HÜ Logosu
"Bilimde Egitimin Sesi"
Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi
HÜ Egitim Fakü¬tesi Logosu


Prof. Dr. Özcan DEMIREL

 

 

Prof. Dr. Özcan DEMIREL

Hacettepe Üniversitesi
Egitim Fakültesi,
Ögretim ÜyesiI. Fakültemizin Yeni Vizyonu
 • Ulusal ve uluslararasi düzeyde lider konumda olabilmek için uluslararasi standartlara ulasmis bir ögretim kadrosunu yetistirmek ve yetkinlesmeleri için yeni olanaklar sunmak.
 • Fakültemizi ulusal ve uluslararasi düzeyde e¤itim biliminin "Mükemmelliyet Merkezi" haline getirmek.
 • Üçüncü bin yila heyecan, cosku ve yo¤un bir çaba ile hazirlanmak.II. Fakültemizin Misyonu

  Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkeleri do¤rultusunda ça¤das, demokratik, yaratici ve katilimci e¤itim uygulamalarini gerçeklestirmek ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ülkenin en yetkin e¤itimcilerini yetistirmek.

Bu temel misyonun yani sira,

  • Gelismekte olan üniversitelerin e¤itim fakültelerine bilim insani yetistirmek.
  • E¤itim arastirmalarini uygulama alanlarinda yo¤unlastirmak, ülkemizin e¤itim sorunlarini çözmeye yönelmek.
  • E¤itim alanina yeni kuram, ilke ve kavramlar kazandirmak.
  • Disiplinlerarasi etkilesimi ve ekiple çalisma anlayisini gelistirmek ve gerçeklestirmek.III. Stratejik Hedeflerimiz

Akademik personel

Tüm akademik personelin

 • Yurt disi deneyim kazanmalarini,
 • Yilda en az bir ulusal ve uluslararasi toplantiya katilmalarini,
 • Bilisim teknolojilerinden yararlanmalarini,
 • Ulusal ve uluslararasi mesleki yayinlari izlemelerini sa¤lamak.
 • E¤itim bilimlerinin her alaninda, üst düzeyde basarilara ulasmis fakülteler ve üniversitelerle uluslararasi isbirli¤i yapmak, gelistirmek, sürdürmek.

Egitim Programlari

 • Dünyaya entegre bir e¤itim ö¤retim için e¤itim programlarinin tümünü, hedef ve içeriklerini, kur tanimlarini öneriler ve gelismeler do¤rultusunda gözden geçirmek
 • Lisans üstü e¤itim etkinliklerini çesitlendirmek ve zenginlestirmek
 • E¤itim Bilimleri Enstitüsü'nün açilmasini sa¤lamak
 • Sanal ortamlarda her düzeyde e¤itim programini yayginlastirmak.

Arastirma Etkinlikleri

 • Fakültemizi Türkiye'nin en önemli temel ve uygulamali e¤itim arastirma merkezi haline getirmek
 • E¤itim Arastirmalari ve Teknoloji Gelistirme Merkezi olusturmak

Yayin Çalismalari

 • Fakültemiz ö¤retim elemanlarinin ulusal ve uluslararasi düzeyde yayin yapmalarini özendirmek ve desteklemek
 • Ders kitabi niteli¤indeki yayinlarin hizmete sunulmasini kolaylastirmak

Hizmet Üretimi ve Pazarlamasi

 • Fakültemizin bilgi birikiminin, yetkin kadrolarinin deneyimlerinin kamu ve özel kuruluslarla isbirli¤i yapilarak alinacak ve gelistirilecek projelerle de¤erlendirilmesini sa¤lamak.

Tesis-Donanim Olanaklari

 • Altyapi ve teknolojisi ile üçüncü bin yila hazirlamak
 • Bilisim teknolojisini kullanmak ve gelistirmek

Uluslararasi Kalite Standartlari

 • Uluslararasi kalite standartlarinin (ISO 9002-E) fakültemizin tüm birimlerine ve insan gücü kayna¤ina uygulanmasi için Üniversitemizle uyumlu, ortak çalismalar gerçeklestirmek
 • Yönetim bilgi sisteminin dekanlik ve bölümler düzeyinde kullanilmasini sa¤lamak.


 • Sürekli de¤isim ve gelisim içinde olan bir e¤itim fakültesinin üyesi olmanin mutlulu¤unu tasiyabilmek,
 • 21. yüzyilin üçüncü binyila hazirlanan örnek e¤itim fakültesini yaratabilmek,

için bu vizyon do¤rultusunda misyonumuzu hep birlikte çalisarak yerine getirmeliyiz.

Saygilarimla,

 

Prof. Dr. Özcan DEMIRELÖzgeçmisim

1943 yilinda Adapazari-Sapanca'da do¤dum. 1960'da Arifiye ilkö¤retmen okulundan mezun oldum ve bir ö¤retim yili Anadolu'nun bir köyünde ilkokul ö¤retmeni olarak çalistim. 1964 yilinda Gazi E¤itim Enstitüsü Ingilizce Bölümünü bitirdikten sonra on yil süreyle orta dereceli okullarda Ingilizce ö¤retmenli¤i ve müdür yardimcili¤i görevi yaptim.

1974 yilinda Hacettepe Üniversitesine Ingilizce ö¤retim görevlisi olarak girdim. Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrasi E¤itimi Fakültesinde e¤itim alaninda lisans, 1975 yilinda Bilim Uzmanli¤i derecesini ve 1979 yilinda da Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesinden Doktora derecesini aldim.

Kesintisiz 26 yildir görev yaptigim Hacettepe Üniversitesinde 1983'te doçentlik, 1989'da da profesörlük ünvanini aldim. E¤itim Fakültesinin kurulus asamasinda Yabanci Diller E¤itimi Bölümünün kurucu baskan vekilligi, Dekan yardimciligi, Fakülte Kurulu ve yönetim kurulu üyeligi görevlerinde bulundum. Su anda E¤itim Programlari ve Ö¤retim Anabilim Dali Baskani ve E¤itim Bilimleri Bölüm Baskani olarak çalismakta; ayrica Fakültemizin Senato temsilcisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olarak Üniversitedeki yönetim görevlerimi sürdürmekteyim.

Ulusal ve uluslararasi düzeyde yayinlarim daha çok yabanci dil ö¤retimi ve e¤itimde program gelistirme konulari üzerinedir. The World Council for Curriculum and Instruction (WCCI), Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD), Comparative and International Education Society (CIES), International Council on Education for Teaching (ICET) ve Association for Teacher Education in Europe (ATEE), gibi yurt disindaki mesleki kuruluslarin üyesiyim.

Ayrica The Balkan Society for Pedagogy and Education derne¤inin ikinci baskani ve MEB adina Avrupa Konseyi daimi temsilcisi olarak yurt disi görevlerimi yerine getirmekteyim. Yurt içinde Türk Ingiliz Kültür Derne¤i (TBA) ile Türk E¤itim Derne¤i (TED)in üyesiyim ve 10 yildir TED Bilim Kurulu Baskani olarak çalismaktayim.

Evli ve iki çocuk sahibiyim.


Iletisim:

Prof. Dr. Özcan DEMIREL

Hacettepe Üniversitesi
Egitim Fakültesi,
Egitim Bilimleri Bölümü, Baskani
Beytepe - ANKARA 06532

 
Ofis : Egitim Bilimleri Bölümü, No: 16
Tel : (312) 297-85 57 (Direk)
Tel : (312) 297-85 51 (Sekereter)
Belgegeçer (Faks): (312) 299-20 27
E-Posta demirel@hacettepe.edu.tr
Web Adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~demirel/