Özgeçmiş

Kimlik Bilgileri

 • Adı Soyadı: Gıyasettin Demirhan
 • İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 06800, Beytepe, Ankara
 • Telefon: 312 297 68 92 / 297 68 90 - 130
 • Faks: 312 299 21 67

Eğitim

 • Doktora: Sporda Beceri Öğreniminde Öğrenci Merkezli Yöntemin Erişi ve kalıcılığa Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim), 1995
 • Yüksek Lisans: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Yükseköğretim Politikalarına Etki Eden Faktörler (1961-1989), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim), 1991
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, 1986

 

Akademik Çalışma Yaşamı

 • 2009 - Profesör, HÜ Spor Bilimleri Fakültesi
 • 2008 - 2009 Misafir Ögretim Üyesi, Georgia Üniversitesi, Kinezyoloji Bölümü, Spor Ögretim Laboratuvari
 • 2004 - 2008 Profesör, HÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
 • 1998 - 2004 Doçent, HÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
 • 1996 -1998 Yardımcı Doçent, HÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
 • 1992 -1996 Araştırma Görevlisi, HÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Yürütülen Görevler

 • Foundation of Community Health Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-
 • FIEP Dünya Yönetim Kurulu Üyesi, 2017
 • Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Hacettepe Üniversitesi, 2016-2018
 • Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü, 2016-
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi 2014-
 • Öğrenci Toplulukları Kom. Üyesi Hacettepe Üniversitesi 2013-
 • Çocuk ve Genç. Ak. Yap. Güç. Mrkz. YK Hacettepe Üniversitesi 2013-
 • Fotoğraf Topluluğu Ak. Danışmanı Hacettepe Üniversitesi 2013-
 • Üniversitelerle İşbirliği Komisyonu Türkiye Satranç Federasyonu 2012-
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi 2011-
 • Eğitim Kurulu Üyeliği Türkiye Kayak Federasyonu 2010- 2014
 • Drama Topluluğu Akademik Danışmanı Hacettepe Üniversitesi 2010-
 • Binicilik ve Sağlık Ar. Merkezi YK Üy. Hacettepe Üniversitesi 2009- 2013
 • SBF Bed. Eğt. Öğrt. Program Sorum. Hacettepe Üniversitesi 1998- 2014
 • Öğrenci Toplulukları Sorumluluğu Hacettepe Üniversitesi 2007- 2008
 • Fotoğraf Top. Akademik Danışmanı Hacettepe Üniversitesi 1999- 2008
 • SBTYO Yönetim Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi 1996- 2008
 • SBTYO ERASMUS Koordinatörlüğü Hacettepe Üniversitesi 2004- 2007
 • SBTYO Müdür Yardımcılığı Hacettepe Üniversitesi 1996- 2006
 • SBTYO Eğitim Koordinatörlüğü Hacettepe Üniversitesi 1993-1996
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye Satranç Federasyonu 2000- 2008
 • Asbaşkanlık Türkiye Dağcılık Federasyonu 1993- 1996
 • Teknik ve Eğitim Kurulu Üyeliği Türkiye Dağcılık Federasyonu 1989- 1995

Yürütülen Dersler
Lisans

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Araştırma Planlama
 • Araştırma Uygulama
 • Hareket ve Spor Eğitiminin Felsefi Temelleri
 • Hareket ve Spor Fotoğrafçılığı

Lisansüstü

 • Hareket ve Spor Eğitiminde Program Geliştirme
 • Hareket ve Spor Eğitiminde Öğretim İlke ve Yöntemler
 • Hareket ve Spor Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar
 • Hareket ve Spor Eğitiminin Felsefi Temelleri

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

 • Çamur H. “Basketbolda Dribling Becerilerinin Öğretiminde Canlı, Videolu ve Canlı+Videolu Dönütün Başarıya Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
 • Dursun, Z. “Temel Becerileri İçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının Okulöncesi 6 Yaş Çocuklarının Motor Beceri Erişileri Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi , 2004.
 • Güven, B. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Öğretmen Davranışları Boyutuna İlişkin Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
 • Hünük, D. “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
 • Saçlı, F. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi,2008.
 • Özüdoğru, S.M. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Felsefi Görüşlerinin Dağılımı”, Hacettepe Üniversitesi, 2010.
 • Yüksel, Y. “Voleybol Öğretiminde Web Sitesi ve Web Günlüğü Kullanımının Erişi ve İnternete Yönelik Tutuma Etkisi“ Hacettepe Üniversitesi, 2014.
 • Akyar, Ö.Y. “Aday Antrenörlerin Müzakere Tarzlarının Çevrimiçi Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi, 2016.
 • Bilgin, E. “Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki”, Hacettepe Üniversitesi, 2017.

