Dr. M. Tekin Yürür

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Metin Kutusu:

Giriş

Giriş

Hakkımızda

Yayınlar Publications

Verilen dersler

Fiziksel Jeoloji

Yapısal Jeoloji

Saha Jeolojisi

Uzaktan Algılama

İlgili Bağlantılar

Projeler

Arazi çalışmaları

Ctrl tuşuyla beraber tıklarsanız yeni sekmede açılır.

İletişim bilgileri

 

        E-ileti: tyurur@hacettepe.edu.tr             WEB sayfası: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tyurur/index.htm

Verilen dersler

Verilen dersler

Arazi çalışmaları

Arazide fay çiziklerine rastlamak ne gibi bir faydada bulunur?

 

*Fayın türünü fay çizikleri belirler .

 

Eğer ki fay çizikleri yatay ise    -> doğrultu atımlı fay

 

Fay çizikleri eğim yönündeyse  ->  eğim atımlı fay

 

Fay çizikleri hem eğim hem doğrultu bileşenine sahip ise           ->         verev atımlı fay deriz.

 

 

Bir soru grubu için (PDF) tıklayınız.

 

Arkadaşımızın son sorusunda kontrol etmemi istemiş, henüz edemedim. Ettiğimde yazacağım.

 

Notlar: ilk soruda fayların ölçekle ilişkisi sorulmuş. Makroskopik ölçek, tamam ama Mezoskopik ve Mikroskopik ölçeklerdeki örnekler faylarla alakalı değil.  Mezoskopik ölçekte: fay breşi, fay yüzeyi ve fay çizikleri denilebilir. Mikroskopik ölçek içinse fay yapılarının birbirlerini kesmesi, fay kilinin incelenmesi, faya bağlı dolguların büyüme yönleri gibi çok küçük yapılar incelenebilir.

 

Son soruda: eğim ve doğrultu sütunları karışmış. 76 doğrultu (doğru ise) ya KB’ya ya da GD’ya eğimli olur, GB’ya olmaz. Acaba hangisi ?

Yukarıda, haritada kıvrımlanmış Miyosen gölsel kireçtaşlarında 4 noktada yapılan tabaka ölçmelerinin yerleri gösterilmiştir.

1. Haritayı yaklaşık olarak defterinize çiziniz.

2. 4 noktada yapılan ölçmelerin tabaka çizimlerini yapınız (4 puan) ve kıvrım eksenini çiziniz (2 puan). 

3. Bu verilerin ışığında aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Kıvrım ne türdedir (antiklinal, senklinal) ? (1 puan)

b) Simetrik, asimetrik ? (1 puan)

c) Tabaka konumlarını ve kutuplarını Schmidt ağına çiziniz (4 puan).

d) Kıvrım eksen konumunu belirleyiniz ve yazınız (2 puan).

e) Kanatlar arası açıyı bulunuz ve kıvrım türünü bu değere göre yazınız (2 puan).

f) Sıkışma ile oluştuğunu düşündüğünüz bu kıvrımı oluşturan asal gerilmelerden sigma 1’in doğrultusunu belirleyiniz (2 puan).

Uygulama sorusu 23 Temmuz 2019