Photo of Faruk Keskin
Research Assistant at Hacettepe University Institute of Population Studies.
Hacettepe Universitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi.

INTERESTS

Fertility Trends Registration Systems Mathematical Demography Data Visualization

EDUCATION

Doctor of Philosophy in Demography

Hacettepe University, Institute of Population Studies

Candidate

Master of Arts in Demography

Hacettepe University, Institute of Population Studies

2016

Bachelor of Science in Mathematics

Bilkent University, Faculty of Science

2012


WORK EXPERIENCE

Research Assistant

Hacettepe University, Institute of Population Studies

2014 to present


TEACHING EXPERIENCE

Teaching Assistant

Dem 601 - Introduction to Demographic Analysis

Fall 2016 to present

SHO 238 - Demography

Spring 2015

Lecturer

BES 108 - Demographic Structure and Health

Spring 2020 to present


PUBLICATIONS

Articles in Journals
 • Keskin, F. and Çavlin, A. (2020) “Unregistered Births of Adolescent Mothers in Turkey: Invisible Children.” Comparative Population Studies.45: 179-199. DOI:10.12765/CPoS-2020-11en
Chapters in Books
 • Keskin F., Yayla Enfiyeci, Z. and Koç, İ. (2021) “Türkiye’de İmam Nikahı Yaygınlığının Evlilik KuşaklarınaGöre Değişimi: Hayat Tablosu Analizi” in Acar, T. and Özar, Ş. (Eds.) Emek, Beden, Aile: Türkiye’de Kadınlık Halleri İstanbul: Metis Yayınları: 140-158.
 • Çağatay, P., Keskin, F., and Ergöçmen, B. (2020) “Fertility behavior of Syrian women in Turkey: the crosscut of intention and regulation” in Çavlin, A. (Ed.) Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges. Routledge: 86-102
 • Çavlin A. and Keskin, F. (2020) “Citizenship, de facto statelessness, and birth registration of Syrian migrants in Turkey" in Çavlin, A. (Ed.) Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges. Routledge: 13-28
Reports
 • Ergöçmen, A.B., Keskin, F. and Yüksel-Kaptanoğlu, İ. (2020) Child, Early and Forced Marriage in Turkey: Data Analysis of Turkey Demographic and Health Surveys 1993-2018. UNFPA Turkey
 • Abbasoğlu-Özgören A., Adalı T., [et al., including Keskin, F.] (2019) 2018 Turkey Demographic and Health Survey Main Report
 • Abbasoğlu-Özgören A., Adalı T., [et al., including Keskin, F.] (2019) 2018 Turkey Demographic and Health Survey Syrian Migrant Sample Main Report
Chapters in Reports
 • Çavlin, A. and Keskin, F. 2017. "Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahibi Kişilerin Temel Özellikleri" Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, Ankara.
 • Eryurt, M.A. Abbasoğlu-Özgören, A. and Keskin, F. 2017. “Türkiye’ye Göç ve İkamet Sureci” Turkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, Ankara.
 • Yüksel-Kaptanoğlu, İ. Abbasoğlu-Özgören, A. and Keskin, F. 2015. "Evlenme Riski Farklılaşan Kadın Grupları", 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması, Ankara.

PRESENTATIONS

Oral Presentations

 • AAPOR 76th Annual Conference, Online

Feb 2021

 • IX. National Congress of Sociology, Ankara/Turkey

Sep 2019

 • Workshop on Health, Morbidity and Mortality in Europe and Beyond, Hanover/Germany

Aug 2019

 • Workshop on Elderly Studies 2018, Istanbul/Turkey

Oct 2018

 • European Population Conference, Brussels/Belgium

Jun 2018

 • 1st Ferhunde Özbay Memorial Conference, Istanbul/Turkey

Mar 2018

 • Turkey Fourth National Conference of Population, Ankara/Turkey

Nov 2015

Poster Presentations

 • International Population Conference, Cape Town/South Africa

Oct 2017

 • European Population Conference, Mainz/Germany

Sep 2016


RESEARCH EXPERIENCE

 • Scholar 2018 Turkey Demographic and Health Survey

2018-2020

 • Researcher Low Levels of Modern Contraceptive Use in the Selected Countries of Eastern Europe and Central Asia: Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Serbia

2016-2017

 • Researcher Research on Profiles and Living Conditions of Foreigners Legally Residing in Turkey

2014-2016

 • Researcher Socio-economic Profiling of Asylum Seekers Residing in Salellite Cities

2014-2015

 • Researcher An Analysis on Afghan Nationals Living in Turkey, who are International Protection Applicants and Those Under International Protection: Their Reasons for Arrival and Stay in Turkey, Their Future Plans and Goals

