Prof.Dr. Fitnat Kaptan

Anasayfa Özgeçmiş Makaleler Bildiriler Projeler Tezler Dersler Paylaşmak İstediklerim
 
MAKALELER
Yurt Dışı Makaleler

The Effects Of Cooperative Problem Solving Approach On Creativity In Science Course
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Journal Of Qafqaz University, Number 9: 143-150, 2002

Türkiye'de Hizmet Öncesi Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Üzerine Bir İnceleme.
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Journal Of Qafqaz University, Number 9: 183-188, 2002

General View of Teacher Education Polcies of Turkey, İ.Gürşimşek ,
Fitnat KAPTAN,
S.Erkan,
ERIC veri tabanı 49 th AACTE Annual Meeting, Phoenix, Arizona,USA (1997).
Issues in Elementary Science Teacher Preparation: A Comparision of Programs at Hacettepe University (Turkey) and Texas Tech University (USA).
Julie Thomas, Fitnat KAPTAN
Science Education International, Vol 8, No 3 (1997).
Yurt İçi Makaleler
Beceriden Bilimsel Süreç Becerilerine: Farklı Bakış Açılarının İncelenmesi
Fitnat KAPTAN , M. İkbal YETİŞİR, M. DEMİR
Çağdaş Eğitim Dergisi, 338: 15-23, Ocak 2007
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Süreç Temelli Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Fitnat KAPTAN , İ. Önal
Çağdaş Eğitim Dergisi, 332: 6-19, Haziran 2006
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiyi Kullanma İle İlgili Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme.
Fitnat KAPTAN
Çağdaş Eğitim Dergisi, 311: 39-47, Temmuz-Ağustos 2004
Portfolyo Değerlendirme
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN
Çağdaş Eğitim Dergisi, 295: 25-30, Şubat 2003
İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyo Kullanımı Güçlüklerine Yönelik Algıları
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2003,13:167-174)

Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 167-177, 2002

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Bilim Şenliği
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Çağdaş Eğitim Dergisi, 287: 18-28, Mayıs 2002

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramı ve Çalışma Sürelerine Etkisi
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 91-98, 2002

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 164-170, 2002

İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler
Fitnat KAPTAN , H.Korkmaz
Çağdaş Eğitim Dergisi, 281, 19-27, Kasım 2001

İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Bilişsel Yeterlik Düzeylerinin Sınıf İçi Performans Düzeylerine Etkisi
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Eğitim ve Bilim Dergisi, 121:24-31, Temmuz 2001

Hizmet Öncesi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgıları
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 59-66, 2001

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
H. Korkmaz , Fitnat KAPTAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 193-200, 2001

Mevcut Fen Bilgisi Programı İle 2001-2002 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulacak Olan Yeni Fen Bilgisi Programının Karşılaştırılması
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Çağdaş Eğitim Dergisi, 273: 33-38, Şubat 2001

Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 185-193, 2001

Fen Öğretiminde Tümel (Portfolio) Değerlendirme
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 212-219, 2000

Yapısalcılık Kuramı ve Fen Öğretimi
Fitnat KAPTAN , H. Korkmaz
Çağdaş Eğitim Dergisi, 265: 22-27, Mayıs 2000
Fen Öğretiminde Kavram Haritası Yönteminin Kullanılması
Fitnat KAPTAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 95-99, 1998
Fen Bilgisi Öğretimi Nasıl Geliştirilir?"
Fitnat KAPTAN
Çağdaş Eğitim ,Sayı 233,15-16,1997
Fen Bilgisi Dersinde Öğrencileri Öğrenmeye Teşvik Eden Temel Öğretmen Davranışları”
Fitnat KAPTAN
Çağdaş Eğitim, Sayı 226,14-16,1996
Bilimsel Yapı Fen Öğrenme ve Öğretmeyi Nasıl Etkiler?"
Fitnat KAPTAN
Çağdaş Eğitim, Sayı 219,20-24,1996
Rasch Modeli Madde Parametrelerini Kullanarak En Yüksek Olabilirlik Yöntemiyle Yeteneğin Kestirilmesi
Fitnat KAPTAN
H.Ü.Eğt.Fak. Dergisi,Sayı 10,95-97,1995
Birleştirilmiş Fen Programları
Fitnat KAPTAN
Çağdaş Eğitim, Sayı 197,40-43,1994
Dünden Bugüne İlköğretim Fen Bilgisi Programları ve Öğretim
B.Gücüm, Fitnat KAPTAN
H.Ü.Eğt.Fak. Dergisi ,Sayı 8,249-258,1992