KİŞİSEL BİLGİLER
ARAŞTIRMA KONULARI
DERSLER
YÖNETİLEN TEZLER
GÖREVLER
ÖDÜLLER
ULUSAL KONGRELER
YAYINLAR
KURUM İÇİ VEYA DIŞI UYGULAMALI VE/VEYA BİLİMSEL

ÇALIŞMALARDA  ALDIĞI GÖREVLER
KURUM DIŞI KURULUŞLARDA YAPTIĞI BİLİM

DANIŞMANLIKLARI
KURUM İÇİ VEYA DIŞI KURUL VE KOMİSYONLARDA

ALDIĞI GÖREVLER