H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
BBY 704 Bibliyometri (Bahar 2012) 

Bibliyometriye Giriş

            Bibliyometri terimi matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Pritchard 1969:348). Bibliyometrik araştırmalarda belgelerin ya da yayınların belirli özellikleri çözümlenerek bilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir. Osareh (1996:149) bibliyometrinin terim olarak yeni olmasına karşın, uygulama ve kullanımının 1890’lara kadar gittiğinden söz eder. Shapiro (1992:337) bibliyometrinin tarihini Osareh’in de belirttiğinden çok daha eskilere dayandırmaktadır. Sengupta (1992:92) Osareh’in savını desteklemekte ve içerik olarak ilk bibliyometrik çalışmanın Campbell tarafından 1896’da yayımlanan Theory of the National and International Bibliography adlı kaynak olduğunu iddia etmektedir. İlk bibliyometrik araştırmaların hangi tarihte yapıldığına ilişkin farklı görüşler öne sürülse de, şu bir gerçektir ki; bibliyometrik araştırmalara olan ilgi zaman içinde artmaktadır.

            Araştırmacıların farklı nedenlerle bibliyometrik araştırmalara yöneldiği bilinmektedir. Bibliyometrik araştırmalarla bir yandan herhangi bir konudaki en verimli araştırmacılar belirlenirken, diğer yandan da bunlar arasındaki etkileşimin boyutları gözler önüne serilebilmektedir. Bibliyometrik araştırmalar, benzer bir yaklaşımla çeşitli konularda ülkeler arasında, kurumlar arasında ya da ekoller arasında karşılaştırmalar yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Koehler (2001:120) bibliyometri ile uğraşan kişilerin en azından dört gruba ayrılabileceğini belirtmekte ve bu grupları;

            Bibliyometrik çalışmalar bilimsel yayınların etkinliği konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Bu çalışmaların çoğunlukla bibliyometri alanında özel bir yeri olan Scientometrics adlı dergide yayımlandığı gözlenmektedir (derginin ilk yayın yılı 1978). Scientometrics'in yanı sıra, ilk sayısını 2007 yılında yayımlamış olan Journal of Informetrics adlı dergi de bibliyometri ile ilgilenen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir diğer süreli yayındır. Alanla ilgili diğer dergiler sadece elektronik ortamda yayımlanmakta olan International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics ve yılda beş sayı çıkaran Research Evaluation’dır. Ayrıca ISSI (International Society for Scientometrics and Informetrics) tarafından 1987 yılından beri iki yılda bir düzenlenen konferanslar (International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics) bu konuya gösterilen yoğun ilginin birer sonucu olarak gerçekleştirilmektedir (14. toplantı 2013 yılında Avusturya'da gerçekleştirilecektir).

            Konuyla İlgili Internet'te Bulunan Bazı Site ve Dokümanlardan Seçmeler:

Kaynakça

Koehler, W. (2001). Information science as “Little Science”: The implications of a bibliometric analysis of the Journal of the American Society for Information Science. Scientometrics, 51(1): 117-132.

Osareh, F. (1996). Bibliometrics, citation analysis and co-citation analysis: A review of literature I, Libri, 46: 149-158.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25: 348-349.

Sengupta, I.N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: an overview. Libri, 42(2): 75-98.

Shapiro, F.R. (1992). Origins of bibliometrics, citation indexing, and citation analysis: The neglected legal literature. Journal of the American Society for Information Science, 43(5): 337-339.

 


Last updated: 02.08.2012
umutal@hacettepe.edu.tr