• Bıçak V. (2000) "Uluslararası İnsan Haklarını Yorum Organı Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kararlarının Türk Hukukunun Gelişimine Katkısı", Anayasa Yargısı, s.87-115.
 • Bıçak V. (2000) "Yeni Yapısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" (New Structure of the European Court of Human Rights), 16 Liberal Düşünce Dergisi (Journal of Liberal Thinking), p.10-21
 • Bıçak V. (1999) (with G. Aşçıoğlu) "Turkish Constitutional and Legal System", Turkey: Revised Edition (World Bibliographical Series, vol: 27), ed. by Ç. Balım, Oxford, Clio Press.
 • Bıçak V. (1999) "İnsan Hakları İhlallerinde Yönelimler: Baskıdan Hileye" (Trends on the Infringement of Human Rights: From Oppression to Deception), 14 Liberal Düşünce Dergisi (Journal of Liberal Thinking), p.3-18
 • Bıçak V. (1998) "Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması" (Marital Rape), 9 Liberal Düşünce Dergisi (Journal of Liberal Thinking) 59-71
 • Bıçak V. (1998) "Cezaevleri de Özelleştirilmeli" (Privitasation of Prisons), 12 Liberal Düşünce Dergisi (Journal of Liberal Thinking) p. 47-53
 • Bıçak V. (1998) "Ceza Adaleti Yönetiminde Kalite ve Etkinlik" (Quality and Effectiveness of Criminal Justice System), Kamu Yönetiminde Kalite (Quality of Public Administration), TODAI, p. 387-402.
 • Bıçak V. (1997-98) "A Mechanism for the Prevention of Torture: Article 135/A of CMUK", 18-19 Turkish Yearbook of Human Rights 54-71.
 • Bıçak V. (1997) "Avrupa Birliği ile İlişkilerin Hazırlık Soruşturmasına Etkisi" (The Influence of the Relationship Between Turkey and European Union on the Turkish Preliminary Criminal Investigation), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Gazi University Faculty of Law Journal) s.242-253.
 • Bıçak V. (1996) "Admissibility of Improperly Obtained Evidence: Turkish Approach in Comparative Perspective", New Perspectives on Turkey 75-96.
 • Bıçak V. (1996) "İngiliz Hukukunda Arama" (Search in English Law), 2/7 Polis Dergisi (Police Journal) 12-21.
 • Bıçak V. (1995-96) "Infringement of Procedural Rights", 17-18 Turkish Yearbook of Human Rights 89-102.
 • Bıçak V. (1995-1996) "Usulsuz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Degerlendirilmesi" (Admissibility of Improperly Obtained Evidence: An Evaluation of Strict and Flexible Approaches), 17-18 İnsan Hakları Yıllığı (Turkish Yearbook of Human Rights) 247-259
 • Bıçak V. (1994) "The Decline of the Right to Silence: Recent Developments in England", 16 Turkish Yearbook of Human Rights 61-71.

Short Articles

 • Bıçak V. (2000) "Sağlam Delil, Sağlam Karar", Radikal, 26 Aralık, s. 9.
 • Bıçak V. (1997) "Kolluk Suç Örgütü İlişkisine Mevzuatın Katkısı" (Contribution of the Statutes to the Immunising of Mafia Members), Radikal (Radical, Daily Newspaper), 5 Şubat (February), p.9.
 • Bıçak V. (1997) "İfadenin Tutanakla Tesbitinden Vazgeçilmeli" (Record Keeping of the Police Interrogations Should Be Replaced by Tape Recording), Radikal (Radical, Daily Newspaper) 9 Temmuz (July), p.9.
 • Bıçak V. (1997) "Sanıkların Karakolda Avukat Talep Etme Hakkı" (Right to Legal Advise at Police Stations), Radikal (Radical, Daily Newspaper) 9 Ekim (October), p.9.
main | books