PROF.DR. VEYSEL SÖNMEZ'İN YAYINLANMIŞ ESERLERİ

Sönmez, Veysel ve Yaşar Baykul ve diğerleriyle Birlikte.(1977).Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Okula Girişteki Durumları ile Akademik Başarıları Üzerine Bir Çalışma. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1979).Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Düzeyleri İle Bu Okuldaki Akademik   Başarıları Üzerine Bir Araştırma. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1981). Eğitimde Hedef Yazma. Ankara .

Sönmez, Veysel ve Bir grup uzman ve öğretmenle. (1982).Temel Eğitim Sosyal Bilgiler Program Geliştirme Çalışmalarında  Geliştirilen Cumhuriyet   Bayramı ve Atatürk Adlı Ana Ünite Modeli. Ankara.

Bülbül, Sudi ve Veysel Sönmez. (1982).Öğretmen Sorunları ve Eğilimleri Araştırması. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1983)." Öğretme Ortamının Düzenlenmesi ". Askeri Yatılı Okul Koşullarında Lisans   Düzeyinde Eğitim Sempozyumu Bildiri   Metinleri. İstanbul.

Sönmez, Veysel. (1983)."Temel Eğitim Okullarında Sosyal Bilgiler Programı ". Öğretmen Dünyası. Aralık..

 Sönmez, Veysel.  Ergun Ar'la birlikte. (1983)." Yetişek Geliştirme ve Değerlendirme ". Askeri Yatılı Okul  Koşullarında  Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu Bildiri Metinleri. İstanbul.

Sönmez, Veysel,Bir Grup uzman ve öğretmenle. (1984). Temel Eğitim Sosyal Bilgiler Programı. Ankara

Sönmez, Veysel. (1984)." Bir Ders Nasıl İşlenmeli  ". Öğretmen Dünyası. Şubat.

Sönmez, Veysel. (1984). " Günlük Ders Planı ". Öğretmen Dünyası. Mayıs.

Sönmez, Veysel. (1984). " Aydın Kime Denir ". Cumhuriyet Gazetesi. 7 Temmuz.

Sönmez,Veysel. (1985). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (Birinci Baskı). Ankara

Sönmez, Veysel. (1985). " Bilim, Sanat, Felsefe, Demokrasi ve Sevgi ". Öğretmen Dünyası. Mayıs.

Sönmez, Veysel. (1985). " Sevgili Gençler  ". Öğretmen Dünyası. Aralık .

Sönmez, Veysel. (1985).  " Dershaneler  ". Öğretmen Dünyası. Aralık.

Sönmez, Veysel. (1985).  " Ders Kitapları Üzerine " . Öğretmen Dünyası. Ekim.

Sönmez, Veysel. (1985). " Çocuğun Okuldaki Başarısı ve Aile ". Aile Yapısı ve Çevresi Sempozyumu. Eskişehir: Haziran .

Sönmez, Veysel.  (1986). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (Genişletilmiş ve Düzeltilmiş İkinci  Baskı). Ankara.

Sönmez, Veysel. (1986.)" Çiftçi Zeki Savcı' nen  Bir Ömür Boyunca Adlı Şiir Kitabı Hakkında ".  Sabah. 12   Şubat  1986. Gaziantep.

Sönmez, Veysel. (1986). Nurettin Fidan ve Münire Erden'le birlikte. " Ekonomi ve Eğitim ".Eğitim Bilimine  Giriş. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1986). "Türkiye' de Eğitimin Kalitesi ve Geleceği".  H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi.  Sayı 1. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1987). Sevgi Eğitimi. (Birinci Baskı).  Ankara.

Sönmez, Veysel. (1987). " Psiko-motor Alanın Yeniden Kodlanması ve Beceri Eğitimi". Fırat Havzası Sempozyumu. Elazığ.

Sönmez, Veysel. (1987). "Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde  Ölçme ve Değerendirme Nasıl Yapılmalıdır ". Türk Eğitim Derneği. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1987)." Eğitim Ortamında Sevgi". H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi . Sayı 2. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1987)." Ortaöğretimin Niteliği ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri ". Eğitimde Kalite Sempozyumu. Ankara .

Sönmez, V⁥ysel. (1988). " Öğretmenlerin Öğretmeni" Selâhattin Ertürk ". Öğretmen Dünyası. Nisan.

Sönmez, Veysel. (1988). " Öğrenme-Öğretme ve Sevgi  ". Öğretmen Dünyası. Şubat.

Sönmez, Veysel. (1989). "Eğitimin Biyo-Teknolojik Temelleri ".Fen ve Yabancı Dil Öğretmenlerinin   Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1989). " Öğretmenin Ekonomik Durumu  "H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1989). " Zeki Peser  ". Çağdaş Eğitim. Temmuz .

