Nitel Araştırmalarda Kuram Oluşturma Stratejisi

Standard

Kuram oluşturma yaklaşımının amacı yeni kavramlara, yeni açıklamalara ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Gömülü teori verilerin sistematik bir şekilde bir araya getirilerek ve analiz edilerek, yeni olguların keşfedilmesi yöntemidir (Glaser ve Strauss,1967; Aktaran Ilgar, M. Z. & Ilgar, S. C., 2015). Temellendirilmiş ifadesi, kuramın veriler temelinde geliştirileceği, verilerle temellendirileceği anlamına gelir. Verilerin nitel çözümlemesiyle kuram inşa edilir.

Kuram oluşturmaya ilişkin alanyazında farklı isimlendirmeler söz konusudur:

GÖMÜLÜ KURAM, TEMELLENDİRİLMİŞ KURAM, KURAM OLUŞTURMA,  ALT TEORİ, GROUNDED THEORY

KURAM OLUŞTURMA ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ:  Undergraduate students’ experiences with recorded lectures: towards a theory of acculturation

Yazar: Şebnem Çilesiz (Department of Educational Foundations and Leadership, University of Louisiana at Lafayette, 200 E. Devalcourt St., Lafayette, LA 70506, USA e-mail: cilesiz@louisiana.edu)
APA Referans: Cilesiz, S. (2015). Undergraduate students’ experiences with recorded lectures: towards a theory of acculturation. Higher Education, 69, 471-493.

Detaylara aşağıdaki sunum dosyasından erişebilirsiniz.