Doktora Tezleri

 • Koruç, P.B. “Türk Sporcularına İlişkin Performans Profili ve Yapı Geçerliği”, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
 • Koca, C. “Beden Eğitimi ve Spor Alanında Toplumsal ve Kültürel Yeniden Üretim”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
 • Şahin, R. “Hentbolün Öğretiminde Taktik Oyun Yaklaşımının Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
 • Coşkun, H. “Kendini Kontrol Yönteminde, Görsel Dönütün Yüzme Çıkış Tekniğinde Bilgi, Beceri Kazanımı ve Bazı Duyuşsal Parametreler Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2008. 
 • Kangalgil, M. “Beden Egitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Tür Dönütlerin Erişi, Kalıcılık ve Transfere Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
 • İlker, A.G.E. “Farklı Motivasyonel İklimlere Göre İşlenen Beden Egitimi Derslerinin Öğrencilerin Başarı Hedefleri, Motivasyonel Stratejileri ve Beden Eğitimine İliskin Tutumları Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2010.
 • Arslan, Y. “Aday Öğretmenlerin ve İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Algılarının Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi, 2011.
 • Saçlı, F. “Yaratıcı Drama Eğitiminin Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Eğilimleri Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2013.
 • Filiz, B. ."Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modelinin Sorumluluk Davranışlarının Kazandırılmasında Kullanılması: TVF Spor Lisesi Örneği", Hacettepe Üniversitesi, 2016.

Üyelikler

Editörlük, Bilimsel Danisma Kurulu Üyeligi, Hakemlik

Ödüller

 • (2005) The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, En İyi Sözel Bildiri Ödülü, "An investigation of risk perception and risk views of male and female university students before and after participating the outdoor activities experience"
 • (1998) BeşinciUluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Spor Eğitimi Dalı En İyi Çalışma Ödülü, "Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği”
 • (1996) Dördüncü Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Spor Eğitimi Dalı En İyi Çalışma Ödülü, "Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği"
 • (1992). Yunus Nadi Yarışması Sosyal Bilimler Dalında Övgüye Değer Ödülü, "T.C.Hükümetlerinin Yükseköğretim Politikalarina Etki Eden Faktörler 1961-1989."

Komisyon Çalışmaları

 • (2013) Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Hazırlık Çalışması. T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • (2006) İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Spor Eğitimi Komisyonu, Ankara.
 • (1997) Beden Eğitimi ve Spor Program Geliştirme Semineri, Ankara.
 • (1996-1997). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • (1995). Beden Eğitimi ve Spor Formatör Öğretmen Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirme, T.C.M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı, Ankara.

Başkan, Yürütücü ve Sekreter Olarak Organize Ettiği Bilimsel Toplantılar

 • Birinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 1998, Ankara
 • Altıncı Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2000, Ankara
 • İkinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2002, Ankara
 • Üçüncü Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2005, Ankara
 • Birinci Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 2007, Ankara
 • Dördüncü Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2007, Ankara
 • İkinci Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 2009, Ankara
 • Beşinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2009, Ankara
 • Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşım Çalıştayı I, 2010, Ankara
 • Üçüncü Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 2011, Ankara
 • Arama ve Kurtarma Sempozyumu, 2010, Ankara
 • Ondördüncü Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016, Antalya

İlgi Alanları

 • Felsefe
 • Eleştirel Düşünme
 • Dağcılık
 • Mağaracılık
 • Kayak
 • Kaya Tırmanışı
 • Buzul Tırmanışı
 • Fotoğrafçılık
Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
06800 Beytepe / Ankara 
Tel: +90 312 297 68 90 Faks: +90 312 299 21 67