Yönettiği Tezler

Giriş | CV | İlgi Alanları | Projeler | Fotoğraf Galerisi | Yayınlar | Verdiği Dersler | Yönettiği Tezler | Alınan Atıflar

Yönettiği Tezler

 

Yüksek Mühendislik Tezleri

 

1.   Faz Inversiyon Polimerizasyonu İle Polistiren Partikül Üretimi ve Polimerizasyon Kinetiğinin Incelenmesi, Rıdvan Kahraman, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Ankara, 29.03. 1991.

 

2.   Yara ve YanIk Tedavisi Için Aktif Karbon-Polimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi, A. Güniz Ataç, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 15.08.1991.

 

3. Biyodegredasyon Özelliğine Sahip Eşboyutlu Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve In-vitro Degredasyon Özellikleri, Hüseyin Çiçek, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 8.2.1993.

 

4. Hidrojel YapIsInda Çapraz BağlI ve Fonksiyonel Gruplu Mikrokürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kanla Uyuşabilirlik Özellikleri, Kutay Ecevit Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 02.02.1995.

 

5. Monodispers ve Gözenekli Polimerik Makrokürelerin İki Basamaklı Polimerizasyon Yöntemi İle Sentezi, Cantürk Alagöz, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 18.07.1995.

 

6. Fonksiyonel Grup Içeren Monodispers Ve Makrogözenekli Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Başar Ergun, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 22.07.1997.

 

7. SIcaklIğa DuyarlI Hidrojel Matrislere a-Kemotripsin Immobilizasyonu ve Reaktör KoşullarInIn Immobilize Sistem PerformansIna Etkisi, Mete Bayhan, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 13.08.1997.

 

8. Monodispers Poli(akrilamid) Jel Mikrokürelere a-Kemotripsin Immobilizasyonu  ve Immobilize Enzim Sisteminin Kesikli ve Sürekli Reaktör Performansı, Alptekin Özkaya, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 31.07. 1997.

 

9. Hidroksil Grubu TaşIyan Makrogözenekli ve Üniform Polimerik Mikrokürelerin Boy ve Gözeneklilik Özelliklerine Sentez KoşullarInIn Etkisi, C. Öcal Fidanboy, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 02.04.1998.

 

10. Boronik Asit Grubu Içeren Hidrojellerin Sentezi ve Oligonükleotid Adsorpsiyonunda TaşIyIcI Olarak KullanImI, Abdullah Özdemir, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 23.03.1999.

 

11. Emülsiyon Polimerizasyonu Ile Poli(etilen glikol) BazlI Monodispers Polimerik Partiküllerin Sentezi, Emre Serpen, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (devam ediyor).

 

12. Miniemülsiyon Polimerizasyonunda Poli(etilen glikol) Bazlı Makromoleküllerin Stabilizör Olarak Kullanımı, Ender Ünsal, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.

 

13. Epoksipropil Metakrilat Bazlı Uniform Polimerik Partiküllerin Dispersiyon Polimerizasyonu İle Sentezi ve Karakterizasyonu, Gamze Yalçın, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2001 (devam ediyor).

 

14. Bütil Metakrilat'ın Dispersiyon Polimerizasyonu Kinetiği, Ebru Karaismail, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2001 (devam ediyor).

 

15. Farklı Porojen Sistemleri Kullanılarak Uniform-Makrogözenekli Partiküllerin Üretimi, Hülya Dailli, Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2001 (devam ediyor).

 

16. Sulfonik Asit Gruplu Kromatografik Destek Materyallerinin Sentezi, Zinnet Bilici, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2001 (devam ediyor).

 

Doktora Tezleri

 

17. Poliüretan ve Poli(laktik asit) Bazlı Yara ve YanIk Örtü Materyalleri, Çiğdem Yavuz, Doktora Tezi,  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 09.01.1997.

 

18. Poliakrilat Bazlı Uyarı-Cevap Polimeri Formunda Jel Matrislerin Sentezi ve Proteinler Ile Etkileşimi, Hüseyin Çiçek, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 0.7.08.1998.

 

19. p-Klorometil Stiren BazlI Polimerik Partiküllerin Sentezi ve Glikoprotein Izolasyonu ve Immobilizasyonunda KullanImI Tahsin Bahar, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2001.