Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Seferoğlu, Süleyman Sadi (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.


Teknoloji kullanımı çağdaş eğitim anlayışının temelini oluşturmaktadır. Eğitim sisteminde derslerin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde teknoloji kullanımı önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle teknolojinin ders programları ile bütünleştirilerek uygun bir şekilde kullanılması bu katkının boyutlarını artırmaktadır. Ancak öğrenme hedeflerine ulaşmada teknolojinin nasıl kullanılacağı ve programlarla nasıl bütünleştirileceği konusu birçok ortamda bir sorun olarak kendisini göstermektedir.

Bu kitap öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımını önemseyen eğitimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, eğitimcilere çeşitli öğretim materyallerini hazırlama, geliştirme, kullanma ve değerlendirme sürecinde yol göstermeye çalışmakta, onlara teknolojiyi öğretme-öğrenme süreçleriyle bütünleştirmelerinde yardımcı olmayı ve bunları değişik örneklerle somutlaştırmayı amaçlamaktadır.

Kitabın, eğitimcilerin öğretim teknolojilerini kullanırken ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarında önemli katkılar getireceği umulmaktadır.


Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini veren öğretim elemanlarına not:

Eğer çalıştığınız üniversitede bu kitabı kullanabileceğiniz bir dersi veriyorsanız, kitabın yayıncısı (Pegem Akademi) ile iletişime girerek derste kullanabileceğiniz PowerPoint sunuları konusunda destek alabilirsiniz. Talebiniz üzerine yayınevi size derste kullanabileceğiniz sunu dosyalarını yollayacaktır.

Pegem Akademi (http://www.pegem.net/)
Adakale Sokak, No: 4/1 Yenişehir-ANKARA
Tel: (312) 430-67 50 / 430-67 51

Sağlık 1 Sokak Nu:17/A, Yenişehir-ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 0 312 430 50 22 | Belgeç : 0 312 435 44 60
GSM : +90 506 891 83 48 | +90 506 345 19 36 | +90 533 205 52 30