Öğrenme Deneyimi Tasarımı (learning experience design-LXD)

Standard

Öğrenme Deneyimi Tasarımı (learning experience design-LXD) Niels Floor (2007) tarafından “hedef odaklı ve öğrenen merkezli bir yaklaşım ile hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla öğrenenler için öğrenme deneyimelerinin tasarlanması sürecidir” şeklinde tanımlanmıştır.

The Interdisciplinarity of Learning Experience Design Model (image from: http://www.learningexperiencedesign.com/learn-2.html).

The Interdisciplinarity of Learning Experience Design Model (image from: http://www.learningexperiencedesign.com/learn-2.html).

Öğrenme Deneyimi Tasarımı sinirbilim (neuroscience), tasarım düşüncesi, oyun tasarımı, deneyimsel öğrenme ve grafik tasarım ilkelerini bir arada kullanmayı gerektirir. Niels’e göre, LXD öğretim, dersler ya da eğitim materyalleriyle ilgilenmez.  LXD sadece öğrenci ve deneyim üzerine odaklanan bir süreçtir.

Son zamanlarda Öğrenme Deneyimi Tasarımı (LXD) popüler bir kavram olarak alanda tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılara göre LXD’nin öğretim tasarımının (ID) yerini alacağı öner sürülmektedir. Buna bağlı olarak da öğrenme yönetim sistemlerinin yerini öğrenme deneyimini sağlayacak (Learning Experience Platforms (LXP)) platformların yer alacağı öngörülmektedir. Ancak bu konuda her ne kadar iddialı söylemler yer alsa da bu konuda alanyazında yeterli araştırmaların olmadığı unutulmamalıdır. Öğretim tasarımı 1945 yılından bu yana gelişimi sürdüren görece köklü bir araştırma ve çalışma alanıdır. Öğrenme deneyimlerinin tasarımında öğretim tasarımının da mutlaka bir yerinin olacağı bir anlamda öğretim tasarımından beslendiği göz ardı edilmemelidir.

 (PCIT:President‟s Commission on Instructional Technology ) tanımına göre Öğretim teknolojisi daha etkili bir öğretimin sağlanması amacıyla öğrenme ve iletişim araştırmalarına dayalı olarak insan ve insan dışı kaynakların eğitsel amaçlı olarak kullanımının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin sistematik bir yoludur.

Öğretim teknolojisi;  öğrenme için süreçlerin ve kaynakların tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı, yönetimi ve değerlendirilmesine ilişkin teorik ve pratik çalışma alanıdır (AECT, 1994).

Önerilen Kaynaklar:

http://www.learningexperiencedesign.com/

https://www.linkedin.com/pulse/learning-experience-design-last-days-instructional-salas-cplp/?fbclid=IwAR0pUaVHbg8UI7GQTgMXJrsjPhQJUKNXpX6WVoA1Ryn4cr4r2Om6SKoMm0E

https://ohiostate.pressbooks.pub/drivechange/chapter/id-2-lxd-from-instructional-design-to-learning-experience-design-the-rise-of-design-thinking/?fbclid=IwAR1yJqh0ycUA7D19WJzjbCHgahhpdiKB6Uk0JFZRWHvLZ2Mm5iQIaIqUiao

https://devrimozdemir.com/2018/12/21/instructional-design-is-not-multimedia-design-online-course-design-or-content-development/?fbclid=IwAR0V9oZSJ-WP2KlwhSpF-0YbWgDU_0hYUKL5wY9VrZWlu3UV_FQEYWg9TeI

A HARD LOOK AT ISD (Instructional Systems Design) http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/Week7/Zemke-ebsco.pdf?fbclid=IwAR33OTD74YlHiIX1ElVoKHX0zLOgCNk5GClpojAgcC-gh2uRYzE70ywyEMI