Sönmez, Veysel. (1989). "Eğitim Ortamında Sevgi ". Sevgi Sempozyumu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Sönmez, Veysel. (1989). " Sınavlar-Erişi ve Maliyet  ".Deneysel  Araştırma. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1989). " Atatürk' ün Eğitim Görüşü ". Ankara Radyosu. 29 Ekim. 1989.

Sönmez, Veysel. (1990).Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı.(Genişletilmiş Üçüncü Baskı).Ankara.

Sönmez, Veysel. (1990). Sevgi Eğitimi ( Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara.

Sönmez, Veysel. (1991). Eğitim Felsefesi. (Birinci Baskı).  Ankara.

Sönmez, Veysel. (1991). "Bilimsel Araştırma ve Hızlı Okuma Semineri". H.Ü. Zonguldak Maden Fakültesi. 8-12 Eylül. 1991. Zonguldak.

Sönmez, Veysel. (1991). " Hedefler, Stratejiler ve Akıl Yürütme ".Deneysel Araştırma.  Ankara.

Sönmez, Veysel. (1992). " Atatürk ve Eğitim ". Ankara Radyosu. 29 Ekim 1992.

Sönmez, Veysel. (1992). " İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinlikleri."H. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim Sempozyumu 21-22 Mayıs.

Sönmez, Veysel. (1992). " Çocuktan Çocuğa Tekniğinin Birleştirilmiş Sınıflarda Kullanımı." UNICEF.  Çocuktan Çocuğa Semineri.15-19 Haziran 1992.

Sönmez, Veysel ,Münire Erden' le Birlikte. (1992)  " Sağlığa Ulaştıran Gerçekler Yetişek Tasarısı ". UNICEF.  Ankara.

Sönmez, Veysel. (1993). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı (Genişletilmiş Dördüncü Baskı)  Ankara.

Sönmez, Veysel. (1993). Eğitim Felsefesi. ( Genişletilmiş İkinci Baskı) Ankara.

Sönmez, Veysel, Münire Erden ve Petek Aşkar'la birlikte.('1993) "Çocuktan Çocuğa. İlköğretim I,II,III. Kaynak Kitap ". UNICEF. Ankara.

Sönmez, Veysel.  Bir grup uzmanla birlikte.(1993). Önbüro Öğretmen Elkitabı. ILO. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1993). "Gelecekte Öğretmenin Eğitimde Rolü Ne Olabilir " Ankara Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Fakültesi. Öğretmenler Günü Paneli. 24 Kasım 1993.

Sönmez, Veysel. (1993).  " Yaratıcılık Eğitimi ". Türk Eğitim Derneği. 25-26 Kasım 1993.

Sönmez, Veysel, Bir grup uzmanla birlikte.(1994). Kat Hizmetleri Öğretmen  Elkitabı. ILO.  Ankara.

Sönmez, Veysel, Bir grup  uzmanla birlikte.(1994). Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmen Elkitabı. ILO. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1994). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (Geliştirilmiş beşinci baskı). Ankara.

Sönmez, Veysel. (1994). Eğitim Felsefesi. (Üçüncü baskı). Ankara.

Sönmez, Veysel. '1994). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1996). Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuzu. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1996). Hayat Bilgisi  Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1997)."Sekiz Yıllık Eğitim." A.Ü.Eğitim Fakültesi Sempozyumu.

Sönmez,Veysel (1997)."Bilim, Bilimsel Yöntem ve Bilim Adamı Yetiştirme." H.Ü.T.Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Konferansları. Ankara.

Sönmez, Veysel. (1997). "İSÖ. Programı Hakkında 2+2 Tamamlama Programına Katılan Öğretmenlerin Görüşleri." Yayınlanmamış Araştırma.   Ankara.

Sönmez, Veysel. (1997). "Bilim Felsefesi". H.Ü.T.Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Konferansları.

Sönmez, Veysel. (1998). Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri. Ankara.

Sönmez, Veysel. (2000). “Programlandırılmış Öğretimle Öğretmen Yetiştirme.” Eğitim Araştırmaları. Sayı:1. Ankara.

Sönmez, Veysel, Nuray Senemoğlu ve diğerleri. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara.

Sönmez, Veysel. (2000). “Üniversite Giriş Sınavları Üzerine Bir Deneme.” Eğitim Araştırmaları. Sayı 2. Ankara.

Sönmez, Veysel. (2001). “Bileşke Neden ve Bilim Üzerine Bir Deneme.” Eğitim Araştırmaları. Mart 2001. Sayı:3-4. Ankara.

Sönmez, Veysel. (2001). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (Genişletilmiş ve düzeltilmiş 7. baskı.)  Ankara.

Sönmez, Veysel. (2001). “Eğitimde Elektronik İletişim.” Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Elektronik İletişim Merkezi. Bolu.

Sönmez, Veysel. (2002). “Küreselleşmenin Felsefi Temelleri.” Eğitim Araştırmaları. Şubat  2002. Sayı:5. Ankara.

 

Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | Bildiriler | Denemeler | E-Mail