Prof.Dr. Fitnat Kaptan

Anasayfa Özgeçmiş Makaleler Bildiriler Projeler Tezler Dersler Paylaşmak İstediklerim
 
BİLDİRİLER
Uluslararası Bildiriler
İlköğretim Fen Sınıflarında Teknoloji Bilgisini ve Teknoloji kullanma Becerisini Artırmada Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Third International Educational Technology Conference & Fair Eastern Mediterranean University,KKTC Gazi Magusa, May 2003

Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN
Third International Educational Technology Conference & Fair Eastern Mediterranean University,KKTC Gazi Magusa, May 2003

Hizmet Öncesi Fen Öğretmenlerinin Alan deneyiminde Teknolojiyi Kullanma Bilgisi ve Becerisi Üzerine Bir İnceleme
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN , İ. Önal, O. Vaiz
Third International Educational Technology Conference & Fair Eastern Mediterranean University,KKTC Gazi Mağusa, May 2003
Ulusal Bildiriler
“Fen Ve Teknoloji Programı'nda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarının Yeri, Önemi Ve Kullanım Alanları
Fitnat KAPTAN , İ.Önal
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.07-09 Eylül 2006 Ankara
Fen Ve Teknoloji Programında Yapılandırmacılık Yaklaşımına Uygun Etkinlik Geliştirme
İ.Önal Fitnat KAPTAN, A. Kıray, S. Atmaca
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.07-09 Eylül 2006 Ankara
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
M. İ. Yetişir, Fitnat KAPTAN
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.07-09 Eylül 2006 Ankara
İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumları İle Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki
H. Bağçe, M. İ. Yetişir, Fitnat KAPTAN
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.07-09 Eylül 2006 Ankara
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla İlgili Değerlendirme
Fitnat KAPTAN
VII yeni İlköğretim Programları Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Erciyes Üniversitesi, 14-16 Kasım 2005, Sempozyum Kitabı, Kasım 2005 Sayfa 283-298
Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Proje Tabanlı Öğretimin Bilimsel Araştırma Boyutuyla İlgili Algılarının İncelenmesi
M. DEMİR., İ. Önal, M. İ. Yetişir, Fitnat. KAPTAN
I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım 2005. Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.
Proje Tabanlı Öğretim Çerçevesinde İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Kullanılması
M.,İ.YETİŞİR, Demir M. Fitnat KAPTAN
I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım 2005. Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.
Proje Tabanlı Öğrenme: Uygulama Örnekleri ve Bazı Öneriler.
M. İ.YETİŞİR, Demir M. Fitnat KAPTAN
I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım 2005. Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.
Fen Bilgisi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Yöntem Süreç Becerilerine Etkisi
İ.ÖNAL, Fitnat.KAPTAN
I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım 2005. Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.
Bilimsel Yöntem Süreç Becerilerinin Geliştirilmesine Dönük Etkinliklere Dayalı Fen Öğretiminin Uygulama Çalışmaları Üzerine Nitel Bir İnceleme
İ. Önal, Fitnat KAPTAN
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 Denizli
Fen Bilgisi Laboratuar Dersinde Hizmet Öncesi Öğretmen Adaylarında Öz Değerlendirme Yaklaşımı Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Fitnat KAPTAN, İ. Önal
6.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 9-11 Eylül 2004 İstanbul
Fen Öğretiminde Rubrik (Puanlama Yönergesi) Geliştirmenin Öğretme –Öğrenme Sürecine Yansımaları
İ. Önal , Fitnat KAPTAN
6.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 9-11 Eylül 2004 İstanbul
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel YöntemSüreç Becerilerinin Farklı Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi
Fitnat KAPTAN, İ. Önal
Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 22-24 Aralık 2004, Başkent Öğretmenevi Ankara
“Fen Eğitiminde Soru Cevap Tekniği ile Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması”
