Doç. Dr. Fidan Korkut
 

korkut@hacettepe.edu.tr


KİTAPLARIM

 

A. Kitap


Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara: Anı Yayıncılık.

Myers, J.E, Sweeney, T.J. and Witmer, J.M. (2004). Iyilik Hali Çalışma Kitabı, (Çev. F.Korkut). Ankara: Anı Yayıncılık.


B. Kitap:

Nelson-Jones R. (1995). Davranışçı Kuram (Çev. F. Korkut; s.105-139). Ed. F Akkoyun, Danışma Psikolojisi Kuramları. Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.

Korkut, F. (2002). Aile-içi İletişim, (Ed,. A. S. Türküm). Anne Baba Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1367, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 734; 53-74.Bildiriler
sayfasına git

Makaleler
sayfasına git

Diğer Faaliyetler sayfasına git