 Nielsen Novelties INC. 44 West 28 th Street New York, New York, USA Üretim Bölümü Müdür Yardımcısı

10.1970-4.1971 New York City Planning Commission, USA Suçlular üzerine yapılan bir araştırmada araştırmacı.

11.1964-7.1966 Tortum Adliyesi, Erzurum Cumhuriyet Savcı Yardımcısı

3.1964-11.1964 Ankara Adliyesi Stajyer Hakim

9.1962-3.1964 3. Zh. Sv. AL. KARS Adli Subay

3.1962-9.1962 Polatlı Topçu Okulu Öğrenci (Yd. Sb.)

10.1961-3.1962 Kars Adliyesi Stajyer Hakim

MAKALELER: TİMUR, H., Personel Başarı Değerlendirmesi ve Türk Adli Yargı Örneği Amme İdaresi Dergisi cilt: 16, sayı:3, 1983, s. 4-22

TİMUR, H., İş Değerlendirmesi: Amacı, Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler, Etibank Bülteni, Sayı:56, Kasım 1983, s.18-20

TİMUR, H., Düşük Verimliliğe Neden Olan Etmenler ve Bunları Önleyici Yönetim Teknikleri Arasında İş Etüdü’nün Yeri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Aralık 1983, s.57-72

TİMUR, H., İş Değerlendirmesi, Tanımı, Amacı, Yararları, İlkeleri, Tarihsel Gelişimi ve İşçi Sendikalarının Tutumu Ankara Sanayi Odası Dergisi, Yıl:9, Sayı:74, Ekim, 1985, s.22-25

TİMUR, H., İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemi Ankara Sanayi Odası Dergisi, Yıl:9, Sayı:75, Kasım 1985, s.24-27

TİMUR, H., Norm Kadro ve İş Değerlendirmesinin Emek Verimliliğine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2/1986, s.149-177

TİMUR, H., Amaçlara Göre Yönetim Ankara Sanayi Odası Dergisi, Yıl:11, Sayı:89, Kasım-Aralık 1987, s.32-34
TİMUR, H., Karar Verme ve Problem Çözme, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1-2/1990

TEBLİĞ, POSTER, BİLDİRİLER: TİMUR, H., İşçi ve İşveren Açısından İş Değerlendirmesi, Milli Prodüktivite Merkezi Seminerleri, 21-28 Aralık 1987, s.1-21

TİMUR, H., Zaman Yönetimi, İşletme Bilim Uzmanları Derneği, 5-6 Nisan 1984, s.1-10

TİMUR, H., İş Değerlendirmesinde Önce Yapılması Gerekli İşlemler, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi, Mart 1988, s.1-8

TİMUR, H., Norm Kadro, İş ve Personel Başarı Değerlendirmesi, TAI Yöneticileri Eğitim Semineri, 7-8 Ağustos, 1992

KİTAPLAR: TİMUR, H., İş Değerlendirmesi ve TCDD Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Ankara, 1989, (110 sayfa)

 

TİMUR, H., İş Ölçümü, İş Planlaması ve Verimlilik, Sevinç Matbaası, Ankara 1984.
(2.BASKI, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2005)
  Timur, Hikmet, (Mustafa Kılıç ile beraber) İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemi, Hacettepe University, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004
PROJELER: Etibank, Ergani Bakır İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğü İş Ölçümü, İş Planlaması ve Verimlilik Projesi Raporu, Aralık 1983 (2 Cilt)

Etibank, Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Reorganizasyon ve Norm Kadro Projesi Raporu, Ekim, 1984 (14 Cilt)

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Samsun İşletme Müdürlüğü Reorganizasyon ve Norm Kadro Projesi Raporu, Haziran 1985, (4 Cilt)

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Samsun İşletme Müdürlüğü İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Eylül 1985, (1 Cilt)

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Tüm İşletmelerde Reorganizasyon ve Özelleştirme Projesi Raporu (TÜSTAŞ ile Birlikte), Aralık 1986

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.’ne Bağlı Tüm Müesseselerde Reorganizasyon, Norm Kadro ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Mayıs 1987, (3 Cilt)

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Mayıs 1987, (1 Cilt)

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Reorganizasyon, Norm Kadro ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Temmuz 1989

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Mayıs 1991

MTA Genel Müdürlüğü, Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, (TUSTAŞ’la birlikte), Şubat 1992

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Mayıs 1992

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları ve İş Değerlendirmesi Projesi Raporu, Kasım 1993

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları ve İş Değerlendirmesi Proje Raporu, Aralık 1993

Atatürk Orman Çiftliği, Norm Kadro Projesi (06.11.2000 tarih 2000/1668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde), Aralık 2000

GAP-BKİ Bölge Başkanlığı Merkez Teşkilatı ve Bölge Müdürlüğü, Norm Kadro Projesi (06.11.2000 tarih 2000/1668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde), Şubat 2003

DİSKİ-Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Norm Kadro Projesi (06.11.2000 tarih 2000/1668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde), Nisan 2003