Fitnat KAPTAN, B.Arslan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
“ Problem Çözme ve Düz Anlatım Yönteminin Kalıcılığa ve Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması”
Fitnat KAPTAN, F.Aslan, S: Atmaca
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
“Fen Öğretiminde Beyin Fırtınası Tekniğinin Öğrenci Yaratıcılığına Etkisi”
Fitnat KAPTAN , F.Kuşakçı
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme Becerilerine ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi
Fitnat KAPTAN, H. Korkmaz.
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
H. Korkmaz, Fitnat KAPTAN
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
Çoklu Zeka Kuramı Temelli Fen Eğitiminin Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirmesi Üzerine Bir İnceleme
P. Özdemir, H. Korkmaz, Fitnat KAPTAN
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
Türkiye genelinde Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisindeki Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin İncelenmesi
G.Berberoğlu, Fitnat KAPTAN, Ö Kutlu
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.16-18 Eylül 2002 Ankara
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Yeterlik Düzeylerine İlişkin, İlköğretim Müfettişlerinin ve Okul Yöneticilerinin Algıları
Fitnat KAPTAN, H. Korkmaz.
Eğitimde Yansımalar: VI , 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu,11-13 Ocak 2001 Ankara.
TED Ankara Koleji Fen Eğitimini Geliştirme Projesi (FEGEP) Amaçları, Organizasyon Yapısı ve Çalışmaları
Fitnat KAPTAN, C.Demirhan.
Eğitimde Yansımalar: VI , 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu,11-13 Ocak 2001 Ankara.
Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerinin Fen Başarısına ve Fen Tutumlarına Etkisi.
Fitnat KAPTAN, H. Korkmaz.
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (Hacettepe Üniversitesi & Heidelberg Üniversitesi Ortak Organizasyonu) 6-8 Eylül 2000 Ankara.
İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Özyeterlik (Self Efficacy) Düzeylerine Etkisi.
Fitnat KAPTAN, H. Korkmaz.
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 (Hacettepe Üniversitesi & Heidelberg Üniversitesi Ortak Organizasyonu) 6-8 Eylül 2000 Ankara.
Öğretmen Adaylarının Fen Derslerinde Değişik Taksonomik Düzeylerdeki Başarılarının Değerlendirilmesi.
D.Gürçay, A.İ. Bozkurt, Fitnat KAPTAN , G. Berberoğlu.
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 (Hacettepe Üniversitesi & Heidelberg Üniversitesi Ortak Organizasyonu) 6-8 Eylül 2000 Ankara.
Öğretmen Adaylarının Fen Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler.
A.İ. Bozkurt, D.Gürçay, Fitnat KAPTAN , G. Berberoğlu
IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 (Hacettepe Üniversitesi & Heidelberg Üniversitesi Ortak Organizasyonu) 6-8 Eylül 2000 Ankara.
Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde Kullanılan Fen Bilgisi Testleri İle Ölçülen Zihinsel Beceriler Nelerdir ?
G.Berberoğlu, B.Gücüm, Fitnat KAPTAN , D.Çelik, N.Ateşok
U.Ü. III. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Eylül 1996
Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Fitnat KAPTAN
Türk Eğitim Derneği, Fen Bilgisi Öğretimi ve Sorunları Sempozyumu, Karabük Mayıs 1996
Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Tutumları
Fitnat KAPTAN , T.Şahin, B.Yangın
H.Ü.Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Eylül 1995
Yetenek Kestiriminde Adaptive (Bireyselleştirilmiş) Test Uygulaması İle Geleneksel Kağıt-Kalem Testi Uygulamasının Karşılaştırılması
Fitnat KAPTAN
H.Ü.Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Eylül 1995
H.Ü.Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Programları İle İlgili Görüşleri ve Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
Fitnat KAPTAN , T.Yanpar Şahin, B.Yangın
A.İ.B.Ü.Eğt.Fak.İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, Mayıs 1995
Ölçmede Yeni Yaklaşımlar
Fitnat KAPTAN
Eğitim Bilimleri I.Ulusal Kongresi 24-28 Eylül 1990, Ankara Üniversitesi