Bildiriler

Okullardaki Çalışma

Ankara’daki İlköğretim okullarında Programlandırılmış Öğretime göre Hayat ve Sosyal Bilgiler derslerinin işlenişi uygulamaları. 1985’den şimdiye dek.

Programlandırılmış Öğretime göre  öğretmen yetişme uygulamaları. 1996’tan şimdiye dek.

Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri 2000-2001 Burdur Eğitim Fakültesi

Bilimsel Araştırma ve Bilim Felsefesi Semineri: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. 1999-2000

Bilimsel Araştırma ve Bilim Felsefesi Semineri: Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. 1999-2000

Bilimsel Araştırma ve Bilim Felsefesi Semineri: Karaelmas Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. 2001

 

Fakülte Komisyonları ve Çalışma Grupları

 

Diğer Profesyonel Etkinlikler

Atatürkçü Düşünce Kulübü  Başkanı 1996’dan itibaren

Biyo-teknoloji derneği üyesi :1985’ten itibaren

Muğla, Anadolu, Fırat, Hacettepe, Ankara,  Bolu, 19 Mayıs Üniversiteleri Eğitim Fakültelerince çıkarılan dergilerde Yayın kurulu üyeliği

Eğitim Araştırmaları Dergisi yayın kurulu üyesi

 

 


 

 

Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | Bildiriler | Denemeler | E-Mail