Description: Description: Description: Description: C:\Users\LTEZCAN\Desktop\ben.jpg

Dr. Türker KURTTAŞ

ÖZGEÇMİŞ

Adres

Hacettepe Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Hidrojeoloji ABD
06532 Beytepe Ankara

Telefon

+ (90) 312 297 67 25 (sekr.)
+ (90) 312 297 67 26 (sekr.)

Faks

+ (90) 312 299 21 36

 

e-mail

kurttas@hacettepe.edu.tr