Web'de Eğitim Siteleri
Süreli Yayınlar   (Eğitim Dergileri-Educational Journals)

Thomson Reuters Bağlantıları:

Üniversitelerce Yayımlanan Dergiler:

Çevrim-İçi Yayımlanan Dergiler:

 • Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (Journal of Computer and Education Research (JCER): http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer/
  http://joucer.com/
 • Bilişim Teknolojileri Dergisi/International Journal of Informatics Technologies: http://www.ijit.info/
 • Contemporary Educational Technology: http://www.cedtech.net/
 • CJES  Cypriot Journal of Educational Sciences
 • CYBD-JCAS-Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Contemporary Administrative Sciences
 • EBAD-JESR Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Sciences Research (Uluslararası e-Dergi)
 • EIJEAS Electronic International Journal of Education, Arts, and Science
 • EJAC  Eurasian Journal of Analytical Chemistry
 • EJA    Eurasian Journal of Anthropology
 • EJEA   Eurasian Journal of Educational Administration
 • EJEM  Eurasian Journal of Educational Measurement
 • EJPCE Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
 • EJS    Eurasian Journal of Sociology
 • Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi-Electronic Journal of Educational Sciences. (Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)
  http://www.ejedus.org/
 • EJSME - European Journal of Science and Mathematics Education
 • EPOD-ONLINE Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
 • ETKU   Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama-Educational Technology: Theory and Practice (Gazi-BÖTE): http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/
  http://www.etku.org/
 • IEJEE   International Electronic Journal of Elementary Education: http://www.iejee.com/
 • IFRSA (International forum of researchers Students and Academician), International Journal of Computing (IJC), International Journal of Data Warehousing & Mining (IIJDWM), International Journal of Graphics & Image Processing (IJGIP)
 • INT-JECSE International Journal Of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Uluslararası Erken Çocuklukta Özel Eğitim Dergisi
 • IJATE   International Journal of Assessment Tools in Education
 • IJEMST International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
 • IJGE     International Journal of Global Education
 • IJPE     International Journal of Progressive Education: http://inased.org/ijpe.htm
 • IJHS     Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences
 • IJTASE  International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education
 • INESJOURNAL [The Journal of International Education Science - Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi]
 • IOJES   International Online Journal of Educational Sciences
 • IOJPE   International Online Journal of Psychology and Education
 • İÖO-EEO İlköğretim Online - Elementary Education Online
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Sciences Researches (itobiad): http://www.itobiad.com/
 • International Research Journals-Educational Research: http://interesjournals.org/ER/
 • JCER    Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (Journal of Computer and Education Research: http://joucer.com/
 • JITTE   Journal of Instructional Technologies & Teacher Education: http://jitte.org/
 • JLLS    Journal of Language and Linguistic Studies: http://www.jlls.org/
 • JRET    Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi / Journal of Research in Education and Teaching)
 • JTEE     Journal of Teacher Education and Educators/ ÖEED-Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi.
 • MAJER   Middle Eastern & African Journal of Educational Research
 • Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying/Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Dergisi: http://www.ojtac.com/
 • PER      Participatory Educational Research (PER): http://www.partedres.com/
 • TOJDE   The Turkish Online Journal of Distance Education (Anadolu Univ.)
 • TOJES   The Online Journal of Educational Studies
 • TOJET   The Turkish Online Journal of Educational Technology) (Sakarya Univ.)  (SSCI)
 • TOJGE   The Online Journal of Global Education: http://www.tojge.net
 • TOJNED The Online Journal of New Horizons in Education
 • TOJSAT The Online Journal of Science and Technology
 • TOJQI   The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)
 • TUHED  Turkish History Education Journal - Türk Tarih Eğitimi Dergisi
 • TURJE   Turkish Journal of Education
  TUSED   Online & Hakemli Türk Fen Eğitimi Dergisi-Journal of Turkish Science Education
 • Uluslararasi Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science [ISSN: 2149-08 48]: http://www.inesjournal.com/
 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences:http://www.insanbilimleri.com/
 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
 • Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi: http://www.e-sosder.com/Electronic Journals in the Field of Education (List created by AERA SIG- Communications Among Researchers: http://aera-cr.ed.asu.edu/links.html)