ana sayfa      hakkımda      yayınlarım      linkler      ziyaret defteri     

ana sayfa

Prof. Dr. HALUK SORAN'IN YAYINLARI        1. SORAN, H., 1970 :
Untersuchungen über den Abbau und die Pilzflora der Zuckerrüben - Rückstände. Dissertation. Landw. Fakultät der Georg-August. Universität zu Göttingen.

 

        2. SORAN, H., 1971 :
Untersuchungen über den Abbau und die Pilzflora an Rückständen von Zuckerrübenwurzeln. Z. Zucker. 24 (14): 427-433

 

        3. SORAN, H., 1973 :
Untersuchungen über die Feststellung von Zuckermelonen - Welkeerregem in der Umgebung von Ankara. l. Feststellung von Wurzelbranderregern und deren Rolle für Welkekrankheit. J. Türkisch. Phytopath. 2(1): 41-48.

 

        4. IREN, S., H. SORAN, 1973 :
Untersuchungen über die Feststellung und Pathogenität des Zuckermelonen - Fruchtfaulerregers Fusarium equiseti (CRDA) SACC. J. Türkisch. Phytopath. 2 (3): 130-139.

 

        5. iREN, S., H. SORAN, 1975 :
Turunçgil Beyaz Sineği (Dialeurodes citri ASHM)'nin Fungal Paraziti Aschersonia aleurodis (WEBB)'in Kitle Üretimi Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak. Yıll. 25 (1): 281-295).

 

        6. SORAN, H., 1975 :
Die wichtigsten Krankheiten der Kichererbse in Mittelanatolien. J. Türkisch. Phytopath. 4 (2): 53-62.

 

        7. SORAN, H., 1976 :
Ankara, Edirne, Sakarya illerinde Kavun Solgunluk Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tesbiti, Dağılışı, Bunlardan Fusarium Türlerinin Tanımı ve Patojeniteleri Üzerinde Araştırmalar. (Habilitation).

 

        8. iREN, S., H. SORAN., S. HUSSAiN 1976 :
Effect of soil texture, pH and organic matter on Fusarium wilt of muskmelon. Ank. Uni. Ziraat Fak. Yıll. 26, 4, 840-844.

 

        9. SORAN, H., 1977 :
The Fungus Disease Situation of edible legumes in Turkey. J. Türkisch. Phytopath. 6: 1-7.

 

        10. SORAN, H., 1977 :
Orta Anadolu'da önemli Nohut Hastalıkları. Fitopatoloji Demeği Yayınları. 2: 29-38.

 

        11. SORAN, H., 1978 :
Nachweis des Blattbraunerregers an Sauerkirschen in Afyon. J. Türkisch. Phytopath. 7 (1): 1-8.

 

        12. SORAN, H., 1978 :
Ankara, Edirne, Sakarya illerinde Kavun Solgunluk Hastalığı Etmenlerinin Tesbiti Üzerine Araştırmalar. TÜBiTAK VI. Bilim Kongresi Tebliğleri Bitki Koruma Seksiyonu. 105-112.

 

        13. ESER, D., H. SORAN, 1978 :
Yerli ve Yabancı Kökenli Nohut Çesitlerinin Orta Anadolu Çevre Koşullarında Erkencilik - Verimlilik ve Hastalıklara Dayanıklılık Yönünden incelenmesi. Ank. Uni. Ziraat Fak. Yayınları 684. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 399, 44 S.

 

        14. SORAN, H., 1979 :
Nachweis der Wurzelfaulerreger an Linsen in der Umgebung von Ankara. J. Türkisch. Phytopath. 1:1-8.

 

        15. SORAN, H., E. DAMGACI, 1980 :
Ankara ili Buğday Ekim Alanlarında Kök ve Kök Boğazı Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ç. Ü. Temel Bilimler Fakültesi Yayınları B - 80 -1, 10 S.

 

        16. SORAN, H., 1980 :
Bitki Koruma İlaçlarının Toprak Mikroflorasına Etkileri. l. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Simp. Teb. 179-191.

