Hüseyingazi, Ankara
Foto: Murat Çilli


Arif Mithat Amca, PhD (Dr. Öğr. Ü.)

Hacettepe Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi
Biyomekanik Araştırma Grubu

Öğretim Üyesi
amithat@hacettepe.edu.tr