http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby607/bby607dersamac2010.htm


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

BBY 607 Bilgi Mimarisi (Bahar 2010) Yaşar Tonta


Ders günü ve yeri: Perşembe 13:30-16:20 (Ofis)

Öğretmen: Yaşar Tonta (e-posta: tonta@hacettepe.edu.tr; tel: 297 82 04) 

Dersin web sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby607/bby607dersamac2010.htm


Takvim  

DERSİN AMAÇLARI VE OKUMA LİSTESİ

 

Amaç: Günümüzde bilgi mimarisi son derecede önemli bir konu haline geldi. Bilgi yönetiminde ve bilgi erişimde kullanıcı merkezli tasarım ve etkileşim tasarımı gibi kavramlar ön plana çıktı. Kullanıcıların “içerik”e daha kolay erişim sağlayabilmeleri için “bilgi uzayı”nın yapısal bir biçimde tasarlanması; aranan bilgilerin kolayca bulunabilmesi ve yönetilebilmesi için içeriğin etkin bir biçimde düzenlenmesi, sınıflanması, etiketlenmesi daha da önem kazandı. “Bilgi yüklemesi” sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar açısından web sitelerinin kullanılabilirliği, aranan bilginin bulunabilirliği ve erişilebilirlik temel ölçütler olmaya başladı.

 

Bu dersin amacı bilgi mimarisiyle ilgili temel kavramları, yöntemleri ve araçları incelemek; web sitelerini, intranet’leri ve yazılım uygulamalarını daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirmek için yapılması gerekenleri bilgi mimarisi ilkeleri ışığında gözden geçirmektir.

Değerlendirme: Derse aktif katılım ve okuma parçalarının gözden geçirilmesi önemli (%10). Okuma parçaları takvimde listelenecek ya da dersin günlüğü (bby607.blogspot.com) aracılığıyla duyurulacaktır.  Öğrencilerin iki ödev tamamlamaları gerekli: 1. Sosyo-teknik analiz ve tasarım ödevi. Bir web sitesinin sosyo-teknik analizi, yeniden tasarım önerilerini içeren bir raporun hazırlanması ve gerekirse tasarlanması (%40). İlk ödevde/projede amaçlar ve hedefler belirlenecek, “müşteri”nin vizyonu belirlenecek, kullanıcı grubu tanımlanacak, içerik envanteri yaratılacak, sunucu çevresi (platform vs.) belirlenecek, site haritası ve içerik haritası yaratılacak, sayfa şemaları tasarlanacak ve süreçler tanımlanacak. 2. Dönem ödevi. Bilgi mimarisiyle ilgili 15-20 sayfalık bir dönem sonu ödevi hazırlanması (%50). İkinci ödevde de bilgi mimarisiyle ilgili bir konuda araştırma makalesi formatında bir rapor hazırlanacak. Ödevlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi derste verilecektir. Ara sınav ya da son sınav yok.

Ders kitapları ve yararlı kaynaklar:

Rosenfeld, L. ve Morville, P. (2002). Information architecture for the Web: Designing large-scale web sites. (2. basım.) Sebastopol, CA: O'Reilly. (Kitabın kopyaları Beytepe ve Bilkent’te var TK105.888.R67 1998).

Doğan, Mehmet. (2005). Teknoloji kimin umurunda. İstanbul: Alfa. Elektronik kopya: http://www.altiustutasarim.com/upload/tku.pdf (Basılı kopyası ODTÜ Kütüphanesinde var: (CB478 .D65 2006), Beytepe’de olacak; kitapçılarda bulabilirsiniz ya da İdeefix’ten de edinilebilir. Fiyatı 6,65 lira. )

Krug, Steve. (2007). Kullanışlı web siteleri yaratma! Web kullanışlılığına sağduyulu yaklaşım. (2. basım). Çev. G.T. Çolak. İstanbul: Açık Akademi yayınları. (Kitabın ilk basımının İngilizce kopyası için bkz. 

Morville, P. (2005). Ambient findability. Sebastopol, CA: O'Reilly.

Nielsen, J. (2000). Designing Web usability. Indianapolis, IN: New Riders.

Porter, J. (2008). Designing for the Social Web. Berkeley, CA: New Riders.

Weinschenk, S.M. (2009). Neuro Web Design. Berkeley, CA: New Riders.

 

Gerektiğinde  başka okuma parçaları da verilecektir.

Gotomedia.com Resource Center web sitesi http://www.gotomedia.com/resources_oluse.html (Kelly Goto ve ekibi tarafından hazırlanan yararlı kaynaklar listesi. Aşağıdaki adreslerin bir kısmı bu siteden alınmıştır.)

Yararlı web sayfaları: Boxes and arrows:  http://www.boxesandarrows.com/

SIGIA-L tartışma listesi: http://www.info-arch.org/lists/sigia-l/index.php

Useitcom. http://www.useit.com/alertbox/  Kullanılabilirlik uzmanı Jakob Nielsen’in ayda iki kez yayımladığı makaleler listesi. 

Usability.gov http://www.usability.gov/ (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsünün kullanılabilirliki konulu web sitesi)

User Interface Engineering http://www.uie.com/  Jared Spool ve ekibi tarafından geliştirilen bu sitede UIE ile ilgili denemeler ve makaleler var.

Findability.org: www.findability.org

Peter Morville’in web sayfası: http://semanticstudios.com/publications/

Steve Krug’ün web sayfası: http://www.sensible.com

Mehmet Doğan’ın günlüğü: http://www.altiustutasarim.com (2004-2007)

IAwiki: http://www.iawiki.net/IAwiki

Experience design and information architecture resources: http://www.jjg.net/ia/

Jesse James Garrett’in web sayfası: http://www.jjg.net/ia

Argus Center for Information Architecture. http://www.argus-acia.com/

 

The Information Architecture Institute. http://iainstitute.org/

Web Navigation: How to Make Your Web Site Fast and Usable

Yale C/AIM Web Style Guide


Yaşar Tonta

tonta@hacettepe.edu.tr

Last updated: 10 Mart 2010