Home Page Image

 


Özgeçmiş

  • Adı Soyadı : FİLİZ MAY (TÜRKER)
  • Ünvanı: OKUTMAN
  • Doğum yeri ve tarihi : ANKARA, 29.01.1969
  • Telefon (iş) : 0 312 2976895/121
  • Fax : 0 312 2992167
  • E-posta : fmay@hacettepe.edu.tr
   

EĞİTİM

* 1990- 1991 (Lisans) : Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
* 1990 - 1993 (Yük. lisans) : Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı
   - Yüksek Lisans Tez Konusu: 100 Metre Sürat Koşusunun Kinematiği Ve Sprint Performansını Etkileyen Faktörler

   
     
geri