 

        17. SORAN, H., l. SEKOULOV, 1981 :
Alglerin Atık Suların Temizlenmesinde Kullanılması Üzerine Araştırmalar. Ç. Ü. Temel Bilimler Fakültesi Yayınları B - 80 -1,13 S.

 

        18. SORAN, H., K. MEYVECi, 1981 :
Bazı Nohut Çeşitlerinin Antraktoz Hastalığı Etmeni (Ascochyta rabiei)'ne Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. Tarımsal Araştırma Dergisi 2 (2), 37-43.

 

        19. YELEKÇİ, K., M, AÇIMIŞ, H. SORAN, 1981 :
Melia azedarach L, Meyvelerinden Çıkarılan Özütlerin Çam Kese Böceği (Thaumetopaea phityocampa SCHIFF) Tırtıllarına Etkisi. Doğa Bilim Dergisi, Seri A, Sayı 1.

 

        20. SORAN, H., 1981 :
Adana ve İçel İllerinde Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tespiti, Dagılışları, Patojeniteleri ve Bunlardan Fusarium Türlerinin Tanımı Üzerinde Araştırmalar. Temel Bilimler Fak. Araştırma ve İnceleme Tezleri, 1, 52 S.

 

        21. ÇOLAK, Ö., H. SORAN, 1982 :
Alglerin Evsel Atıkların Biyolojik Arıtılmasında Kullanılma Olanakları. Q. Ü. Fen - Ed. Fak. Yilligi. 1-, Sayi 1-2, 103-114.

 

        22. ÇOLAK, Ö., H. SORAN, 1982 :
Çirişotu (Asphedolus sp.) Biyogaz Veriminin Sığır Gübresi ile Karşılaştırmalı İncelemesi. Ç. Ü. Fen - Ed. Fak. Yıllığı. 1, Sayı 1-2, 114-119.

 

        23. SORAN, H., 1982 :
Yemeklik Baklagillerde Kökçürüklüğü Hastalıkları. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Tebliğleri. 264-272.

 

        24. ÇOLAK, Ö., H. SORAN, 1983 :
Çirişotu ve Sığır Gübresinin Biyogaz Verimi Yönünden Karşılaştırılması. Doğa Bilim Dergisi Seri A Gilt 7 Sayı 3, 469-472.

 

        25. RUDOLPH, K., R. HEJTEFUSS, S. IREN, N. BAYKAL, G. ERDiLLER, H. SORAN, O. YEĞEN, Ö. HANCIOĞLU, 1984 :
Türkiye'de Önemli Fasulye Hastalıklarının Saptanması ve Bu Hastalıklara Karşı Bazı Yerli ve Yabancı Fasulye Çeşitlerinin Reaksiyonları. Türk Tarımının Gelişmesi Üzerine Araştırrmalar. Türk-Alman Simpozyumu, ANKARA. 239-260.

 

        26. SORAN, H., 1984 :
Kuru Tarım Bölgelerinde Ekimi Yapılan Yemeklik Baklagillerden Nohut ve Mercimeğin Fitopatolojik Sorunları ve Çözüm Yolları. TÜBİTAK Yayınları No: 513 TOAG Seri No: 119, 323-332.

 

        27. SORAN, H., 1983 :
Ayçiçeğinde Orobanş, Sorunu ve Çözümüne İlişkin Rapor. Trakya Birlik Dergisi 1983, 5, 14-15.

 

        28. SORAN, H., 1985 :
Anwendung von Algen bei der Abwasserreinigung, ECHO, 85, 3, 23.

 

        29. SORAN, H., M. ÖZEL, 1985 :
Licht - und elektronen-mikroskopische Untersuchungen an Wurzeln mit Fusariumarten infizierter Pflanzen. J. Türkisch. Phytopath. Vol. 14, No: 2, 69-77.

 

        30. SORAN, H., 1986 :
Türkiye'de Ayçiçeği Zararlı ve Hastalıkları, Mücadele Yolları. Trakya I. Ayçiçeği Simpozyumu Bildirileri. 10 Ocak 1986, Tekirdağ.

