İletişim

 
 
 
Adres: Hacettepe Üniversitesi  
  Spor Bilimleri veTeknolojisi Yüksekokulu  
  Yeni Bina Kat:3  
  Beytepe Kampüsü  
  Ankara- Türkiye  
     
     
Tel: 0312-297 68 90 - 95 \121  
e-mail: fmay@hacettepe.edu.tr  
   
     
geri