Verdiği Dersler

Giriş | CV | İlgi Alanları | Projeler | Fotoğraf Galerisi | Yayınlar | Verdiği Dersler | Yönettiği Tezler | Alınan Atıflar

H.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümünde verdiği Lisans dersleri

 Kodu               Adı                                                     T         P          K

 KMÜ 211 Kütle ve Enerji Denklikleri I                       3         0         3

KMÜ 212 Kütle ve Enerji Denklikleri II                       3         0          3

KMÜ 203 Mühendislik Matematiği                            4          0         4

KMÜ 205 Bilgisayar Programlama                           3          0         3

KMÜ 224 Akışkanlar Mekaniği                                  3          0         3

KMÜ 346 Kütle Aktarımı                                             4          0         4

KMÜ 334 Transport Teorisi                                       3          0         3

KMÜ 342 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II        3          0         3

KMÜ 481 Polimer Teknolojisi (Seçmeli)                  3          0         3

KMÜ 443 Bitirme Ödevi                                             0          6         2

KMÜ 441 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II        3          0         3

KMÜ 461 Kimya Mühendisliği Tasarımı I                  4          0         4

KMÜ 462 Kimya Mühendisliği Tasarımı  II                4          0         4

H.Ü. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı  Yüksek  Lisans dersleri 

KMÜ 521 Taşınım Olayları I                                        3          0          3

KMÜ 622  Taşınım Olayları II                                      3          0          3

H.Ü. Biyomühendislik Anabilim  Dalı  Yüksek  Lisans dersleri 

BYM 501 Mühendislik Bilimleri I                                3          0          3

BYM 636 İmmobilizasyon Teknikleri                         3          0          3

H.Ü. Kimya Bölümü Lisans Dersleri

 KIM 291 Kimyada Matematiksel İşlemler I              3          0          3

KIM 292 Kimyada Matematiksel İşlemler II              3          0          3

H.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Dersleri

KMÜ 222 Akışkanlar Mekaniği                                  3          0          3

KMÜ 325 Kütle Aktarımı                                             3          0          3