Anasayfa Mimari Restorasyon
 
 

    Kızkulesi Restorasyon Projesi Turizm Bakanlığı'nın daha önce yaptırdığı ve 16 Aralık 1993 tarihinde onayladığı 1/100 ölçekli "Kızkulesi Rövöle Projesi" esas alınarak başlatıldı. Restaratör Yüksek Mimar Mehmet Alper'in başkanlığında Tures Limited Şirketi tarafından Kızkulesi'nin ön projesi hazırlandı.

    Ön proje oluşturulurken kulenin önce ayrıntılı bir araştırması yapıldı. Üniversite arşivleri ve kütüphaneler başta olmak üzere ulaşılabilen tüm veriler elde edildi. Yazılı kaynaklar, arşiv belgeleri, gravürler, eski fotoğraflar, sözlü ve yazılı anlatımlar tek tek değerlendirildi ve mevcut veriler korunarak mekâna uygun işlevsel bir proje hazırlandı. Hazırlanan projenin III No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, restorasyona başlanabilmesi için gerekli izinlerin tamamlanması ve Yapı Ruhsatının alınmasi 3 Subat 1998 tarihinde gerçekleşti.

    Restorasyona başlandıktan sonraki süreç içinde Kızkulesi'nde daha önceden öngörülmeyen tarihi bulgular ortaya çıkarıldı. Bu bulgular korunarak yeniden değerlendirmeye tabi tutuldu. Yeni proje'de yapının içerdiği mekânlara uygun işlevler seçildi; bir diğer anlamıyla işlev yapıya değil, yapı işleve yön verdi.