2014-2015

 • Supervisor National Research on Domestic Violence Against Women in Turkey 2014

2014-2015


İLGİ ALANLARI

Doğurganlık Akımları Kayıt Sistemleri Matematiksel Demografi Veri Görselleştirme

EĞİTİM

Nüfusbilim Doktorası

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü

Aday

Nüfusbilim Yüksek Lisansı

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü

2016

Matematik Lisansı

Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi

2012


ÇALIŞMA DENEYİMİ

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü

2014'ten beri


ÖĞRETİM DENEYİMİ

Öğretim Asistanı

Dem 601 - Demografik Analize Giriş

Güz 2016'dan beri

SHO 238 - Demografi

Bahar 2015

Anlatıcı

BES 108 - Demografik Yapı ve Sağlık

Bahar 2020'den beri


YAYINLAR

Akademik Dergilerdeki Makaleler
 • Keskin, F. ve Çavlin, A. (2020) “Unregistered Births of Adolescent Mothers in Turkey: Invisible Children.” Comparative Population Studies.45: 179-199. DOI:10.12765/CPoS-2020-11en
Kitaplarda Bölümler
 • Keskin F., Yayla Enfiyeci, Z. ve Koç, İ. (2021) “Türkiye’de İmam Nikahı Yaygınlığının Evlilik KuşaklarınaGöre Değişimi: Hayat Tablosu Analizi” içinde Acar, T. and Özar, Ş. (Ed.) Emek, Beden, Aile: Türkiye’de Kadınlık Halleri İstanbul: Metis Yayınları: 140-158.
 • Çağatay, P., Keskin, F. ve Ergöçmen, B. (2020) “Fertility behavior of Syrian women in Turkey: the crosscut of intention and regulation” içinde Çavlin, A. (Ed.) Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges. Routledge: 86-102
 • Çavlin A. ve Keskin, F. (2020) “Citizenship, de facto statelessness, and birth registration of Syrian migrants in Turkey" içinde Çavlin, A. (Ed.) Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges. Routledge: 13-28
Raporlar
 • Ergöçmen, A.B., Keskin, F. ve Yüksel-Kaptanoğlu, İ. (2020) Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
 • Abbasoğlu-Özgören A., Adalı T., [ve diğ., Keskin, F. dahil] (2019) 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor
 • Abbasoğlu-Özgören A., Adalı T., [ve diğ., Keskin, F. dahil] (2019) 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi Ana Rapor
Raporlarda Bölümler
 • Çavlin, A. ve Keskin, F. (2017) "Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahibi Kişilerin Temel Özellikleri" Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, Ankara.
 • Eryurt, M.A. Abbasoğlu-Özgören, A. and Keskin, F. (2017) “Türkiye’ye Göç ve İkamet Sureci” Turkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, Ankara.
 • Yüksel-Kaptanoğlu, İ. Abbasoğlu-Özgören, A. and Keskin, F. (2015) "Evlenme Riski Farklılaşan Kadın Grupları", 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması, Ankara.

SUNUMLAR

Sözlü Sunumlar

 • AAPOR 76'ıncı Yıllık Konferans, Çevrimiçi

Şub 2021

 • IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara/Türkiye

Eyl 2019

 • Avrupa ve Ötesinde Sağlık, Morbidite ve Mortalite Çalıştayı , Hanover/Almanya

Ağu 2019

 • Yaşlılık Atölyesi 2018, İstanbul/Türkiye

Eki 2018

 • Avrupa Nüfus Konferansı, Brüksel/Belçika

Haz 2018

 • 1. Ferhunde Özbay Anma Konferansı, İstanbul/Türkiye

Mar 2018

 • Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara/Türkiye

Kas 2015

Poster Sunumları

 • Uluslararası Nüfus Konferansı, Cape Town/Güney Afrika

Eki 2017

 • Avrupa Nüfus Konferansı, Mainz/Almanya

Eyl 2016


ARAŞTIRMA DENEYİMİ

 • Bursiyer 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2018-2020

 • Araştırmacı Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın Seçilmiş Ülkelerinde Düşük Düzeylerde Modern Kontraseptif Kullanımı: Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan

2016-2017

 • Araştırmacı Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları

2014-2016

 • Araştırmacı Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili Araştırması

2014-2015

 • Araştırmacı Türkiye'de Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvurusu ve Statüsü Sahipleri Üzerine Analiz: Türkiye'ye Geliş Sebepleri, Türkiye'de Kalışları, Gelecek Planları ve Amaçları Araştırması

2014-2015

 • Ekip Lideri Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014

2014-2015