 

        31. SORAN, H., N. AYDIN, 1986 :
Depolanmış Ürünlerde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları. Un Sanayinin Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri ve Problemleri Simpozyumu Tebliğleri 18 Nisan 1986, Tekirdağ.

 

        32. SORAN, H., l. SEKOULOV, 1987 :
The Biochemical Ammonium Oxidation in Wastewater. Kükem Dergisi, 5. Kükem Kongresi Özel Sayısı Cilt 10, Sayı 2, 102-103.

 

        33. SORAN, H., A. ASAN, 1987 :
Edirne ve Civarında Yetiştirilen Mısırlarda Tohumla Taşınan Fungusların Tesbiti Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni cilt 27 No: 1-2.

 

        34. AYDIN, N., H. SORAN, 1987 :
Trakya Bölgesinde Depolanmış. Buğday ve Un Fabrikalarında Saptanan Zararlılar, Bulaşma Oranları. Türkiye l. Entomoloji Kongresi Bildirileri Entomoloji Derneği Yayınları No: 3.

 

        35. SORAN, H., A. ASAN, 1988 :
Edirne Civarında Yetiştirilen Mısırlarda Tohumla Taşınan Funguslarm Tesbiti ve Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi.

 

        36. İREN, S., H. SORAN, 1988 :
Fasulye Antraknozu Hastalığı Etmeninin Yayılışı, Irkları ve Bazı Fasulye Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Dayanıklılıkları Üzerinde Araştırmalar. V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri 24.

 

        37. SORAN, H., 1989 :
Biochemische Oxidation von Ammonium in Abwasser. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi Sayı 4, 173-188.

 

        38. ÖZER, N., H. SORAN, 1989 :
İstanbul Çevresinde Bazı Kesme Çiçek Türlerinde Görülen Fusarium Türlerinin Tesbiti, Dağılışları, Morfolojik Özellikleri ve Patojeniteleri. Bitki Koruma Bül. Cilt 29, No: 3-4, 195-209.

 

        39. ÖZER, N., H. SORAN, 1991 :
Fusarium Species of Turkey. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi Sayi 6, 259-271.

 

        40. ÖZER, N., H. SORAN, 1991 :
Fusarium Genus and Fusarium Species isolated from the cultivated Plants in Turkey. J. Türkisch. Phytopath. Vol 20, No: 2-3, 69-80.

 

        41.SÜMER, E., H. SORAN, 1991 :
Ortaöğretimde Biyoloji Programlarının Değerlendirilmesi. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi 6, 241-257.

 

        42. GÜMÜŞTEKiN, H., H. SORAN, 1991 :
Trakya Bölgesinde Ekimi Yapılan Buğday Çeşitlerinin Külleme Hastalığı (Ergysiphe graminis D.C.Sp. Trifte; Marchal)'na Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri. Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları No: 6, 23-26.

 

        43. ÖZER, N., H. SORAN, 1992 :
Silivri - Çeltik Köyünde Bazı Kesme Çiçek Türlerinde Solgunluk Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tesbiti ve İlaçli Savaşımı. T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi 1 (1), 19-26.

 

        44. AKAYDIN, G., H. SORAN, 1992 :
Lise l Biyoloji Konularının İşlenmesinde Eğitim Araçlarının Kullanım Sıklıkları. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi No: 7, 229-239.

 

        45. SORAN, H., 1992 :
Bitkilerin Atık Su Arıtımında Kullanılması. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi No: 7, 261-267.

 

        46. EROĞLU, A., H. SORAN, 1992 :
Silivri ve Civarında Domateslerde Görülen Hastalıklar. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 41-44.

 

        47. ÖZBAŞ, G., H. SORAN, 1993 :
Devlet Liseleri, Özel Liseler ve Anadolu Liselerindeki Biyoloji Eğitiminin Karşılaştırılması. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi No: 9, 263-270.

