Umut AL

Professor

Department of Information Management

Hacettepe University

CURRICULUM VITAE

 

GENERAL

Place of birth Ankara, Turkey
Nationality Turkish

 

EDUCATION

Department of Information Management, Hacettepe University  Ph.D. 2008
Department of Library Science, Hacettepe University  M.A.2002
Department of Library Science, Hacettepe University  B.A. 1999
Başkent High School  1991-1994

 

CONTACT

Current Address Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Information Management - Beytepe 06800 Ankara-Turkey
Phone +90 (312) 2978200 / 117
Fax +90 (312) 2992014
E-mail umutal@hacettepe.edu.tr

 

COURSES TAUGHT

- Marketing of Information Services (undergraduate level)
- Information Brokerage (undergraduate level)
- Scholarly Communication (undergraduate level)
- Electronic Information Centers (undergraduate level)
- Web Design (undergraduate level)
- Information Visualization and Presentation (undergraduate level)
- Information Architecture (undergraduate level)
- Academic Writing Skills (undergraduate level)
- Research Methods (postgraduate level)
- Information Technology (postgraduate level)
- Developments in Information Management (postgraduate level)
- Research Methods and Publication Ethics (postgraduate level)
- Bibliometrics (postgraduate level)
- Scholarly Communication (postgraduate level)

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES - WORK EXPERIENCE

- Chair of the Department of Information Management of Hacettepe University (2018-2020)
- Head of the Information Studies // Board Member of the Institute of Informatics of Hacettepe University (2018-2020)
- Referee,  TÜBİTAK Research Projects
- Referee, Türk Kütüphaneciliği
- Advisor, Türk Kütüphaneciliği
- Referee, Bilgi  Dünyası
- Co-editor of the special issue (vol 107, issue 2, May 2016) of Scientometrics. Selected papers of the 15th ISSI Conference, 29 June - 4 July 2015, Istanbul, Turkey are available via Springer Link.
- Program Co-chair of the 15th International Conference on Scientometrics & Informetrics (2015)
- Member of the Program Committee of the 5th International Symposium on Information Management in the Changing World (2014)
- Member of the Organizing Committee of the 4th International Symposium on Information Management in the Changing World (2013)
- Member of the Organizing Committee of the 3rd International Symposium on Information Management in the Changing World (2012)
- Member of the Program Committee of the 16th International Conference on Electronic Publishing (2012)
- Member of the Program Committee of the 15th International Conference on Electronic Publishing (2011)
- Member of the Program Committee of the 2nd International Symposium on Information Management in the Changing World (2010)
- Member of the Organizing Committee of the UNESCO Training the Trainers in Information Literacy Workshop (2008)
- Co-editor of the Proceedings Book - E-Bilim ve Bilgi Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye Bildiriler = E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 19-21, 2012, Ankara, Turkey. Proceedings. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012. xiii, 182 s. (ISBN 978-975-491-337-8). Full-text of Proceedings Book (PDF - 8 MB)
- Co-editor of the Proceedings Book - Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler = Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010.  xvi, 316 s. (ISBN 978-975-491-292-0).
- Co-editor of the Proceedings Book - Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. xx + 314 s. (ISBN 978-975-491-246-3). Full-text of Proceedings Book
- Secretary of the Symposium on Information Management in the Changing World (2007)
- Editorial Assistant of Türk Kütüphaneciliği (2005)

 

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

- Turkish Librarians' Association
- Association of University and Research Librarians
- American Evaluation Association

 

DISSERTATIONS COMPLETED

Students are listed by year of defense.
- Köksal, M.S. (2022). Türkiye Adresli Bilgibilim Makalelerinin Atıf Etkisi (Citation Impact of Turkey-Addressed Information Science Articles). Unpublished Master's Thesis, Hacettepe University.
- Düzgören, K. (2022). Geri Çekilen Makalelerde Açık Erişim Etkisi (Impact of Open Access on Retracted Articles). Unpublished Master's Thesis, Hacettepe University.
- Özkan Çelik, A.E. (2021). Türkçe Akademik Yayınlar İçin Yapısal Öz Çıkarım Sistemi (Structured Abstract Extraction System for Turkish Academic Publications). Unpublished Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.
- Arslantürk, M. (2021). Türkiye’deki Bakanlık İnternet Sitelerinin Erişilebilirliği: WCAG 2.1 Kullanılarak Bir Değerlendirme (Accessibility of Ministry Internet Sites in Turkey: An Evaluation Using WCAG 2.1). Unpublished Master's Thesis, Hacettepe University.
- DHYI, S.M.M.A. (2018). Atıf Dizinlerinden Çıkarılan Dergiler ve Etkileri (Dropped Journals from Citation Indexes and their Impacts) Unpublished Master's Thesis, Hacettepe University.
- Taşkın, Z. (2017). İçerik Tabanlı Atıf Analizi Modeli Tasarımı: Türkçe Atıflar için Metin Kategorizasyonuna Dayalı Bir Uygulama (Designing a Model for Content-Based Citation Analysis: An Application for Turkish Citations Based on Text Categorization ). Unpublished Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.
- Doğan, G. (2017). Akademik Performans Odaklı Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerinin Genel Sıralamalarına ve Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi (Evaluation of Academic Performance Oriented International University Ranking Systems Based on General Rankings and Criteria). Unpublished Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.
- Taşkın, Z. (2012). Atıf Dizinlerinde Üniversite Adreslerinin Standardizasyon Sorunu (Standardization Problem of University Addresses in Citation Indexes). Unpublished Master's Thesis, Hacettepe University.

Last updated: 07.08.2022