 

        48. SORAN, H., M. ORUÇ, 1994 :
İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları ile Fen Başarıları Arasındaki İlişki. l. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Buca Eğitim Fak. Dokuz Eylül Üniversitesi, 15-17 Eylül, İZMİR. Bildiri Özetleri.

 

        49. ÖZER, N., H. SORAN, 1994 :
Determination of wild disease agent in sunflower and the reactions of sunflower varietise to them in Tekirdağ province. 9. Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. Kuşadası-Aydın, 18-24 Septemper. Türkiye Bildiriler. 539-542.

 

        50. ASAN, A., H. SORAN, 1995 :
Taxonomic problems in Fusarium genus. Kükem Dergisi 1995, 18.1,9-18.

 

        51. ÖRNEK, G., H. SORAN, 1995 :
Çevre Eğitimi ve Lise Eğitim Programlarındaki Yeri. II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu 11-13 Eylül 1995 ODTÜ, ANKARA.

 

        52. SÜMER, E., BENCKISER, G., OTTOW, J.C.G, H, SORAN, 1996:
Freisetzung des umweltrelevanten Lachgases (N2O) aus dem Belebungsbecken einer kommunalen Kläranlage in Abhängigkeit von den Abwassereigenschaften. Verband deutsch-türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler e. V. Deutsch- türkisches Symposium, ANKARA, 361-368.

 

        53. SORAN, H., C, DEMİRCİ, E., ATAV, 1996:
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 18-20 Eylül, İSTANBUL.

 

        54. SAĞLAM, N., G., KİBARER, H., SORAN, 1996:
Plastiklerin Mikroorganizmal Parçalanması. Türkçe Konuşun Ülkeler Sempozyumu, 18-20 Eylül 1996 İSTANBUL, Plastik 6,29,65-67.

 

        55. SAĞLAM, N., M., ARISOY, N., ÖZER, E., ATAV, H., SORAN, 1998:
Bazı Fungus Türlerinde Pektinolitik Enzim Aktivitesi İle Patojenite Arasındaki İlişkinin Araştırılması, KÜKEM 1998, 21, 2, 1-12.

 

        56. GERÇEK, C., H., SORAN, 1999:
Orta Öğretim Biyoloji Derslerinde Biyoteknoloji Konularının Yeri, Öğrencilerin Biyoteknolojiye Olan İlgilerinin Belirlenmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 1999, 16-17, 167-177.

 

        57. YILMAZ, M., H., SORAN, 1999:
Orta Öğretimde Değişen Eğitim Sistemlerinin Biyoloji Dersine Etkileri, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17; 178-188.

 

        58. SORAN, H., E., ATAV, N., SAĞLAM, 1999:
Die Bedeutung Von Stickstoff Verbindungen İn Der Natur Und Für Die Menschliche Gesundheit, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 15, 145-154.

 

        59. IŞIK, S., H., SORAN, 2000:
Türkiye'de Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Değerlendirilmesi H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 219-228.

 

        60. SORAN, H., F.İ., MORGİL, S., YÜCEL, E., ATAV, S., IŞIK, 2000:
Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri ile Karşılaştırılması, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128-139.

 

        61. YAMAN, M., H., SORAN, 2000:
Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Değerlendirilmesi H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 229-237.

 

        62. ATAV, E., A., YILMAZ, M., YAMAN, H., SORAN, 2000:
Öğrencilerin 1996- 1997 ÖSS ve ÖYS Biyoloji Sorularındaki Başanlarının Karşılaştırılması, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 35-41.

 

        63. AKBULUT, P., H., SORAN 2000:
Ortaögretim Biyoloji Programı ile H.Ü. Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü Programlarının Karşılaştırılması, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 6-8 Eylül, H.Ü. Bildiri Özetleri, 13.

 

        64.YAMAN, M., D.GRAF, H.SORAN, R. KLEE, 2001:
Schuler Fach und Gesellschaftsrelevanz im Unterricht über Ernährung. Jubiläumsta gurg zum 25 jährigen Bestehen der Sektion Biologie didaktik im Verband Deutscher Biologen vom 16. bis 21.September 2001 Rendsburg

 

ana sayfa